Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

fredag den 20. november 2009

Nyt fra Maskinafdelingen 20-22/11-09

Der skete sgu noget denne weekend:

Fredag eftermiddag konstaterede jeg man var ved at lægge allersidste hånd, på ovenlys-inddækningen mod nord, ligesom den manglende del af taget, samme steds, netop var blevet lagt. Fik så oplyst, at de ville montere døre lørdag formiddag, og det derfor var mer’ end en god ide, straks herefter - og sørge for isætning af dørlåse, og skydeport -beslag for indvendig aflåsning af samme.

Mange mennesker rundede lørdag gården i forskellige tidsrum:

Finn, Mollerup, Simon, undertegnede & Bo, Claus, Peter & Steffen Om formiddag tog 4 førstnævnte så til Brandhøj, og efter bestik af dørforholdene, og Finn og jeg lige fik indkøbt div. dørlåse -blik, afblændingsstykker mv., kunne monteringsarbejdet på de 3 døre stort set ubesværet afsluttes.

Efter frokost sluttede også Bo sig til truppen, & vi fik i fællesskab monteret låsebeslag på skydeportene.

I mellemtiden, oppe på gården - var Jan & Bjarne & Morten nået langt med motor-tilpasningen på D13.

(Jan, havde af bar iver - tyvstartet i fredags, og gået i gang med motorbefæstelsen i højre for-hjørne, via underbragt vinkeljern, udgørende det for fjeder-trædesko, således brændstofpumpe på motor nu kan være der)

Søndag, tog Morten, Steffen, Kenneth og jeg så ud, ligesom også Simon dukkede op, og udnyttede den sidste dags mulighed, for gratis teleskoplift-lån maximalt, idet alle resterende 12 lyststofarmaturer og dertil hørende installationer monteredes & tilsluttedes, incl. de 2 på tværs gående, over den kommende skydebro.

Lang, men god var IBK -weekenden, &

- stor var glæden her i dag kl. 18, efter udskiftning af blot 2 ”nitter”

blandt lysstofrør -drejefatningerne, da lyset nu, via banevognens generator

- tændtes, i alle 18 rørJ

(Vaskemaskinbillede, fra trevlesi-rensning i går - efter gentagne maskinstop

- illustrerer berettiget nødvendighed, af noget mere omhyggelig tøj-tømning, forud for brug af klubbens vaskemaskine..)

Se Lars´ mange billeder her: Lars fotos:

mandag den 16. november 2009

Nyt fra Maskinafdelingen 16/11-09

Lørdagsfolket fik bl.a. skiftet hjulsættene på DV1 ud til nogen med bredere flanger, etableret en opstilling ved D13 til nedsænkning af motoren, monteret håndtag og malet nummer 260 færdig- en gang til… Så mandagen startede med at værkstedet blev næsten helt tømt for materiel, så DV1 kunne komme ind og blive lastet med donkraftene under portalkranen og siden blive kørt retur til vognhallen – indtil næste opgave (der nok bliver et løft af Da7...) Dette krævede desværre at D13 og opstillingen måtte tages ned igen – men det tog nu ikke længe før alle fire enheder var placeret på vognen og D13 kunne komme ind igen. 260 fik så en plads over graven, så vi kunne stramme T-boltene til gulvplankerne. Dernæst blev det godt rustne puffertøj forsøgt justeret. Så blev 260 kørt ud i vognhallen, klar til juletrafikken, mens GM32 er kommet retur til værkstedet. Det gav da lidt mere plads – som der bliver godt brug for, mens vi kører juletog. Ved D13 var der mange om buddet til at komme med gode forslag til, hvordan motoren kunne komme på plads i rammen på D13. Der viste sig bl.a. en udfordring med brændstofpumpen, der ville ned lige hvor fjederophænget sidder. Carsten kom med et godt forslag med et U-jern, monteret på rammen. Villi har vist haft held med at få et tachometer til at virke. Det skal anvendes til at måle omdrejninger på dampturbine-generatoren. Igen var vi 11 på Gården denne aften.

 Billeder fra aftenen