Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 24. marts 2012

Nyt fra Bafd 24-03-2012


Lørdagens opgave bestod i fortsat arbejde med at renovere sporet omkring km 1.8. På én sporramme udvekslede vi svellerne ved at trække dem ud med gravemaskinens grab, hvorefter de nye sveller let og elegant og uden manuel håndtering blev skubbet ind på plads. En ganske effektiv metode.

De resterende to sporammer tæt på overkørslen skal hæves ca. 15 cm, og vi valgte derfor at adskille dem helt og lægge skinnerne til side, for derpå at afrette underlaget. Da sporet er beliggende i en skarp kurve benyttede vi også lejligheden til at forbukke skinnerne for at undgå knæk i laskesamlingerne.

Næste lørdag samler vi det sidste spor, hvorefter der skal fyldes ballast i og sporet justeres.

Steffen
Forberedelse til spigring af sporet

En sporramme er fjernet og ballasten kan rettes af

En enkelt skinne røg i den nærliggende grøft,
 men så var den også ren.

mandag den 19. marts 2012

Nyt fra maskinafdelingen #11-12 19/03:

Sandblæsning og grunding af de afmonterede dele fra M15-motoren er godt i gang, såvel som afrensning af olie og snavs fra blokken. Per Børge og Jan fortsatte med dette.
Carsten er ved at adskille rammen fra melisvogn og tilpasse erstatningsdelene. Jeg fortsatte endnu en aften med oprydning og sortering af bolte – er nu nået til tomme-boltene… Maskinchefen kom også forbi og inspicerede værkstederne, så 5 mand denne aften.
Posted by Picasa