Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 13. januar 2018

Nyt fra Bafd 13-1-2018

På en kold og blæsende dag bestod dagens hold i baneafdelingen af fire friske mænd. For at holde kulden lidt på afstand begyndte vi forberedelserne til årets sommersæson. Vi kørte banen igennem og erstattede julekøreplanerne med information om den kommende sommers kørsel. Inden læssede vi dog en stak pallerammer, der skulle med til opbevaringshallen på Brandhøj.
Lars og Jørgen skruer køreplan på det nyreparerede skilt på Rubjerg Station.

Mens Peter løber om med M 12, sætter Lars den sidste skrue i skiltet på Fem Ege Station. Det er begyndt at sne, så vi skynder os videre i dagens program: Frokost på Hedehusgård Station.

På vej hjem fra Fem Ege blev det til en hurtig, koncentreret indsats mod nogle sandtorn ved km. 4,0. Ellers fortsatte vi ufortrødent mod Hedehusgård, hvor madpakkerne blev indtaget i lune Damp'a. Efter pausen fortsatte vi med beskæringsarbejde ved kiosken og spor 3. Indsatsen resulterede i en god beskæring til jordniveau.
Området foran kiosken får den store omgang med ørnenæb og sav

Lars og Peter lægger sidste hånd på beskæringen ved spor 3. Selvom mørket var ved at falde på, lysnede det!
Logistikken er i orden på HVB. Her er fem sæt deplorider gjort klar til en leverance af nye sveller fra Sverige.

torsdag den 11. januar 2018

Torsdagsbilledet #144

I Torsdagsbilledet #140 kunne man blandt vognene se "den spidsgavlede", der her ses alene.
BigRas har sendt mig denne fine historie om vognens efterfølgende skæbne:Kære Leif.Jeg nyder at kigge på de overvældende mange gode fotos fra de skønne gamle dage, som I råder over i IBK.

Ved torsdag billedet #140, ser jeg minsandten at DJK's lukkede vogn (den grå lukkede vogn i baggrunden på første foto) i Bloustrød kaldet "Den Spids-Gavlede", holde på jeres spor og i brug. Den historie jeg har fået fortalt om denne vogn, hørt i både Bloustrød og på Hhg., er som følgende, at vognen oprindelig var en åben roevogn stammende fra Assens Sukkerfabriks baner og ved disse baner ombygget til lukket vogn for kørsel med sukker-prøver. Den var let genkendelig med sin vinduesudskæring i gavlen og sit spidse tag. Der findes et billede af denne vogn sammen med en af samme slags, på et billede i "Roer på Skinner" side 243 øverst th.

Vognen blev efter roebanernes nedlæggelse overtaget af DJK og udlånt til IBK, sammen med 2 melis-vogne - nr.7 (hvid fra Sakskøbing) og nr.21 (Brun fra Nakskov).
(den hvide melisvogn, Sakskøbing nr.7 blev fragtet videre fra Hhg. til Bloustrød, søndag den 3. marts 1985) Disse vogne var i drifts- og køreklar stand, da de blev fragtet videre fra IBK, til Bloustrød gruppen.

Desværre blev vognkasserne stærkt beskadiget ved branden, der i 1992 ødelagde den sidste tilbageværende tørrelade på Bloustrød Teglværk, som på daværende tidspunkt blev brugt til vognhal.

Nå men tilbage til "den spids-gavlede". Så vidt jeg har fået oplyst endte vognen  - som så meget andet materiel - med at blive opmagasineret udendørs på Brandhøj, og da tiden kom, hvor Bloustrød-gruppen var blevet etableret, og vognen skulle hentes til Bloustrød, da led ramme-konstruktionen af metaltræthed. I hvert fald kollapsede vognkassen, da denne skulle løftes op på ladet af den lastbil som skulle stå for transporten.

I Bloustrød lå i mange år ved siden af velfærdsbygningen, en stor presenning, dækkende over nogle gamle vogndele, som jeg fik fortalt indeholdt delene til "den spids-gavlede". Der fandtes intet foto, så jeg havde meget svært ved at forestille mig, hvordan sådan en vogn mund havde set ud. Det var først da "Roer på Skinner" udkom, at jeg af de gamle ved Bloustrød-gruppen fik vist at her fandtes foto af den hedengangne vogn.

De sørgelige rester af diverse beslag o.lign. opbevares nu på loftet af "Potten" i Bloustrød.

Det samme gør sig gældende for en anden special-vogn, nemlig den i "Roer på Skinner" på side 244, midten til venstre, viste 2-akslede vogn. fra denne er hjulaksler med tilhørende lejer og leje-gafler, bevaret på loftet af "Potten".


Så jeg håber en dag, engang ud i fremtiden, at nogen får lyst, og tid, og råd, til at gå i kast med at genskabe en af disse - for roebanerne, såvel som for os entusiaster - så specielle vogne, ud fra fotos og tilbageblevne originaldele.


Det var så lidt om, hvordan et gammelt foto, kunne sætte tankerne i sving.


Fortsæt endelig med Torsdagbilleder på jeres Blog. Glæden ved at vente på næste torsdags billeder, er lidt ligesom glæden ved at skulle åbne en ny jule-kalenderlåge - bliver altid positivt overrasket for indholdet.


MvH.

Rasmus Brandt Jensen

mandag den 8. januar 2018

Nyt fra maskinafdelingen #01-18 09/01:


Se lige hvad Grønland sender ud på frimærke: Et af Schöma-lokomotiverne fra Ivigtut. Godt nok i en 1940-1945-serie, hvor banen og maskinerne ikke var bygget og anlagt endnu, men pyt.

Godt Nytår! Så kom vi godt i gang med det nye år 2018. Det bliver jo spændende hvad vi kommer til at opleve på værkstederne i løbet af året. En gennemgang af ”Året-der-gik” i Mafd for 2017 kommer i næste udgave af Tipvognen. Man kan heldigvis konstatere, at 2017 var et meget produktivt år på værkstederne, så det bliver spændende at se om 2018 går lige så flot. Med så mange nye aktive, så burde det være muligt! Næste mandag er der møde i maskinafdelingen, hvor årets opgaver skal planlægges.


Denne aften var vi mange, for Bruno kom forbi med Simon, der også gerne vil være med i klubben. Efter en god, lang kaffepause, så viste jeg dem begge rundt på hele området og jeg fornemmer, at Simon blev lidt imponeret alligevel J I mens var der gang i oprydning og forberedelser både i maskinværkstedet og remisen, samt nedtagning af julebanneret på vognhallen – det stod jeg for... Carsten og Kjeld klarede remisen, mens Bjarne og Per sørgede for at alle de materialer, der længe havde ligget på gulvet, fik deres rette plads på hylderne i stedet. På værkstedet står lige nu E28, der har afventet en masse nye lejer og et par aksler. Der mangler dog et enkelt gevind før de er helt klare til montage. Så i stedet arbejdede Hans videre med styreboksen og Jan med gearet. Lars forberedte arbejdet, så Lars O. kan svejse det hydrauliske lynskifte, som knækkede sammen i lørdags ude på banen. Det blev ikke til mange billeder, men så kan man i stedet nyde det nye frimærke, der netop er udgivet – se blot at vores lokomotiv 3, bygget i 1962 er afbilledet på et kongeligt postfrimærke fra Grønland!


Den gamle kedel fra No3 blev klargjort til turen ud til Brandhøj

Styringen til E28 under renovering.

Så på den fine måde startede året med 9+1 på værkstederne. Det er en fin start!De aktive: Husk Maskinafdelingsmødet på mandag 15/1 kl. 19

søndag den 7. januar 2018

Nyt fra Bafd 6-1-2018

På året første lørdag besluttede vi at trodse det noget våde vejr og køre til Brandhøj. Lars og Kenneth fik rettet grøften af langs med spor 1, men desværre gik hurtigskiftet på minigraveren i stykker inden de nåede at læsse de overskydende materialer.

Grøften langs med spor 1 bliver rettet af


Hurtigskiftet på gravemaskinen kunne tåle ikke lang tids
hård brug.
Resten af holdet bestående af Peter, Jørgen, Benjamin og jeg selv brugte dagen på at læsse underlagsplader og lasker til vores 24 kg skinner fra Rødbybanen. De har i mange år henligget i en stor dynge bag ved hallen, og selvom vi i flere omgange har sorteret dem og lagt dem i paller, så er der stadigvæk en del arbejde tilbage. Vi fik sorteret to paller underlagsplader og en palle lasker inden  alle havde våde og frysende hænder og vi kørte retur til Hedehusgården.
Underlagsplader lægges på plads i paller.
Dagens arbejdsiver var dog ikke helt udtømt, så Peter, Lars og jeg sluttede dagen af med at løfte det andet Superfos damplokomotiv op på deplorider, så det i nærmeste fremtid kan blive kørt ned på værkstedet. Her er det planen at det skal rengøres og males inden det skal retur som udstillingsgenstand i vognhallen.

Mellem jul og nytår var der også lidt aktivitet i Bafd. Vi fik klargjort deplorider til transport af sveller, der om få uger ankommer fra vores leverandør i Sverige. Derefter har vi materialerne på plads til forårets svelleudskiftning.

Steffen