Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 22. november 2020

Nyt fra Bafd. 21-11-2020

Indlægget her er ikke så meget en beretning om hvad der er sket i baneafdelingen lørdag 21. november, som det er en opsamling på medlemmernes indsats gennem hele ugen. Der er nemlig udført sporarbejde både onsdag og torsdag i det, der vel godt kan kaldes en uge med et højt aktivitetsniveau.

Udveksling af sveller i flot efterårsvejr på rampen. Peter ses i orange i forgrunden, mens Claus B i gult klasse 3 tøj nærmest forsvinder i baggrundens efterårslys. Lars fotograferede.

Onsdag og torsdag var det Peter H, Lars og Claus B, der med stor hverdagsenergi løsnede alle befæstelser på resten af sporet på rampen, trak 108 gamle sveller ud og lagde 108 nye sveller på plads. Ved siden af den indsats, fik de også udført småopgaver på materiel og udstyr.

Udover opgaver på sporet blev der løst opgaver på vores udstyr. Her modificeres monteringen af gravemaskinens bugseringskrog. Der blev også tid til at svejse mellemstang til kobling af deplorider. (Foto: LLZ)

Lørdag mødte en del af holdet tidligt ind, så de kunne rangere arbejdstog på plads og klargøre arbejdspladsen. På den måde kunne vi få det optimale ud af det begrænsede dagslys i denne tid. Med det store forarbejde, var det en relativt let opgave at justere sveller, udlægge underlagsplader og spigre sporet sammen. Desuden var der mødt et talstærkt mandskab op - så stort, at vi kunne køre på indkøb efter reservedele og arbejde i flere hold sidst på dagen.

Det tidlige lørdagshold er på plads og om lidt starter kompressoren. Lars er bøjet over et spormål, Steffen klargør tryklufthammeren, Claus B placerer underlagsplader, mens Peter H justerer sveller.

Rytmen er fundet. Steffen spigrer, Lars, Claus B og Søren H lægger underlagsplader klar og sætter spirg til Steffen. Steen sørger for at trække luftslanger frem og Peter H forklarer sporarbejdets kunst for en besøgende jernbaneentusiast.

Forventeligt gik arbejdet med at samle sporet som en leg. Kaffepause kl 11.00 og frokost 12.15 og alligevel var sporet samlet omkring 13.30. Derefter blev der tid til eftersyn og reparation af energivognen i vognhallen, mens andre gjorde klar til at indsamle gamle sveller. De kan jo ikke bare ligge på Hedelands stier og flyde.

Brødrene Hein flankerer Steffen på rampen. Siden 1983 har de tre arbejdet sammen på HVB.

Det sidste spirg slås i. Steffen, Lars og Søren H i aktion.

Mens Peter, Steffen, Lars, Søren, Steen og Claus B tog fat på at skille startmotor og elsystem ad på energivognen og tætne en utæt pakning, tog Lars og Claus N fat på at indsamle gamle sveller. De blev senere forstærket med Søren, så hovedparten af indsamlingen af sveller kunne afsluttes inden mørket faldt på.


Sveller indsamles på rampen, mens et andet hold arbejder i museumshallen med vedligehold af energivogn.

De sidste grabfulde sveller læsses, mens mørket tager til. Vi rangerede på plads i mørket ved hjælp af lyssignaler efter HVBs signalreglement. Så blev signalgivningen også genopfrisket.

Med sporet samlet er næste etape i ombygningen af sporet på rampen tilkørsel af fyld, så der kan etableres en jævn og ensartet stigning på rampen.