Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 17. februar 2014

Nyt fra maskinafdelingen #09-14 17/02:

Bo og Lars havde brugt det fine solskinsvejr til at hente en del af det træ, som vi havde efterladt langs sporet fra vores oprydning efter Allan og Bodils hærgen. Det kommer nu til at gøre gavn som optændingsbrænde i damplokomotiverne. 

Mikkels nye, flot askekasse til Da7

Mikkel kom med en ny, flot askekasse til Da7, som han har fremstillet ude i byen. Jeg fik afrenset og sandblæst det mellemstykke, den skal støtte på. 

Mellemstykket i sandblæsekabinen
Andre fik gennemset Pers store samling af film af både egne og andres optagelser fra klubbens virke og især den spæde start. Forhåbentlig kan noget af materialet finde anvendelse på en DVD en dag… Det blev derfor en hyggelig dag og aften for de 10 fremmødte.


Der var ikke meget at fotografere denne aften, så derfor er det tid til et gensyn med Adamsens roebanefilm. Så bliver man endnu engang mindet om, hvorfor man bruger så meget af sin gode fritid i klubben J

God fornøjelse!

søndag den 16. februar 2014

Nyt fra Bafd. 15/2-14'

Dagen blev et glædeligt fremskridt i retning af færdiggørelse af 785mm-sporene i magasinhallen hvor
7 mand deltog på en konstruktiv og hyggelig dag i vognhallen. Spor 103 blev spigret


og justeret,og ballast her udlagt præcist med grab påsat sider,
hvorefter "edderkoppen" - den 4 benede hydrauliske spor-understopper blev anvendt
-
hvorved samtidigt blev afprøvet den nyligt monterede slyngkobling herpå,

 

Øverste 3 mm af not efter præcisionstilpasning på fræser
til slyngkoblingens 5 mm brede not-spor.
-
Nederste 3 mm af not urørt, med 6 mm bredde - passende i hydraulik-motorens aksel.

( / Billedet vender ikke på hovedet;-)

 

med tilfredsstillende / tilsigtet resultat, idet oliemotorens kraftoverføring til understopperens vibrations-excentrik,
ved stop og start af oliemotoren - ikke længere resulterer i en uhensigtsmæssig, voldsom påvirkning af oliemotoren, da koblingens bløde afbrydelse af kraftoverførslen,
skåner motoren fra bevægelses-energien af den roterende excentrik.

Understopperen er relativt ukompliceret at betjene, og kræver blot 2 mand;
En maskinfører og en konstant koncentreret kontrollant for opnåelse af korrekt sporhøjde.
 /
I forhold til erfaringer med understopperens anvendelse sidste år på sveller i sporskifter på hovedstrækningen, og på skydebrogravens kraftigere udførte spor, kræves der på korte sporlængder med lettere skinner som her, betydelig mere forsigtighed, idet sporet naturligvis let løftes.
Onsdag udjævnes ballast og sveller fejes fri herfor på det nyetablerede spor - af hensyn til sikker færdsel på 2 ben - og dyngen af frasorterede sten vest for dette, grabbes i tipvogne
(mhp. transport heraf til konstruktiv anvendelse andetsteds), således der skabes plads for etableringen af de hallens sidste 3 spor, hvilket der arbejdes videre med lørdag.


/
LLZ