Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 2. maj 2011

Nyt fra maskinafdelingen #17-11 02/05:Lars er nu ved ar runde det sidste af hjulene med flanger. Så skal det flangeløse hjulsæt have en afdrejning. Det bliver formodentlig lidt lettere… Kenneth P har været i gang med vogneftersyn. Dette afstedkom som vanligt en del rangering, men også afhentning af vogne ude fra hallen på Brh.

De fleste vogne er nu efterset og klar til driften. Per Børge arbejdede på kablingen i D13. Jens og jeg fik afrenset M24 ved lejeportene og de sidste to fjedre. Carsten fik den defekte fjeder adskilt, så det knækkede blad kan blive skiftet. Vi var 6 energiske fremmødte denne aften.

søndag den 1. maj 2011

Bygningsdag d. 30-4-201

Kære alle
I lørdags afholdt vi den årlige bygningsdag, hvor vi traditionen tro havde solskinsvejr hele dagen. Arrangementet startede med indtagelse af Christians hjemmebagte boller, og senere på den kulinariske front, smørrebrød og hjemmebagt kage til kaffen. Ind imellem fik de fremmødte 18 personer så udrettet en masse. Med risiko for at glemme noget blev der:
- malet træværk på den lille remise
- ophængt reklameskilte på vognhallen og værkstedremisen

- ryddet op, planeret og slået græs ved vognhallen

- rettet port låsebeslag og smurt porthængsler på vognhallen

- ryddet op i vognhallen

- repareret tag på vognhallen

- afvasket bænke

- savet store mængder brænde

- lavet stakit ved ”slyngel-krogen ”

- ryddet krat og buske ved værkstedsremisen

- ryddet op i kulgården

- renset tagrender

- afvasket nordgavl på værksted


Samtidig blev årets første særtog afviklet.

Der er dog stadigvæk en del opgaver vedr. bygningerne, som kan løses, hvis man har en dag til rådighed og skal have den til at gå med et eller andet. Der hænger et opslag ved Damp-af med disse opgaver som bl.a. omfatter færdigmaling af den lille remise og maling af brændstofdepotet.


Hilsen Steffen