Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 6. september 2014

Beretning om Særtog, Bafd og Mafd-nyt ud i et for den 6/9:


Der var oprindelig tinglyst to særtog denne lørdag, men desværre blev det ene aflyst grundet sygdom, så den eller veltilrettelagte togplan fik et stort hul i midten… Vejret var til gengæld godt og vores første hold gæster på 28 deltagere var klar til ombordstigning, da vi kørte til perron lidt i 11. Turen gik helt til Fem Ege og undervejs kunne vi hilse på Baneafdelingen, der arbejdede på Brandhøj. Steffen hoppede ombord med en spand maling. Efter at have afsat vores gæster, der blandt andet skulle prøve at spille lidt golf og spise i golfklubben, gjorde vi holdt ved de nyligt sandblæste kilometersten. De fik en omgang hvid Cempexo og senere skal tallene igen males op med rød. Ole, BigRas og Lars arbejde med udjævning af overkørslen og fik også etableret et par sporrammer mere bag om hallen. På Brandhøj holdt vi frokostpause i grøften og vendte så tilbage til Gården. Her var Carsten i gang med pufferplanker til M30. Jeg fik afrenset og grundet de færdigborede og afgratede klodser. På mandag kan vi montere dem! Bo og Peter fik tjekket ophænget på Da7 og bagefter sorterede de ud i trælageret i vognhallen og kørte et læs til brændeskuret. Så var det tid at køre ud efter vores gæster. De havde også nået en tur til Naturlegepladsen og var rigtig godt tilfredse med dagen. Tilbage på Gården blev det til en rundvisning for de mest interesserede, mens dem med små børn sagde tak for en fin dag.

Som altid en fornøjelse, når man kører med tilfredse gæster og der bliver udrettet en masse godt arbejde.
 /Redacteuren

M30 gøres klar til montage af puffer
Da7 på vej til vognhallen


alle mand ombord. Der uddeles forsyninger til turen

Bafd er allerede igang på Brandhøj

På vej ud i Hedeland

KM3.0 får en omgang maling i det gode, tørre vejr

- og KM2.0 får også en omgang i skyggen...

Frokost i grøftekanten

Tjek af fjederophæng på de midterste aksler

afgratning af puffer-mellemblok til M30 

Interesseret publikum! 

Fuldt stop! Kalven vil over til mor - tog eller ej!

Banetoget klar til at følge efter hjem til Gården. En flittig arbejdsdag på banen er ved at være til endebragt.

tirsdag den 2. september 2014

Nyt fra maskinafdelingen #34-14 1/9 - Maskinafdelingsmøde:

Onsdagsholdet har fået boret klods nr. 2 til brug for puffer til M30 og Carsten fik denne mandag monteret den første tunge ”mellemplade” på lokomotivet.

M30 er snart klar med det nye puffertøj, så den kan blive godkendt og sendt i arbejde til Baneafdelingens svelleudskiftningsprojekt.
Derefter var der indkaldt til planlægningsmøde i Mafd, så vi kan få prioriteret efterårets og vinterens opgaver på bedst mulige måde. Der er nok at tage fat på og det vil stå udførligt beskrevet i Maskinchefens referat, men jeg har gjort et par nedslag i programmet, ledsaget af fotos:
Planlægning og disponering af plads og tid i Damp á


Istandsættelsen af GM32 afventer ankomsten af en ny snedker efter vi desværre mistede vores dygtige Jørgen, men rammen er klar, så i første omgang sætter vi de to dele sammen, så de ikke optager så megen plads.
(foto fra januar 2012)

Reservemotoren til M24 skal gøres klar til en prøvestart, så vi ved at vi har en god reservemotor stående, hvis det skulle blive nødvendigt og så håber vi på, at der inden årets udgang er ankommet en FRICHS reservemotor til M25, man kan gå i gang med at efterse.
På Nr. 3 (Vildmosen) skal vi have kedlen afmonteret og sendt afsted til Tyskland i starten af oktober. (foto fra renoveringsstatus i 2003)

Så kunne det være perfekt, hvis fører- og motorhus til M15 dernæst kunne blive klar til sandblæsning og maling, og komme på plads på den renoverede underpart.


Bliver der plads og tid, så får C379 en overhaling med maling og renovering af sæderne.
Samtidig med disse indendørs opgaver, så har Mafd taget opgaven med at få flyttet lokomotiver og andet materiel ud til den nye hal på Brandhøj, så det endelig kan komme under tag. Det bliver en stor og tung opgave, der samtidig udløser behov for så mange deplorider som muligt. Det bliver samtidig en spændende opgave, der indebær en hel del logistik og kaffemøller…

Mange ledige spor venter på at blive fyldt med historisk materiel!

Der bliver masser af gode opgaver til alle ugens dage og der er sagtens plads til nye, friske medlemmer, der vil give en hånd med i arbejdet!
12 mand fremmødt til planlægningsmødet denne aften.