Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 14. maj 2016

Nyt fra Bafd. 14-5-2016

Dagens arbejdshold i baneafdelingen havde smukt vejr til deres opgaver. Gøg og nattergal sang og mursejlerne strøg lavt over Hedelands træer. Men listen over opgaver var lang, så vi dvælede ikke længe ved naturen i dag. Vi startede med at fragte en ladning planker til lageret i opbevaringshallen. Mens de blev sat på plads, læssede andre fra holdet ballast i to tipvogne og fortsatte med at fylde tre vogne med sten fra den dynge, der i et par år har ligget foran hallen. Ballastbunken blev samlet lidt og mens tipvognene var rangeret frem, blev også stoppemaskinen fundet frem fra hallen. Dagens hovedopgaven var nemlig at understoppe sporet syd for knallertvejen, som i sidste uge blev totalt ombygget.
Stenbunken læsses i tipvogne. Vi regner med at køre stenene til Hedehusgården som fyld nord for kulgården.

Vi nåede også lige at korte to tungespidser i et skifte, inden det blev tid til at spise frokost.
Efter en fin frokost i det fri, drog vi til arbejdsstedet ved knallertvejen. M 12 forrest med banevogn og stoppemaskine, M 40 bagerst med to ballastvogne. Ad to omgange fik vi løftet og understoppet sporet. Undervejs supplerede vi med ballast og efter understopningen siderettede vi sporet en smule. Herefter hældte vi den sidste ballast i sporet og sluttede af med en fejning af sporet. Der skal hældes mere ballast i sporet - et arbejde vi regner med at få gjort i løbet af de næste uger.
Understopning er sjovt!


På vejen tilbage til Brandhøj nåede vi at beskære et par træer ved den gamle oplagsplads. Vi skulle jo helst ikke have grene, der generer publikum på årets første køredag i morgen! Vi fik rangeret på plads og huskede også at flytte deploriderne med gamle sveller fra spor 2, så persontogene kan krydse planmæssigt.

På vej hjem passerede vi Sølund st., hvor vi hilste på vores yngste medlem, Viggo, der med akku-buskrydder havde gjort perronen klar til trafikstarten. På Hedehusgården havde der tydeligvis også været et gartnerhold på færde, idet der var plantet blomster i Ivigtut-tipvognen og slået græs.

Understopningen er afsluttet og værktøjet samlet sammen. Som man ser, er sporet hævet betragteligt.

Claus

torsdag den 12. maj 2016

Så er der trafik på banen igen!

På søndag starter sommerkørslen. Op til trafikstarten har der været travlhed på værksteder og langs banen. Vogne er efterset og baneafdelingen har afsluttet den sidste større opgave på strækningen. Vi har haft møde i trafikafdelingen og 2. udgave av tjenesteplanen er sendt ud. Husk at trafikchefen meget gerne vil have flere indmeldinger. Vel mødt om du er togrejsende eller aktivt medlem!
Opslag om kørselsstart på Facebook-gruppen 'Hedehusene Net Avis'. Liket af 40 og delt af 24.

PR-arbejdet er foregået med både ophæng af plakater uddeling af brochurer, opdateringer på diverse Facebook-sider, udsendelse af PR-materiale til aviser og ikke mindst på webfronten er der i løbet af vinteren sket store fremskridt. Vores hjemmeside er totalt omlagt og vil efterhånden blive et langt bedre PR-redskab end før.
Roskilde Dagblad var på besøg i april og omtalte vores arbejde med at forberede driftssæsonen. Se artiklen og billedgalleriet på dette link.
Artiklen om vores jernbane har øjensynligt været læst flittigt!

Kontakt iøvrigt gerne Leif, hvis du har mulighed for at hænge et par plakater op i dit nærområde.

Torsdagsbilledet #59

I 1991 gennemførte HVB et lokomotivbytte med en privatmand på Falster. Han var kommet i besiddelse af det Pedershaab-lokomotiv, der havde været i anvendelse ved Højbygård Papirfabrik. I bytte for PM-loket afgav vi et Schöma-lokomotiv fra Ivigtut.
M 9, PM-loket fra Højbygård, ses her på Sølund station foran M 12 og M 4. Udover prøvekørsel af M 9 havde køreturen til formål at afprøve nogle lånte radioer. I M 4 kan man således skimte Jan Olsen (iført Top Gun-solbriller) med 'walkie talkie' ved siden af Per Jensen. I M 12 sidder Allan Christensen, mens M 9's fører midlertidigt har forladt sin plads - sikkert for at snuppe et billede af lokomotivparaden.  

mandag den 9. maj 2016

Nyt fra maskinafdelingen #16-16 02/05:


Aftenstemning. Tipvogne opstillet som på et rigtigt grusværk...


Kompressionsprøverne af M25 er fortsat med nyt måleudstyr og det ser godt ud. Det forventes at kompressionen endda bliver bedre, når motoren en gang har kørt en dags tid. Denne aften blev der skiftet lidt oliefiltre og sådan… På M15/ 3 fik Hans og Carsten monteret og malet dørpladen og en krog til at holde døren åben ved f.eks. rangering. Der blev også arbejdet med trinbrættet på M30, så den snart kan komme i driften. Otto, Lars og jeg hentede en tipvogn med grus fra Brandhøj og fik med det læs etableret en kørerampe op til det nylagte dæk i kulgården. Det blev derefter grundigt vibreret, så vi kan få leveret et stort læs kul uden at ødelægge dækkene på lastvognen.

Således blev endnu en dag med klargøring til driften gennemført. 7 mand på Gården denne dejlige sommeraften.


Lars kravler af Storebæltsvognen og gør klar til at fylde grus på rampen.

Men først skal gruset hentes med vind i håret og solen i ryggen
Der er altid smukt i Hedeland!- og næsen hjemad med et læs grus
Gruset læsset af på en dørkplade
Opstilling af det nye trinbræt på M30

Hans og Carsten har imens fået monteret dørpladen

- og den flotte messingkrog til at holde døren


velvibreret rampe op til kulgården