Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 15. december 2012

Snerydning - nok en gang

Natten mellem fredag og lørdag skiftede vejret over Danmark fra frost til blæsende tøvej. Blæsevejret giver erfaringsmæssigt nogle store snedriver rundt omkring på banen, og vi udrustede derfor et snerydningshold lørdag morgen inden trafikken skulle opstartes. Sneploven var monteret på M23 og Hedehusgården blev ryddet uden problemer trods pæne mængder sne langs med perronen. Overkørsler blev renset for is og sporskifter fejet, og alt i alt stødte vi ikke ind i problemer før vi nåede Rubjerg station.

Rubjerg station ligger op til en større græsflade, der i nattens løb blevet tømt for sne, som nu lå på Rubjerg st. i en sådan grad at hverken perroner eller sporskiftetrækbukke var synlige. Da det samtidig var begyndt at regne, var det en usædvanlig tung tøsne, der skulle ryddes væk. 

Efter ca. 1 times arbejde med sneploven og skovle havde vi ryddet det ene perronspor, men måtte samtidig erkende, at det blev nødvendigt at aflyse nogle af dagens tog indtil omløbssporet også var ryddet. Yderligere 1½ times arbejde måtte til før omløbssporet var ryddet og trafikken kunne optages i fuldt omfang. Undervejs havde Da7 dog været forbi med det første tog, men måtte i sagens natur have assistance i forbindels med omløbet.

Godt mørbankede kørte snerydningsholdet retur til Hedehusgården og M23 indgik i den ordinære trafik resten af dagen uden yderligere sneproblemer.
Claus har leveret lidt billeder fra dagens udfordringer.

Steffen
Rydning af omløbssporet på Rubjerg st. Der køres frem, graves fri
og køres igen. Det tager sin tid at komme igennem.
M23 hjælper Da7 med omløbet.
Der er god brug for ploven!
Snerydningstoget krydser dagens andet damptog.

onsdag den 12. december 2012

Nyt fra Bafd - December

Selvom det meste af tiden er gået med snerydning og deltagelse i juletrafikken, så har der også været udført lidt småarbejder i baneafdelingen.

Forrige lørdag fik vi arbejdet videre med reparation af vores "edderkop", som er et hydraulisk stoppeaggregat, der kan monteres på gravemaskinen. Det skal bl.a.bruges ved understopning af sporskifter, hvor vores almindelige stoppemaskine har svært ved at komme til. Oprensning af drejeskivegruben samt motorolieskift på plænetraktoren blev også udført i samme omgang.

I lørdags hentede Mikkel og Peter de skinner på Brandhøj, som skal bruges til køreskinner for skydebroen. I værkstedet blev eksisterende underlagsplader skåret af og skinnerne blev afkortet på mål. I mellem de øvrige plantog blev skinnerne fragtet tilbage til Brandhøj igen

Næste weekend kører der også juletog, men herefter kan vi komme i gang igen. I juleferien regner vi således med at arbejde videre med montage af skydebroen og de indendørs spor i vognhallen.

SteffenAfkortning og renskæring af 45 kg/m skinner til skydebro graven. Kenneth
og Mikkel er i gang med hver deres vinkelsliber. 

søndag den 9. december 2012

Snerydning og juletog

Lørdag skulle der atter køres juletog. Det havde sneet en del gennem ugen og derfor  kørte et arbejdshold lørdag morgen banen igennem og fejede sporskifter samt rensede overkørsler undervejs. Claus har taget billederne af den frostklare morgen i Hedeland og Leif har lidt fotos fra lørdagen, man kan se her: Juletog i sne & sol og Thomas fra Smalspor.dk var på visit i snekaos om søndagen og  har lagt denne fine billedserie på hjemmesiden: Se fotos her

Selve køredagen forløb uden problemer og med et pænt antal passagerer. Søndagens snestorm satte derimod sit præg på trafikken med aflyste tog. Passagerer og materiel kom dog velbeholdne hjem til Hedehusgården.

Steffen
Oprensning af overkørslen ved km 0.5.
Arbejdstoget er kommet til Sølund og solen er på vej op over Hedeland
Overkørslen ved sletten