Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 18. juni 2022

Nyt fra Bafd. 18-06-2022.

Endnu en solbeskinnet dag på banen blev udnyttet til det yderste af en lille skare. Der var mandefald, idet nogen var på weekendtur og andre havde væsentlige huslige projekter der skulle være klar inden håndværkerne rykker ind. Steen, Claus B og Kenneth blev derfor enige om at kræfterne skulle koncentreres om at blive ”mere færdige” med den nye perron.

Indkørsel til Hedehusgård. Det ser efterhånden pænt ud. Bare vent til vi er helt færdige!

Et lille fredagshold havde i bedste TV-køkken stil forberedt det meste, og da vi kom ud med banetoget kunne vi konstatere at grøften langs sporskiftet var blevet fin og flot og der lå sørme også 2 master klar til at blive sat op ved det fine banehegn. Banehegnet fik i øvrigt besøg af Hans, der gik i gang med at male bagsiden af hegnet, stående på en stige fra den modsatte side af det gamle fundament. Det skred godt fremad, men gæster på hjemmefronten afbrød arbejdet og så må hegnet blive malet færdigt en anden dag.

Hans svinger penslen. Snart er stakittet en fryd for øjet i sin klassiske stil. Foto: Steen Larsen.

Vi gik i gang med at grave det første hul ud til masterne og inden længe begyndte spaden at blive meget kort og det var ikke sådan lige at få jorden op af hullet. Kenneth huskede, at han vist nok et eller andet sted havde set en gammel kloakrenser og ganske rigtigt, sådan en har vi da også hos HVB! Bevæbnet med denne og en drænspade, så gik det faktisk OK med at få gravet hullet dybt nok. Som det ses af billederne, så er det ikke så svært at sætte master op når man har en minigraver og en god fører og med Klavs som kontrollant med vaterpasset. Det gik som en leg, men da masten kom ned i hullet var det  tydeligt at den godt kunne være en del kortere. Op igen, og et snit med motorsaven (der virkelig ikke kunne skære i det hårde træ) senere og 1.5 m kortere, så så det straks meget bedre ud. Den sidste højdejustering foretages, når alle master står der.

En stolpe er sat. Klavs holder i water, mens Claus B er klar med grusfyld til fixering. Foto: Kenneth H Andersen.

Ovenpå udfordringerne med den første mast var det tid til frokost, der blev nydt i skyggen på vores bænke. Solen brændte godt og kasketten måtte skiftes ud med en bøllehat, så ørerne også overlevede (det gjorde nakken ikke, men det er en helt anden historie. Av!) Efter frokost gik vi i gang med mast nr. 2.  Nu havde vi jo ligesom taget på den, og det tog ikke lang tid, før den fandt sin rette plads i sit hul. Vi var derefter klar til den sidste mast, men den kunne vi ikke lige finde og det undrede os, for alle vidste at vi havde 3 liggende.  En opringning til fredagsholdet afslørede, at den sidste mast var knækket under læsning på grund af råd, så derfor manglede den. Det var jo så meget godt, at vi ikke fik sat den op! Holdet blev op ad dagen suppleret med Lars, der efter natarbejde naturligt mødte lidt senere ind.

Masten er forsigtigt på vej ned i hullet. Går det for stærkt, skraber man for meget fyld i hullet. Klavs og Kenneth hjælper med finjusteringen, mens Claus B i gravemaskinen tager sig af det tunge arbejde. Foto: Steen Larsen.

En ny mast skal fremskaffes og indtil videre har vi fundet en i Hårlev vi kan hente, men vi satser på at finde en lidt tættere på, så transporten er overkommelig.  Uden den sidste mast, kunne vi ikke lave perronen færdig, men gik i gang med at indvinde mere fyld ved at grave lidt af brinken ved spor 4. Selve spor 4 skal også have nye sveller inden længe og i kombination med dette, ja så kan vi få de sidste materialer vi mangler og blive helt færdige med perronen. Den mangler også lige en ”rampe”, tænkeligt et ekstra hegn og så bliver der sat bænke langs hegnet, så vores gæster har mulighed for at sidde og nyde en kop kaffe eller en is, mens de venter på at toget kommer til perron. Det bliver ægte nostalgisk banemiljø, når det bliver færdigt.

Der blev også lige tid til yderligere afretning af den gamle perrons bagkant mod spor 2. Foto: Steen Larsen.

Vi håber meget på at den sidste mast kommer til veje i løbet af ugen, så vi kan få lavet perronen helt færdig og derefter straks kaste os over de næste ting; opsætning af klassisk perronbelysning på masterne og træk af diverse kabler og ligeledes få fjernet ”byggebunken” af diverse skinner, forskallingsbrædder og hvad der nu ellers er til rest fra projektet. Vi har dog også ”bare lige” 10 km ukrudt der skal ”høstes” med vores slagleklipper i meget nær fremtid og en masse græs der skal klippes, så opgaver er der rigeligt af, og vi kan sagtens bruge nogen flere hænder i baneafdelingen. Du er meget velkommen til at kigge forbi og se hvad vi laver. Husk arbejdstøj og handsker! 

Ved siden af den nye perron sker der også noget. Her er status for byggeriet af det overdækkede område, som kommunen er ved at etablere i forbindelse med opgraderingen af Hedehusgården. Det bliver en fin ventesal!

Kenneth H. A.

torsdag den 16. juni 2022

Nattergaletur 16-06-2022

Torsdag d.16. juni kørte vi vores anden og sidste nattergaletur i denne sæson. Nattergalen indstiller snart sin sangaktivitet, og det var derfor sidste chance for at høre denne. 28 gæster havde købt billet via nettet, og omkring kl. 21.30 afgik toget fra Hedehusgård st. efter en kort introduktion til aftenens arrangement. 

Gennem den flotte solrige og vindstille aften kørte vi til Brandhøj st, hvor motoren på M25 blev slukket. Ombord på toget var to ornitologer, Solveig og Søren Peter, der med stor viden guidede deltagerne igennem aftenen. Første punkt var oplæsning af H.C.Andersen "Nattergalen", der til lejligheden blev akkompagneret af nattergale-sang i flere retninger. 

Et lille hold blev på Brandhøj sammen med Solveig, og fik en eksklusiv guidet tur til områdets mange fugle. Især Brandhøj er et yndet sted for fugle pga. meget krat, vand og rørskov.

Resten kørte med til Flintebjerg, hvorfra selskabet med Søren Peter i spidsen begav sig på en vandretur i det vestlige Hedeland. Vi kørte videre til Rubjerg, løb om og efter en times tid kom gæsterne tilbage til toget, vistnok efter en mindre omvej. Hedeland kan nemlig være svær at finde rundt i for den uøvede.

Mørket var ved at falde på, og efter et mindre ophold på Brandhøj sammen med en særdeles energisk nattergal returnerede vi til Hedehusgården lidt før midnat. Her kunne gæsterne let finde tilbage til deres biler, da den belysning, som kommunen er ved at installere, viste sig at være særdeles oplysende. Ikke få gæster udvekslede håndtryk med togpersonalet, og tilfredsheden med aftenens arrangement var stor. Bestemt noget der inspirerer til yderligere arrangementer af denne type.

Steffen

Klar til afgang fra Hedehusgård spor 1

Solveig læser op af "Nattergalen" på den nyslåede perron. Steen
havde nemlig været flittig med plæneklipperen i løbet af dagen.

I baggrunden kan man høre nattergalen, nærmest bestilt til lejligheden.Gæsterne skulle have været en tur forbi Tokamak Templet, men vejene i Hedeland er snørklede, 
så det var kun togføreren der kunne nyde det sidste lys mod vest. De fandt dog vej tilbage til toget, 
også uden brug af den medbragte radio.
mandag den 13. juni 2022

Nyt fra maskinafdelingen #21-22 13/06:

Opsætning af støbeplader og forstærkningsbolte langs banehegnet. Bygning af "ventesalen" er godt i gang.

 

Der er nok at tage fat på, så vi sprang kaffen over og gik direkte i gang med de forskellige opgaver: Brian fik genmonteret sandkassen i M24, trykluften er klar, så nu skal brændstofpumpen have den sidste justering – så håber vi M24 snart er klar til at indgå i driften igen. Jeg gik i gang med at male endnu en omgang hvidt under taget på C3, mens Jan bearbejdede og tilpassede håndlister i massevis og skal nu fræse rillen til sidepladerne. John L. fik boret og undersænket de første 104 huller i den ene tagskinne dertil. Udenfor blev der også boret masser af huller, idet Niels, Kjeld, Klavs og Carsten opsatte næste del af støbeformen til hegnsmurens højdeforøgelse, så der kan støbes færdig på onsdag. Carsten gav derefter en hånd med inde ved den store drejebænk fra 1952, hvor Fritz og Lars adskilte pinoldokkens bremse. Den er slidt efter mange års arbejde og var ikke helt let at få delene ud af. Fritz drejede derefter en ny messingforing og Lars L. fik efterhånden bakset stemplet til bremsehåndtaget ud. Vi havde også kort visit af maskinchefen og i alt talte jeg 12 mand på Gården denne aften. /Leif

Sandkassen i M24 er snart på plads igenFintilpasning af håndlister til vognene

Drejebænkens pinoldok adskilles og delene ligger på bordet 

Tagkantslister; 104 undersænkede huller på vej...

Undersiden af taget på C3 næsten malet færdig

Prøvesamlet pufferarrangement. Carsten har knoklet for at finde - og med god hjælp fra vennerne i SHS fremskaffet fire evolutfjedre, så fjedringen er på plads

En af de nye bænke er placeret foran værkstedet og testes af sidst på aftenen...