Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 12. september 2020

Nyt fra Bafd. 12-09-2020

Særtogene kører flittigt på lørdage for tiden. Det betyder at arbejde på banen defineres af togenes køreplan. I dag gjorde det, at vi valgte at blive hele dagen på Brandhøj Station. Vi havde nyankomne dynger af knust beton at rydde op i samt diverse andre oprydningsopgaver på arealet. Det er en del af de opgaver, der også er på en bane i drift.

M 25 med særtoget på vej mod Fem Ege set fra sporviften foran opbevaringshallen.


Vi hjalp med oprangering af særtoget, mens vi selv rangerede banetoget op. Vi kunne afgå før særtoget og nå ind på sporviften foran opbevaringshallen. På den måde havde særtoget banestrækningen for sig selv hele dagen. En del ældre redskaber blev løftet på plads i opbevaringshallen og anbragt betryggende, mens den gamle Salta varmede op udenfor. I mellemtiden havde særtoget sat gæsterne af og returnerede tomt til Hedehusgård. 

Mens Salta-maskinen tog sig af at samle den knuste beton, læssede vi ballastvogne med den lille maskine og fik ballasteret sporet bag opbevaringshallen. I løbet af efteråret kan vi måske nå at justere sporet sammen med nogle af de steder på banen, der også trænger til et besøg af stoppemaskinen.

M 25 i fokus. I forgrunden rigges vores lille gravemaskine til.


Med M 40 har vi hentet ballastvognene, som vi fylder med lidt af den knuste beton.
 

Når vi har fyldt tipvognene, tømmer vi dem igen! De sidste rester fejes ud efter sporet bag hallen endeligt er blevet ballasteret.
 

Den knuste beton blev samlet i én høj dynge, og der er nu igen til at komme rundt på vores plads foran opbevaringshallen. I samme ombæring fik vi fyldt lidt beton i forbindelsesvejen, der var blevet noget nedkørt.

Dagen sluttede med justering af dæktryk på Salta-maskinen, der trods et byggeår midt i 1970'erne fortsat er i fin form.

torsdag den 10. september 2020

Onsdag 9. september på HVB - nu med lille film af aflæsning

Der var en del aktivitet på HVB denne onsdag. Der blev både arbejdet i værkstedsremisen og i vognhallen. Desuden fik vi besøg af den største kran, der nogensinde har gæstet Hedehusgården! Den fyldte parkeringspladsen godt op. Egentlig kunne en mindre udgave have udført opgaven, men den var ude på en anden opgave, og derfor kom kæmpen forbi Hedehusene. Med et snuptag blev vores gamle Atlas-gravemaskine løftet på en blokvogn og kørt bort på sin rejse mod skrotning og genanvendelse. Vi siger tak til maskinen for en god indsats i HVB's tjeneste.

Kranen er ankommet og ved at blive foldet ud i arbejdsstilling. Kranen er en MPG 450 t/m monteret på en 7-akslet Scania-bil. Foto: LLZ.

Atlas-maskinen syner pludseligt af meget lidt, når den hænger i kranen og dingler. Selvom gravemaskinen med meget god vilje og masser af arbejde godt kunne kaldes køreklar, var et kranløft dog den nemmeste måde at få den sendt afsted til skrotning. Foto: LLZ.


Vognmand Niels Johannessen har sendt os denne lille optagelse fra hans fastmonterede GoPro-kamera.
Det viser aflæsningen hos skrothandleren: Flytning af atlas graver 

Denne onsdag var også sidste hverdag med aftenkørsel. Kørslen var en del af vores forlængede sæson grundet den sene start. Som et ekstra element havde vi arrangeret stjernekigning ved Rubjerg Station i samarbejde med en astronom fra Wieth-Knudsen Observatoriet. Heldigvis forsvandt skyerne, da mørket faldt på, så det var muligt at se både stjerner og planeter. Særligt interessant var det, at se ringene omkring Saturn fra det mørke Hedeland. Det er måske ikke sidste gang vi kører tog til stjernekigning i Hedeland?

19.30-toget fra Rubjerg er på vej mod Hedehusgård og lamperne er tændte.

 
M 24 venter på at klokken bliver 8 og de sidste passagerer kommer på plads, så sidste onsdagstog i 2020 kan afgå mod Rubjerg. 


På vej over sletten gik solen ned bag skyerne i horisonten.


Mørket falder på og passagererne samles omkring stjernekikkerten. Efterhånden som mørket faldt på. blev flere og flere stjerner synlige på himlen. Der var god vejledning fra astronomen, og det førte til en lettere forsinket afgang mod Hedehusgård. Det modtager vi næppe klager om...

mandag den 7. september 2020

Nyt fra maskinafdelingen #32-20 7/9:


Arbejdet med adskillelse af Sukkergris går også fremad...

I forbindelse med en anden værktøjshandel, så har vi fået en snerydnings-multimaskine oveni. Den har lidt skavanker som en defekt vandpumpe og fladt dæk… John og Lars arbejdede med at få vandpumpen løsnet og det gav sig fint. Dog satte den sig hurtigt igen ved prøvestarten. Til gengæld kom dækket af og hullet blev udbedret. Det ser ud til at holde. Carsten og Kjeld skiftede hængselbeslag på motorhuset til M30. De oprindelige var blevet ”godt-nok”-repareret på kobberværket med et par gevindbolte og en stribe mågeklatter. Udskiftningen af el-kabler i motorrummet, som Per er i gang med, begynder at tage form. Det bliver fint, når det er færdigt. Kenneth fremstillede filt og smørepuder efter hans egen metode. I første omgang til en vogn, så metoden kan afprøves og vurderes. Jeg syslede med at montere inddækninger på Superfos, samt færdiggøre installationerne til 12V lyset. Vi var 6 mand på Gården denne første mandag i efteråret. 

Dækket holdt luften - indtil videre
Gang i kabeltrækning ud i alle kroge af motorrummet

"originale" mågeklatter på bolthængsler

Motorlåget sættes nu på nye hængsler, beregnet til formålet

- det ser noget bedre ud!

Fremstilling af nye smørepuder i gang.


søndag den 6. september 2020

Nyt fra Bafd. 05-09-2020

Først var de 4, så blev de 5 og til sidst var de 3. Holdstørrelsen på baneafdelingen varierede i løbet af dagen, der var præget af dejligt sensommervejr og en voldsom byge omkring kl. 12. Vi indledte arbejdsdagen med at køre til kurven syd for Stenager Trb., hvor vi ville udbedre nogle steder, hvor kurven knækker i laskerne.

Problemstederne inspiceres inden arbejdet starter. I skyggen mellem træerne til venstre står banetoget, mens Brandhøjbanens bro ses tydeligt.

Lars og Kenneth bukker skinner med vores hydrauliske skinnebukker. Et klart fremskridt i forhold til den manuelle udgave vi anvendte i HVB's barn- og ungdom. Vi har gravet ud ved svelleenderne, så vi senere kan trække kurven til højre og dermed give den en mere ensartet radius.

Vi havde ikke uanede mængder af tid, for på en jernbane kører der tog, og det gør der også på HVB. Lidt over 12 skulle et særtog passere arbejdsstedet og vi kørte derfor i 'ly' i spor 2 på Brandhøj. Mens vi fandt ballastvogne frem med M 40, måtte vi også søge ly for en voldsom byge. 

M 40 blev våd, mens vi andre søgte ly i opbevaringshal og banevogn.
 

Regnen var løjet noget af, da særtoget passerede Brandhøj i spor 1. Selskabet havde godt med paraplyer og regntøj med, så de var velforberedte og så mægtigt glade ud.

Vi benyttede regnvejret til at spise frokost i en fart, for vi skulle nå til Stenager og ballastere det justerede spor, inden særtoget returnerede fra Fem Ege. Steffen, Peter og Claus kørte med M 40 og ballastvogne til Stenager, mens Lars og Kenneth startede vores Salta-gravemaskine op.

Solen er tilbage og ballasten justeres. Vores 89-årige arbejdskammerat M 40 er allerede blevet tør igen.

Vi nåede tilbage på Brandhøj i god tid inden særtogets returløb. På det tidspunkt var arbejdet med at tømme Storebælts-tipvognen 46-68 for mange års opsamlet regnvand og selvsået sivbevoksning godt i gang. Vognen er i 900 mm sporvidde og af en type og størrelse, der gør både anvendelse og opbevaring vanskelig på HVB. Derfor trækkes vognen frem til bortskaffelse.
Kenneth dypper skovlen dybt i den selvskabte biotop, der var opstået i 46-68's akrylpladebelagte bund. 'Muldlaget' var godt 50 cm dybt og det flød på yderligere en halv meter vand.

Med en tomvægt på anslået 5 t, var det ikke let at vælte vognen, så den kunne tømmes helt for vand, men det lykkedes. Her er vognen ved at nå 'point of no return' på hældningsskalaen.

Med Storebæltsvognen væltet, pakkede vi sammen på Brandhøj og returnerede til kurven ved Stenager, hvor samtlige laskebolte blev spændt. Det lykkedes også at få beskåret lidt buskads i kurven. Herefter gik turen til kurven lige efter Hedehusgård, hvor to fra holdet skulle videre til andre aktiviteter. De resterende spændte laskebolte og bukkede skinnestød i kurven ved km 0,2 og kørte herefter til Brandhøj med kompressorvognen.

Steffen og Lars i færd med at spænde laskebolte i kurven ved Hedehusgård. Efterhånden er elektroniske høreværn med intercom blevet standard i baneafdelingen, der ellers hylder sixpence og arbejdstøj uden reflekser.

På Hedehusgård blev der lige tid til at forsøge at prøvestarte en doneret havetraktor i størrelse XXL med knækstyring, men en sammenrustet vandpumpe umuliggjorde en opstart. Maskinafdelingen havde nydt kage i løbet af dagen og generøst efterladt nogle stykker til os. Dem nød vi inden vi rangerede på plads og gik til omklædning og hjemkørsel. Endnu en god dag på HVB!