Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 25. september 2021

Nyt fra Bafd 25-09-2021

 Lørdagen startede med at trække en permanent trykluftforsyning fra værkstedsremisen til dampremisen igennem det trækrør, der blev gravet ned i august måned. Hidtil havde der været ført en gummislange igennem røret, men den blev nu skiftet ud til et mere langtidsholdbart PEX-rør.

Efter en times indsats på gården koblede vi et sæt deplorider læsset med sveller på banetoget, og kørte mod Fem Ege. Et par laskebolte blev spændt undervejs med vores akku-slagnøgle og velankommen til Fem Ege startede vi på dagens opgave med udskiftning af træktømmeret på det nordlige sporskifte. Opgaven blev gennemført med håndkraft, så der måtte slides lidt med at få de gamle sveller ud. 

Formanden var forbi i løbet af eftermiddagen, og herefter begyndte vi at forberede punktudskiftning af sveller mellem km 4.0 og 5.0. Et større antal sveller blev forboret og lagt ud de steder, hvor vi formentlig næste lørdag kaster os over selve udvekslingen.

Dagen sluttede med afkortning i værkstedet af trækstangen til sporskiftet, hvorefter den blev monteret på vej hjem.

Steffen

 

Sporet klodses op og svellerne frigøres, hvorefter de kan
trækkes ud.

Formanden kiggede forbi og hjalp med at løfte mens Claus B.
skruer svelleskruerne i. De gamle sveller ligger i forgrunden.


Så går det retur mod Hedehusgården, mens der bores og
udlægges sveller undervejs.

mandag den 20. september 2021

Nyt fra maskinafdelingen #22-21 20/9:

Benene på smedebordet svejses på

En aften med fuld aktivitet; Carsten kom med en vognfuld værktøjer fra et nedlagt smedeværksted, som nok er mest for os, der roder med gamle sager – men fint var det. Han fortsatte med at fræse nye dele til sporskifterne og Peter målte op på nogen af de gamle. Benjamin og Carsten fik desuden revideret de fine byggetegninger, som Steffen har opmålt på C1. Otto fortsatte arbejdet med at dreje aksler til M9 og den første er nu ved at være på mål. Så skal alle detaljerne drejes bagefter. Lars O., Kjeld og Henning baksede rundt på den store stålplade, der skal blive til et udendørs smedebord og Lars fik svejset benene på. Jan og Hans Henrik fik afmonteret laderelæet ude i M25. Det sidder rigtig dejligt gemt, så det var en besværlig operation, men ud kom det og det var til at se fejlen. Det er nu på vej til en specialist for reparation. Så derfor kunne de fortsætte med fremstillingen af tagbuer til C3 og C4. Der mangler ca. halvdelen. Jeg kiggede lige med, hvordan Jan smurte listerne, lagde dem sammen og så blev der ellers spændt og banket på plads. Så gik jeg tilbage til penslerne og fik malet bastardkobling og motorlågerne til M45. Martin gennemgik trækvejen til den lille remise for at forberede lidt forbedringer derude. Kenneth fik tømt overskydende olie ud af lejerne på Da7, så den ikke står og drypper indtil jul… Jeg har nok ikke fået det hele med, men jeg talte 12 aktive medlemmer på værkstederne denne aften. Kan man kalde det genåbning? /Leif 


En ny (gammel) afkorter
Opmåling på et af de gamle sporskiftehoveder


Akselafdrejning til M9Laderelæet afmonteret for tilstandsvurdering
En del varmeskade ved en dårlig forbindelseFørst afmonteres tagbuerne fra sidste gang >så påføres der lim på begge sider >

og listerne spændes på fisken >

listerne slås godt sammen og der efterspændes
Sort bastardkoblingsøndag den 19. september 2021

Nyt fra Bafd 18-09-2021

De sidste sommerplantog er kørt, så nu er det tid til at lave større vedligeholdelsesarbejder på banen. Lørdag startede vi således med at udveksle sveller i et par korte stumper hovedspor ved vognhallen på Hedehusgården. Den ene sporramme, der lå mellem to sporskifter bygget i 80'erne og starten af 90'erne, bestod af genbrugssveller helt tilbage fra sporene ved Nymølles grusgrav. Svellerne har, udover en formentlig lang periode ved DSB, også været brugt i en årrække til 785 mm spornettet i Nymølles grav, så nu var de tjenelige til en udskiftning. 

Mens Peter og Steen hentede stoppemaskine og kompressor på Brandhøj fik Benjamin, Lars, Claus B og Steffen trukket spigre op. Første stump spor fik nye sveller inden frokost og den anden stump i løbet af eftermiddagen. Vi fik også understoppet begge del, og mens Steffen og Lars returnerede til Brandhøj med materiellet, fik resten af holdet samlet de gamle sveller sammen. Færdigt arbejde og 24 stk. nye sveller i sporet. En god start på efterårets arbejder, hvor vi også fik mange positive kommentarer fra forbipasserende.

Steffen

Kenneth trækker de gamle sveller ud, og efter lidt gravearbejde
kan de nye sveller lægges i, denne gang med håndkraft. (SLA)

Stoppemaskinen i aktion mens Benjamin overvåger arbejdet.

Grundet de trange pladsforhold blev denne sporramme helt adskilt
for at kunne udveksle svellerne.

Claus håndterer minigraveren og løfter de gamle sveller fri
af ballasten.

Hele holdet er i gang med at samle sporet. De gamle sveller
ses til venstre.

Færdigt arbejde og banen atter klar til kommende særtog.