Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 24. december 2020

Nyt fra Bafd, uge 52

Mandag startede med 2 timers logistiske forberedelser, med deltagelse af Peter & Hans N. Hans rengjorde fint sporafsnittet vi skulle arbejde i, hvilket går let, med løvsuger -
mens vi hentede sporskiftet -
hvorefter vi kørte på med optagning af sporamme, og opmåling for ilægning af sporskifte og udgravning for sveller.
Mørket satte dog en stopper for arbejdet, og vi pakkede sammen 16.30.
Derefter fortsatte vi tirsdag med tilskæring og boring af laskehuller; Det sidste gik rigtig let, da først de løse skinner var anbragt oppe på beding, således disse kunne bores fra lodret position i god arbejdsstilling. Onsdag fortsatte Peter arbejdet; Her fik han ene mand boret de resterene huller for laskebolte
- og ilagt alle spordelene for kontrol-opmåling af disses placering. Derefter kunne vi i går lørdag udlægge ballast mellem sveller, således der kun udestod spigring af skiftet på svellerne.
Et par ugers arbejde, således nået foran, ved koncentreret indsats. Arbejdet fortsatte d.27/12, hvor et forstærket hold på 4 mand deltog i spigring af sporskiftedelene på svellerne
- ligesom der også stiller et hold i morgen + overmorgen og afslutter opgaven med med montering af trækbuk, og derefter fortsættes der svelleudskiftning i samme spor, i retning op imod hallen. Desuden arbejdes der på banen i samme sporområde, i flere af de resterende, mellemliggende dage op til nytår. / LLZ