Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 28. maj 2022

Nyt fra Bafd 28-05-2022

 Kenneth og Claus B var allerede så småt i gang, da jeg mødte op på Hedehusgården lørdag omkring kl. 9.45. Dagens opgave bestod i færdiggørelse af overkørslen ved kiosken på Hedehusgården. Arbejdet omfattede justering af spor 2 gennem overkørslen samt ilægning af kontraskinner i begge spor i overkørslen. 

Med lidt småregn arbejdede vi os igennem formiddagen. Overkørslen blev understoppet med tryklufthammer og kontraskinnerne spigret på plads. Et enkelt særtog inkl. oprangering og efterfølgende omløb blev også håndteret alt i mens vi arbejdede med overkørslen.

 I løbet af eftermiddagen blev selve vejarealet rettet af og sporskifte 106 rengjort samt smurt. Overkørselsskiltet (A74 jf. færdselsloven) blev flyttet lidt væk fra sporet og en til mere synlig position. Dagen sluttede af med ballastjustering i spor 2.

Steffen


I løbet af formiddagen sluttede Peter, Benjamin, Lars og Klavs sig til arbejdsholdet. Her er alle mand
på hver sin måde beskæftiget med ilægning af kontraskinner. Der skal både kontrolleres den rette
bredde af sporrillen, bores, blæses spåner væk og spigres.

Udsigten fra en bænk ved vognhallen. Fra venstre er Steffen i gang med at udjævne ballast ved træktømmeret, Kenneth ved at feje sveller, Lars ved at flytte sin kaffekop, Benjamin ved at fordele ballast og endelig er Claus B vha. minigraveren ved at grave ud til kontraskinner i spor 1 (PH) 

Der arbejdes med regulering af overkørslen, mens Claus B og Steffen håndgraver (!) hullet til overkørselsskiltet (PH)

Det klarede op og her er så resultatet af anstrengelserne (PH) 

fredag den 27. maj 2022

Nyt fra Bafd. 26-05-2022

På dette års Kr. Himmelfartsdag var et hold bestående af Kenneth, Claus B. og Peter samlet på banen, for at få Hedehusgård st. nærmere en færdiggørelse. Sol var der rigeligt af, og selvom vinden var kold, skulle vi nok få varmen. Dagens første opgave for gravemaskinen var afgravning af grus i overkørslen mellem spor 2 og 3 Højdeforskellen mellem disse spor havde samme karakterer som bump på en stillevej, hvilket kunne ses, når der kørte biler med trailer over dette stykke. Gruset skulle senere bruges i spor 2, hvor der lige manglede et par meter ballast.

Kenneth udligner med rolig hånd højdeforskellen mellem spor 2 og 3.

Herefter blev banetoget kørt i spor 1, så donkrafte og øvrigt værktøj ikke skulle slæbes længere end højest nødvendigt. Sporet blev hævet og understopningen påbegyndt, og efter to timer var det meste af sporet understoppet 1. gang.

Claus B og Kenneth justerer sporet, mens jeg er startet med at stoppe... Vi prøver at ramme helt samme højde som spor 1.

Spor 2 efter førstegangsjusteringen. Trods de truende skyer holdt det tørt.

Det meste af spor 2 ligger nu stabilt og venter lige på en gang regn, så det kan sætte sig og få en sidste justering. Det eneste, der drillede lidt, var understopningen, hvor de gamle perronforkanter havde stået. Undergrunden var så blød, at ballasten ”forsvandt” med i de gamle huller, hvor støvlerne stod. Derfor skal vi lige arbejde videre med understopningen her på lørdag.

Der fintænkes over resultatet af justeringen. Det hjælper sikkert med lidt regn fredag.

Så er vi klar til endnu en dag på banen på lørdag.

Sporet blev fejet rent for overskydende ballast og eftermiddagskaffen blev indtaget på bænken ved den lille remise.

Ps: Både Klavs og Lars var også lige forbi, men de var der ikke længe nok til, at de kunne komme med på billederne.

Peter H

Som det ses på billederne fra torsdag havde Steen om onsdagen fået sat de sidste stave på stationsstakittet ved den nye perron. Nu mangler der kun 2 m hegn bag kiosken mod nord.

På rekordtid er der vokset et hegn frem langs perronen. Foto: Steen Larsen.


mandag den 23. maj 2022

Nyt fra maskinafdelingen #18-22 23/05:

Tagmaleholdet i fuld sving med rulle og pensel.

Da jeg ankom om eftermiddagen, så var Hans i fuld gang med at male den del af nye banehegn, som Steen fik sat op i lørdags – det bliver flot.

- og banehegnsmaleren i fuld gang. Hele forsiden var malet færdig, da cyklen vendte hjemad 

 Tryklufttankene til M24 er nu blevet trykprøvet og visuelt inspiceret af Force og de kunne derfor atter komme på plads. Med M25 hentede Gert og Brian M24 og sammen med John L. blev den store tank genmonteret – til den lille tank manglede nogle nye rørfittings. 

Montage af den store tryklufttank foregik udenfor. Værkstedet er fyldt op!

Otto fik drejet endnu en håndfuld gevindstag og Fritz fik drejet en god del af den ene aksel-ende til M9.

Gang i begge de små bænke - og den store til M9´s aksel

Vognprojektet fik mest opmærksomhed denne aften: Taget kom af igen, så Niels, Bent og Klavs kunne få det malet og bagefter fik alle tagbrædderne en omgang hvid på den ene side. Det næste tag - til C4 fik den sidste finish af Jan, Bjarne og Per i snedkerværkstedet, så det også snart kan komme på rette plads. Bagefter blev der opsat en lille mock up af bænkene, hvor det blev konstateret at der skal saves 8-10 mm af hvert bræt. Det var nu forventet.

Lars O. og John L. arbejdede med at bearbejde kroge, kæder og beslag til sikkerhedskæderne. Delene skulle både skæres, sandblæses og båndslibes og opgaven er ikke færdig! Kjeld og Carsten gav en hånd med flere steder og forsøgte at koordinere de mange folk og opgaver med C3/C4, men fik også samlet endnu et pufferarrangement. Kenneth gik No 3 efter. Jeg fik skiftet antenneinstallation og den faste radio i Da7, som derfor fungerer igen. 17 flittige folk på Gården denne fine aften, hvor jeg nok ikke fik set alt hvad der blev nået /Leif

Sidste finish på taget til C4 foretages i snedkerværkstedet
Mock up af sædebrædderne - der skal lige kortes lidt af

Beslag til sikkerhedskæderne slibes i vinkel, så de kan svejses


Samme opgave med sikkerhedskæden, så der kan påmonteres en krog

Sidst på aftenen ligger alle tagbrædder nymalede til tørre. No3 står klar til koldt eftersyn af ekstern inspektør, så den kan blive klar til drift i løbet af sæsonen.

En ny stationær radio under montage i Da7.