Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 30. januar 2023

Nyt fra maskinafdelingen #05-23 30/01:

1. lejekasse er lige monteret. Nr. 2 leje bliver fyldt med fedt fra den nye elektriske fedtsprøjte.

 Efter sidste mandag, hvor gulvet blev lagt i C4, så blev det tid til montage af sider og bænkeholdere. Et godt hold med Jan, Bjarne, Per, Klavs m.fl. tog sig af den opgave. Jeg tog mig af at male bolte og de nye kantlister med sort.  Et andet hold med Carsten, John L. og Alexander tog sig af montage af aksellejer. Imens sørgede Rasmus for friske forsyninger til fyret, så det ikke kører tom. Fritz fræsede notgang i akslen til M9. Kjeld m.fl. ryddede op og fik sat materialer på plads i stålreolen. Jeg talte 12 mand på Gården denne sidste mandag i januar. M30 fik en ny generator monteret i onsdags og er atter køreklar. /Leif

Fedtfyldt lejekasse. Det varme leje er næsten klar til montage.


Lejet lige hentet fra gryden bliver slået på akslen.Montage af sider på C4Der arbejdes i flere hold med montagen
Maling af endekanter


Den nye dør fra Damp á til ståltrappen :-)
søndag den 29. januar 2023

Nyt fra Bafd 28-01-2023

Det var en kold lørdag morgen. Natten havde budt på ca. 4 graders frost, det var mørkt og diset. Selvom der var frost i jorden gik arbejdet med forberedelse og ilægning af sporskiftet i spor 20 og transversalen til spor 21 i gang. Morgenholdet bestod af Peter H, Steffen, Alexander og Claus N. Steen åbnede den indre døråbning til den nye gavlindgang til Damp'a. Ved arbejdsdagens afslutning var der adgang til vores lokaler via den nye trappe. Trappeafsatsen ved døren i førstesals højde kan blive et godt fotosted, når persontog ankommer i spor 1.

Midt på eftermiddagen kom skiftet på plads og finjusteringen kunne påbegyndes. Foto: Peter Hein.

Skinnerne i spor 20 blev hurtigt skåret med skinnesav og med 2-3 raske folk var spirg og skinner også snart fjernet. Med frost i jorden sad svellerne godt fast, men med hjælp fra gravemaskinen slap de dog taget efterhånden. Svellerne blev lagt på deploriderne med gamle sveller, så de ikke generede det videre arbejde. Vi fandt en sporramme til transversalen frem og gjorde klar til udgravning i spor 20. Derefter var det tid til frokost, hvorefter Steffen forlod arbejdsstedet for at tage på skiferie. Heldigvis dukkede Lars op efter natarbejde, så vi kunne fortsætte med uformindsket styrke.

Steffen trækker spirg op. I baggrunden ses en gammel arbejdsvogn fra roebanerne på Lolland.

Svellerne løftes fri af ballasten. I baggrunden fordeler Steffen og Alexander grus mellem sporene.

Der er mellem 15 og 20 minusgrader i Sibirien i øjeblikket. Derfor blev vi nysgerrigt iagttaget af silkehaler, der har skiftet Sibiriens kulde ud med det mildere danske vejr. Fuglen har en stor lever i forhold til sin størrelse, fordi den spiser store mængder bær, der kan være gærede og dermed indeholde alkohol. Uden sin store lever ville silkehalen simpelthen blive beruset!

Arbejdet fortsatte efter spisepausen med afsidning af gravemaskinen og påbegyndelse af udgravning til sporskiftet i spor 20. Det opgravede materiale blev dels fordelt mellem spor 20 og 21, dels midlertidigt placeret på jorddiget øst for spor 20. Da skiftet har træk modsat afvigende spor gravede vi ud til skiftetrækket i jorddiget - en udgravning vi ramte ret præcist efter grundig udmåling.

Dybden på udgravningen blev kontrolleret med waterpas og tommestok, og justeret hvor det var nødvendigt. Herefter kunne sporskiftet, der i forvejen var hentet frem, lægges forsigtigt på plads. Alexander var taget tidligt hjem, men i stedet dukkede Rasmus op og var med til at afslutte arbejdsdagen. Gert aflagde besøg i banevognen med blødt brød til kaffen - noget der højnede stemningen, da det var begyndt at småregne. Regnen udviklede sig aldrig til noget alvorligt og vi fik skiftet på plads, målt op til sporstykket mellem de to skifter, skåret mellemstykket og lagt det nogenlunde på plads. Med mørket i tiltagende pakkede vi sammen og kørte på plads omkring klokken 17. 

Udgravningen til sporskiftet er påbegyndt. Selve skiftet ses på deplorider forrest i spor 21.

Der er gravet ud til skiftet i spor 20 og kun mindre justering med håndskovl er nødvendig, hvor skiftetrækket skal placeres. Claus skovler mens Lars dirigerer Peter i gravemaskinen. Foto: Rasmus Brandt.

'Den vej!', peger Lars. Skiftet til spor 20 er på vej ned af deploriderne.

Feuer Frei! Peter lyser op i eftermiddagsmørket. En overtallig sporramme tilpasses som forbindelse mellem spor 20/21.

Gravemaskinen holder klar til opsidning. Banetoget befinder sig endnu bag fotografen. Konturerne af omløbet i spor 20/21 er nu helt tydelige. Foto: Kenneth H. Andersen.

Vi regner med at fortsætte arbejdet omkring sporskiftet med endelig tilslutning og justering næste lørdag.