Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 27. oktober 2018

Nyt fra Bafd 27-10-2018

I ugens løb har Lars, Finn og Ole forberedt svelleudveskling ved at løsne spigrene på hver anden svelle i kurven omkring km 3,0. Lørdag var det egentlig planen at begynde på selve svelleudvekslingen, men desværre var fremmødet kun 2 mand og så gav det ingen mening at begynde med dette.

Lars og jeg startede med at samle stumperne fra D10 sammen, så det atter ligner et lokomotiv. I den forbindelse fik vi også tømt brændstoftanken samt aftappet det sidste kølervæske af den demonterede køler.

Herefter kørte vi ned til kulgården, og fik den tømt for et læs grus, der var ankommet i løbet af oktober. Gruset skal bruges til underlag for et fliseareal mellem kulgården og Roskildevej. En længere snak med en næsten pensioneret hydraulik smed blev det også til, inden vi kørte til Brandhøj og hentede det læs sveller, der skal bruges til svelleudvekslingen. Svellerne blev hurtigt aflæsset langs med strækningen omkring km 3.0, hvorefter vi returnerede til Hedehusgård.

Dagen sluttede af med græsslåning på nordsiden af vognhallen.

Steffen

 2 mand og lidt løfteteknik skulle der til at få D10 til at se pæn ud igen efter
at motoren er udtaget.

Kulgården er næsten tømt for grus. Gruset skal udlægges på arealet til venstre.

199 stk. sveller blev aflæsset langs med sporet. Selvom vejretser pænt ud,
 så indtraf sæsonens første frost få timer senere.

Svellerne er lagt ud og der er klar til svelleudveksling.

torsdag den 25. oktober 2018

Torsdagsbilledet #178

Denne uges Torsdagsbillede er af en lidt anden type end normalt. Mikkel, der bor på Fyn og derfor ikke så ofte kommer forbi, har været flittig i sit laboratorie og har udviklet disse fine modeller af vores materiel.
Jeg synes det fortjener ham ære at gå i gang med et så relevant smalsporsprojekt, så jeg opfordrede Mikkel til at skrive om opgaven og hans overvejelser. Bemærk at T1 både fås i farverne fra indvielsen og fra jubilæet :-) Her overlader jeg derfor både ord og billeder til Mikkel:Hvis man kender Hedelands Veteranbane, så ved man også at industribaner i mange år var mere reglen end undtagelsen rundt omkring i Danmark.

Når man ser på de mange flotte modeljernbaneanlæg der er bygges rundt omkring, så er de imidlertid ofte overset, hvilket jeg syntes er en skam.

En del af forklaringen er muligvis at det smalsporsmateriel der produceres i høj grad er meget "anonymt".

Derfor besluttede jeg mig for at jeg vil skabe en bunke dansk materiel, som vil blive udgivet som meget nemme byggesæt.

For at kunne udfører dette, besøgte jeg Hedelands Veteranbane i forbindelse med deres 40 års jubilæum og udstyret med kamera og tommestok, blev en stor del af materiellet dokumenteret og opmålt.

Valget på T1 som det første lokomotiv, skete da T1 kørte indvielsestoget på netop Hedelands Veteranbane og var smukt istandsat til jubilæet.

Når man ser på billederne så vil kendere af lokomotivet bemærke en ting eller to. Eksempelvis virker nitter og skruer for store. Dette er helt bevidst da byggesættene produceres ved hjælp af 3D print teknologi. Små detaljer skal derfor overdrives for at virke naturlige på den færdige model. At nitterne virker voldsomme skyldes også lokomotivets meget lille størrelse som måler 3,3 x 1,47 cm i 1/87!

En anden ting er at man vil bemærke at der mangler alt indretning i førerpladsen. Dette er fordi at jeg arbejder mod at modellen kan motoriseres. Det kan derfor blive nødvendigt at forskubbe dele på førerpladsen lidt, men hvor meget og hvor lidt vides endnu ikke, da der endnu ikke er udvalgt et motor chassis, som skal danne grundlag for dette. Da der er tale om et meget lille lokomotiv, er det naturligvis en udfordring at få plads til både motor og digital dekoder.

Den udgives dog også i en "dummy" version, så man kan have den på en godsvogn, eller blot til at stå og hvile ud ved remisen.

Når T1 og roevogn er færdige og udgives, vil de blive frigivet på shapeways. Den nemme vej ind til alle mine modeller er via www.fagerli-models.dk hvor man også finder bl.a. SJS Odin og stationsinventar.

I forbindelse med dette arbejde, modtages materiale og forslag med en ufattelig stor kyshånd! fra alle danske typer smalsporsanlæg. For selvom at en del materiel er dokumenteret og opmålt, så er yderligere dokumentation en fantastisk hjælp! især tegninger af materiel, både af lokomotiver såvel af vogne er en mangelvare. Måske det findes derude? Men som en der ikke til dagligt bevæger sig i smalspors miljøet er det endnu ikke lykkedes mig at finde en god kilde til dette.

Installationer i forbindelse med smalspor har også interesse.

Jeg har ladet mig forstå at T1 har to søskende, hvoraf den ene er bevaret hos Hedeland Veteranbane og den anden sendtes til Finland.

Al grafisk materiale om disse maskiner efterlyses (foto/tegninger). Da det er en smal sag at gøre hele trioen tilgængelig, når nu der er taget hul på T1.

Man er mere end velkommen til at kontakte mig på via fagerlimodels@gmail.com

mandag den 22. oktober 2018

Nyt fra maskinafdelingen #40-18 22/10:Der skal tænkes grundigt over, hvordan man får sammenføjet fløjtens bund og top, så det bliver pænt arbejde!

Efter en veloverstået uge med fyldte efterårstog på banen og med et fint besøgt Bliv-Aktiv-dagen i lørdags og et flittigt Onsdagshold, der har fået løftet og transporteret motoren fra D10 ind på motorværkstedet, så var der nok at tale om og gå i gang med denne aften. Motoren står nu solidt placeret på det nye motorstativ og motorholdet (denne aften Jan, Per Børge, Bjarne og Hans) gik effektivt i gang med at fjerne løsdele fra den. Der er en forventning om et fastsiddende stempel, så det bliver interessant at se hvor galt det står til.

I Snedkerværkstedet blev der kigget på stakken af terrassebrædder, som skal udskæres til sædelister på de nye bænke til C523. Desværre er brædderne noget skæve, så der skal tænkes en del over udskæringerne. Heldet er, at vi har de bedste folk på sagen 😊 Bo fortsatte arbejdet med samling og tilpasning af askekassen, der indtil videre kun er hæftet sammen, så den stadig kan adskilles, hvis det skulle blive nødvendigt. Der blev også tid til at se på reparationen af Superfos-fløjten sammen med Niels, som desuden fik fremstillet en testopstilling til lodning af disse dele. På vognværkstedet fik Carsten og Kjeld skåret endnu flere dele til C523´s tag. Bagefter fik de flittige folk fortsat arbejdet fra i lørdags med at få samlet og hæftet delene til den nye batterikasse til E28, samt monteret de sko, der passer på rammen – og hvorigennem der kan monteres låsebøjler. Hans fik derefter genmonteret testbatterierne og tilsluttet en ny 48 V lader, der kan lade intelligent på akkumulatorerne, så spændingen holdes godt vedligeholdt og holder længere.  Jeg anvendte første del af aftenen på at nedtage de nye U42-reklamebannere og derefter fik jeg malet mere sort i førerrummet på Superfos-lokomotivet. Nu mangler blot 2. gang grønt på nederste del af indervæggen – og så resten…

Vi var 12 medlemmer på Gården denne aften – men der er stadigvæk plads til et par af de flinke folk, der var på rundtur til Bliv-Aktiv dagen og udviste stor interesse! Mon ikke de kommer forbi en dag?

De nye skinner til batterikassen på E28 prøvemonteret og låst fast. Det passer perfekt

Bannerne for Efterårstogene nedtaget efter et par dages tjeneste. 
Næste år kan de komme op tidligere ;-)


Bur-Wain motoren fra D10 før der bliver afmonteret dele >

Et noget tomt D10 bliver stadig iagttaget af folkene bagved!

De noget skæve brædder iagttages og vurderes også... 
Mon ikke det lader sig gøre at få nogle gode lister ud af dem - trods alt 

Med E28´s batterikasse som baggrund prøveloder Niels et par rørstykker

E28 får testet en ny lader, der senere skal fastmonteres

Samlingen af udskåret jern på C523´s ramme er vokset betragteligt!


Sidst på aftenen holdes der et AdHoc-værkstedsmøde om de næste skridt på C523

Og sidst på aftenen er der ikke mange løsdele på D10´s motor...

søndag den 21. oktober 2018

Nyt fra Bafd 20+21-10-2018

Ved siden af vores succesrige efterårsferietog er der også blevet udført en mængde opgaver i ugens løb i både Mafd og Bafd. B&W motoren er udtaget fra D10, og er nu anbragt i motorværkstedet, hvor den forhåbentlig snart skal vækkes til live.

Fredag fik vi afhentet 3 lokomotiver, der indtil nu har befundet sig hos den tidligere formand i Biltris. En indlejet lastbil fra Poul Møller fik på effektiv vis transporteret alle 3 lokomotiver til vognhallen på Brandhøj og efter en halv times arbejde var de alle sporsat på 600 mm hhv. 785 mm sporvidde og blev efterfølgende skubbet ind i hallen.

Et Kastrup lok fra Torneværket ved Rønne med 785 mm sporvidde er under aflæsning (LLZ)

En 600 mm Schöma fra Ivigtut placeres let på sporet. Loket er en søster
maskine til M3. (LLZ)
 
Kastrup loket på skydebroen i vognhallen.

Jens Willemoes (JWE) nr. 59 fra Røsnæs Tglv. er placeret på 600 mm spor 


Schöma 2648/1963 skubbes på plads


Lørdag fortsatte Lars, Benjamin og jeg med at sætte lokomotiverne på plads inde i hallen. For lettere at kunne skubbe rundt med lokomotiverne pr. håndkraft blev bremsetrækket afmonteret på Schöma loket og drivkæderne på JWE loket. Desuden fik vi fjernet det værste sand samt en gammel akkumulator.

Benjamin er i gang med at udgrave JWE loket

Under udgravningen fremkom en hilsen fra januar 1957. Vi gik ellers og troede
at arbejderne læste "Socialdemokraten" eller lignende.


Udendørs brugte Lars dagen på at få ryddet op i det område, hvor de nu fjernede godsvognskasser havde stået. Diverse krat og andet affald blev fjernet og området er nu klar til at kunne bruges som vendeplads for lastbiler, når vi skal have leveret ballast.
Næste lørdag genoptager vi svelleudvekslingen mellem Flintebjerg og Rubjerg.

Steffen