Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 5. juni 2021

Nyt fra Bafd. 05-06-2021

Lørdag 5. juni blev endnu en travl dag på HVB. To banetog og et særtog trafikerede banen, så der var nok at holde øje med. På Brandhøjbanen var der fars dag-arrangement, så Hedeland var i den grad centrum for en intensiv togdrift. Med et godt fremmøde kørte vi til Brandhøj foran særtoget, fik rangeret flismaskine frem, og efter krydsningen kørte vi til arbejdsstedet ved foden af rampen. Løftningen af sporet i foråret havde fremprovokeret en tendens til en solkurve i kurven og den skulle udbedres. På Hedehusgård efterlod vi Hans N, der arbejdede videre med hans forskønnelse af området.

Eftermiddag på Brandhøj Station. M 24 med særtog på vej til Hedehusgård krydser arbejdstog med M 30 i spor 2. Foto: Steffen L.

 Solkurvebekæmpelsen bestod i løsning af et antal lasker, afkortning af et par skinner og efterfølgende samling af sporet påny. Et enkelt sted måtte skinnebukkeren frem, men ellers kunne vi klare os med sideflytning af sporet med brækstænger. Mens Søren, Claus B+N, Lars, Kenneth og Peter H tog sig af den opgave, var Steffen en tur på Fem Ege med særtoget for at slå græs omkring bl.a. trækbukkene. Steffen vendte tilbage til os andre i M 12, og vi delte os herefter i 2 hold, hvor det ene tog sig af rydning af bevoksning i kurven ved km 0,4 mens et andet fortsatte arbejdet med sporet. Efter frokost kunne Peter H få lov at arbejde med sporskiftedele på Hedehusgård, men arbejdet neden for rampen fortsattes af resten af arbejdstyrken. Flisning af nedskåret bevoksning var overstået ved 3-tiden, hvor det også var tid til den aftalte krydsning med særtoget på Brandhøj. Efter krydsningen tog en del af holdet hjemad til familiearrangementer, mens resten fortsatte arbejdsdagen med vedligehold af nogle af vores hjulkøretøjer.

Søren skærer en tynd skive af 22 kg/m skinnen, mens Claus B og Kenneth ser overvågent til. De holder bl.a. øje med at gnister ikke antænder evt. tørt græs på banedæmningen. Det er der dog ikke meget af i øjeblikket.

Efter frokost kørte vi retur til Hedehusgård for at bytte rækkefølge på togene af hensyn til flisningen. En forbipasserende filmede ivrigt toggangen.

Kenneth fodrer flismaskinen. Det var varmt arbejde, men resultatet meget tilfredsstillende.

På et af Hedehusgårds skyggefulde sidespor gjorde Peter H igen fremskridt på delene til de 3 sporskifter til den fremtidige station ved Vinterrasserne. Her hjælper Carsten med adskillelse af nogle af delene. Foto: Peter H.

Næste lørdag arbejdes der igen på banen, men med et reduceret hold, da et par mand er til møde i Danske Veteranbaners Fællesrepræsentation.


onsdag den 2. juni 2021

TV Lorry på besøg

TV Lorry (TV2's regionale fjernsynskanal for Hovedstadsregionen) var på besøg for at lave optagelser til et program om regionens seværdigheder. Vi har haft besøg af TV Lorry før, men denne gang lagde vi alle kræfter i for at vise HVB fra sin bedste side. Vejret var ordnet, og en større kreds af medlemmer var kommet forbi for at fyre No 3 op, køre D 13 og M 25 frem og rangere to togstammer op. For at skabe lidt liv på stationen var kiosken åbnet. Kommunen havde bidraget til arrangementet ved at reparere vejen og trimme bevoksningen, hvor Kajs hus lå tidligere.
D 13 køres frem for at agere baggrundsstaffage og back up.

En journalist og fotograf tog damptoget til Sølund, hvor der efter omløb blev arrangeret togmøde med toget fremført af M 25. Efter motortoget havde løbet om, steg Lorry-folkene ombord og med No 3 lige i hælene, blev der ved lav hastighed mulighed for nogle gode optagelser igennem den grønne skov. Lorry-holdet faldt hurtigt ind i rollen og kunne snart ved håndbevægelser selv bestille dampfløjt til seerne.

De sidste optagelser foregik fra stien på rampen og ved siden af museumshallen. Hvornår optagelserne kan ses, opnåede vi ikke en helt klar opfattelse af.

Så er der afgang fra Sølund!

Bo giver en kort intro til damplokomotivets funktion og historien om No 3.

Da det jo var onsdag, var et onsdagshold naturligvis på færde i værkstederne, hvor der blev arbejdet på M 45 udenfor i solskinnet.

Masser af aktivitet foran værkstedsremisen.

mandag den 31. maj 2021

Nyt fra maskinafdelingen #10-21 31/5:

 

Jeg samlede en collage af Thomas Skals flotte fotos - fed stemning fra værkstedet

Det blev igen M45 der fik det meste af opmærksomheden denne aften. Der blev afrenset på motorblok, sandkassen og ved førerpladsen, samt starteren som Kjeld fik afmonteret så der også kunne blive malet bagved. Luftfilteret blev også samlet, hvilket krævede noget knofedt.

 Carsten og Kjeld forberedte også M23´s reservemotor til et besøg fra Christian, der vil vurdere motorens tilstand. Bagefter blev det pålægssvejste hjulsæt fra Sukkergris flyttet over til drejebænken og ophængt i stropper, klar til at blive sat op og afdrejet. Der blev foretaget oprydning på arbejdsbordet, hvor de klargjorte lejekasser til M9 fik en bedre opbevaringsplads under lokomotivet. 

Jan og Kenneth gik i snedkerværkstedet og forberedte en større produktion af tagbuer til nye vogne. 

Vi fik også besøg af den professionel fotograf Thomas Skals, der brugte Sukkergris rustne kedel som baggrund for nogle produkter. Som ”betaling” tog han et par fede fotos af det arbejdende folk og fik da osse en rundvisning i værkstedet. Kom gerne igen!

Flere medlemmer kiggede forbi denne aften – hyggeligt! /Leif

Samling af luftfilter til M45...

- kræver knofedt

Forberedelse til transport af det tunge hjulsæt

Så er det klart til et løft op i drejebænken

imens blev M45 afrenset og smurt med grundersøndag den 30. maj 2021

Plantogsdag K21 30/5:

 

Motortoget er kørt til perron og bliver hurtig fyldt. Damperen er også ved at være klar!

For Sørensen da – så blev det sommer! Allerede fra morgenstunden var temperaturen behagelig, vinden let og himlen skýfri. Med en vis optimisme måtte vi forvente en travl dag med mange rejsende. Heldigvis gik det sådan, samtidig med at vi kunne fordele folk jævnt i vognene og få kigget i passene uden panik. Det blev derfor en herlig dag, hvor også Brandhøjbanen fik indledt deres sommer med en fornyet tilladelse og andre formalia på plads. Vi havde derfor stop på de fleste stationer i løbet af dagen og folk fik både prøvet de små tog, spist picnic og leget på Naturlegepladsen. Kan det være bedre? Ombord på damptoget havde vi i hvert fald haft en god dag, da toget kørte i remisen /Leif


Men dagens første motortog afgår, så kører No3 ud for at hente sine vogne.

Hvad mon der peges på?Brandhøjbanens IC3 på fuld fart gennem skoven


Hans udnytter det gode vejr til malearbejde

- men inviteres over til fornem frokost til dampholdet, som fru Jensen har tilberedt.
Det må gerne blive ny standard!

Det er altid spændende , når der skal kobles vogne på

En tur med fyldte vogne og et sovende barn, sendte et hold i melisvognen.
Der var nu også dejlig skyggeKlar til en tur mere!

For fuld damp

Opsamling af et hold picnicgæster på sidste tur

Dejlig dag afsluttes med afrigning


Nyt fra Bafd. 29-05-2021

I forhold til sidste lørdags regnskyl så vejret i dag helt anderledes ud: Ikke en sky på himlen, høj sol og temperaturer høje nok til at t-shirt var nok. Vi tog afsted fra Hedehusgård i to hold - et i bil og trailer med lysamaturer til oplagring og et med banetoget fremført af M 30. Et selskab havde bestilt dampsærtog på denne skønne dag, og det betød, at vi hovedsagelig arbejdede på Brandhøj Station og aftalte togbevægelser udenfor Brandhøj med særtogspersonalet.

No. 3 med særtoget krydser arbejdstoget med M 30 i spor 2.

Allerede ved oprangeringen koordinerede vi med særtoget og kom fint afsted. Kenneth var på Brandhøj med første læs ren- og klargjorte lysamaturer, da Hans-Henrik, Lars, Steffen og Claus N kørte fra Hedehusgård. Undervejs fik vi slået det høje græs omkring den sydlige trækbuk på Sølund. Vi fortsatte med græsrydningen på Brandhøj og fik desuden hentet flismaskinen frem. Med de nye knive, den havde fået monteret sidste lørdag, gnaskede den sig let igennem de træer og grene, der i den seneste måned er blevet fjernet rundt om skinnestakke mv.

Der ventes på fotografen. Banetoget klar til afgang. No. 3 rangerer på sporviften.

Der er virkeligt grønt omkring Brandhøj på denne årstid. Steffen slår græs ved det nordlige sporskifte.

Vi fik ryddet yderligere op i bevoksningen på Brandhøj.


Imens en del af holdet ryddede og flisede bevoksning, var andre beskæftiget med at lægge amaturer på plads og finde plads til en del grej, der ikke længere behøver fylde op på Hedehusgården. Efter passage af særtoget var vi blevet en mand mere, idet Jørgen havde fået fornem kørelejlighed til arbejdsstedet. Græsslåningen fortsattes med både buskrydder og slåmaskine. I løbet af dagen fik Steffen, Hans-Henrik og Jørgen også fældet og fliset en del sandtorn i kurven ved km 2,0.

Det var en varm arbejdsdag, så vi huskede at holde pauser og med Brandhøj Stations parklignende omgivelser, var det let at finde skygge under en gruppe birketræer eller langs opbevaringshallen.  

Mens flisholdet var ved km 2,0, hentede Lars og Claus N dele til sporskiftebeddingen, hvor det er planen at bygge skifterne til den fremtidige Vinterrasserne Station. Beddingen blev etableret ved siden af spor 2 i stationens nordende. To 15 m lange 24 kg/m skinner blev klodset op på 4 perronforkanter. Ekspeditionen efter perronforkanter på den gamle oplagsplads bragte også et antal trækbukke og retningsvisere for dagens lys. De blev hentet op ved siden af beddingen. Vi må senere vurdere om de er tjenlige til renovering eller indvinding af dele.

Lars og Steffen har skåret et par birketræer til optændingsbrænde og kører det nu til sporet for videretransport.

Jørgen og Lars trækker to skinner frem til byggebeddingen ved spor 2. Foto: Kenneth A.

Færdig byggebedding til sporskifter. I forgrunden er trækbukke og retningsvisere hentet frem fra lageret.

Dagen sluttede med yderligere aktiviteter for en ryddelig bane igennem sommeren og ved 18-tiden var vi tilbage på Hedehusgården. Dagen igennem havde Hans gjort yderligere fremskridt på trimningen af Hedehusgård Station. Det var derfor et smukt skue at rulle ind på stationsområdet i aftensolen efter en god arbejdsdag.

Venteområdet foran museumshallen trimmet og klar til søndagens gæster. Foto: Hans N.

Igennem et par hverdagsindsatser er der endvidere trimmet græs på Hedehusgård st. perron og bænkene er opmalet. Foto: Hans N.