Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 27. marts 2021

Nyt fra Bafd. 27-03-2021

Efter sidste lørdags påbegyndte arbejde med at udjævne stigningen på rampen, fortsatte vi samme sted. Lørdagens vejr var lettere overskyet med mindre regnbyger og en omgang hagl sidst på eftermiddagen. Intet der dog kunne stoppe dagens arbejdshold.

"Det bugter sig i bakke, dal..." Undervejs i arbejdet med at løfte sporet, så det til tider frygteligt ud.

Vi havde fra morgenstunden besøg af et lille hold fra Vestsjællands Veterantog, der med lastbil var forbi for at hente fire gamle DSB bomdrev. Vi har erkendt at de ikke kommer i brug hos os. Folkene fra Vestsjælland ledte efter bomdrev, og så kunne de få vores. Vi må stå sammen i branchen! 

Arbejdet med at løfte sporet kom hurtigt i gang, og da sporet i forvejen var forsynet med ballast, skete der hurtigt fremskridt. Dagens hold bestod af Steen, Steffen, Peter H, Lars og 2 x Claus. Hans udførte oprydningsopgaver på Brandhøj.

Vi holder på toppen af rampen, og Steffen og Claus B er ved at klargøre stoppemaskinen til dagens arbejde.

Så gennemkører vi for tredje gang et af de steder på rampen, hvor sporet skal løftes mest. Mens Hans og Steen drøfter verdenssituationen, løber Lars næsten lige så stærkt som motionisterne på vej ned ad rampen.

Claus N stod for dagens varme frokostret, der blev indtaget i sporet nedenfor rampen.

Efter frokosten fortsatte stoppearbejdet og efter en sidste gennemkørsel, har vi nu løftet sporet og mindsket stigningen til 40 promille. I løbet af påsken regner vi bl.a. med at efterballastere sporet. Herefter kan det sætte sig lidt, inden vi udfører de sidste justeringer, så sporet er klar til årets kørsel.

Da vi nu havde stoppemaskinen varmet op, trak vi op til sporviften foran museumshallen og justerede og understoppede spor 22.

Peter H i pit. Tre vakse mekanikere i skikkelse af Steen, Claus B og Lars foretager små justeringer for at øge maskinens ydeevne til den sidste gennemkørsel af sporet på rampen.

Spor 22 understoppes. Lars kører maskinen og Claus B jævner ballast.

Så er vi ved at være færdige i spor 22. Næste opgave venter.


Et langvarigt restaureringsarbejde på PM-loket D 8, foretaget på et sjællandsk filialværksted, nærmer sig sin afslutningsfase. Derfor hentede vi lokomotivets ramme og færdigrestaurerede førerhus frem fra museumshallens fjerneste ende. Vi håber, at delene inden så farligt længe kan forenes med motor og hjulsæt.

M 12 trækker tipvognsrammen med delene til D 8 ud af hallen, så den kan rykkes frem i sporet.

Som tidligere nævnt er der planlagt arbejde flere dage i påsken, bl.a. med efterballastering på rampen.

mandag den 22. marts 2021

Nyt fra maskinafdelingen #03-21 22/03:

Beslaget afmonteres...

Værkstederne har løbende været bemandet siden seneste opslag, men der har også været en del mødevirksomhed og så har Redacteuren ikke været så flittig ved tasterne på det sidste, men mon ikke vi er ved at komme op i omdrejninger igen? Den indendørs begrænsning på fem kunne lige netop overholdes denne aften. Jan var på opmålingsarbejde i vognhallen og er ved at forberede vognvedligeholdet. Carsten, Kjeld og jeg arbejdede på M9; Et modhold til det forreste, højre akselkassebeslag havde nok fået en nødtørftig reparation i sin tid på Højbygård papirfabrik… Så det blev hevet af og fik en genopretning. Det krævede en del forsøg at få det præcist på plads, men så blev det godt. Jeg støvede med stålbørsten på den modsatte side og fik afrenset undervognen, så Carsten kan vurdere om der skal udføres et par småreparationer og ellers er den klar til grunderen. Vi havde også hyggeligt besøg af Otto, der kom på visit og så om vi fik lavet lidt. En hyggelig aften med fem på Gården. Vi glæder os til vi måske snart må være nogen flere! /Leif- og får en gedigen opretning.
I forgrunden står en opstilling, hvor hjulet varmes op for at kunne få påsvejst et ekstra slidlag.
Den kæmpe opgave er Lars O. igang med.

Hele underdelen får en grundig tur med stålbørsten, så overfladen kan inspiceres og bagefter få grunder.

Endnu en fintuning af beslaget er nødvendig.

En fornyet test viser gode takter

Så kan beslaget fuldsvejses

Nydeligt og langtidsholdbart resultat.

Bo er næsten færdig med den første drivtap til B3
søndag den 21. marts 2021

Nyt fra Bafd. 20-03-2021

Små snefnug fyldte luften lørdag morgen, efterhånden som dagens arbejdsstyrke mødte op på Hedehusgården. Hovedopgaven for arbejdsholdet bestod i at få gang i arbejdet med at reducere stigningen på rampen km. 0,2-0,4. Ved siden af blev der tid til lidt andre opgaver.

Mens Søren tog en indendørstjeneste med ophængning af nye belysningsarmaturer i værkstederne, gik vi andre udenfor, hvor snevejret var hørt op.

Steffen og Claus B hæver sporet til nye højder. Længere nede ad rampen fordeler Benjamin fyld.


Selvom vi i 1990'erne byggede ny banedæmning for foden af rampen og i den forbindelse jævnede stigning lidt ud, er den nuværende stigning alligevel op til  ca. 50 promille. I løbet af to omgange (før og efter sommer- og efterårstrafikken, løfter vi sporet, så stigningen reduceres til 35 promille. I første omgang løfter vi sporet omkring 30 cm, så vi opnår en stigning på 40 promille.Når vi gennemfører arbejdet i to omgange får vi fyldet komprimeret under trafikafviklingen inden de sidste løft foretages. Da arbejdet er en væsentlig ændring af vores infrastruktur, er arbejdet godkendt af Trafikstyrelsen. 

Sporet på rampen var dækket af blade, og derfor tog Benjamin fat på at fjerne dem med en indlånt løvblæser.

Den første del af rampen har den rette stigning og her understoppede vi blot sporet som normalt. Vi skiftede svellerne i december. Kenneth og stoppemaskinen får en del opmærksomhed fra de forbipasserende.

Steen og Peter H var taget til Brandhøj. Her læssede de ballast og i pauserne mellem togene, bjærgede de dele til gamle bomanlæg. Foto: Steen Larsen.

Trods et lettere surt vejrlig spiste vi vanen tro udendørs. Heldigvis havde sympatiske banearbejdere tidligere på året sørget for et blødt lag af flis, vi kunne hvile på.

Efter frokost fortsatte arbejdet og vi nåede stort set helt til bunden af rampen med op til to gennemkørsler med stoppemaskinen og dermed et samlet løft på ca. 20 cm på de 'værste steder'. Der resterer endnu en gennemkørsel, så vi opnår ca. 30 cm løft på enkelte lokationer. Herefter skal vi ballastsupplere og finjustere højde- og sideretning på sporet, inden det er færdigt.

Når vi skal løfte sporet op til 30 cm skal der bruges en del fyldmateriale. Fra lagerpladsen på Brandhøj kørte M 12 knust beton i pendulfart. Steen og Peter H stod for læsning, Lars kørte M 12, mens Benjamin, Steffen, Kenneth og 2 x Claus stod for aflæsningen.

Om lidt kommer Kenneth ind på den strækning, der skal løftes. De første vognfulde fyld er kørt ud og i baggrunden tømmes yderligere knust beton i sporet.

10 vognfulde knust beton blev i løbet af dagen fyldt i sporet på rampen. Arbejdet fortsætter næste lørdag.

 
Vi er nået til et af de steder på rampen, hvor sporet skal løftes højt. Lars og Claus B sørger for at stoppespaderne har materiale nok at arbejde med.

Udjævningen af stigningen vil, når den er endeligt gennemført, give os mulighed for at fremføre samme togstørrelse overalt på banen og dermed betyde en mulighed for tungere tog. Arbejdet på rampen fortsætter næste lørdag.