Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 11. september 2021

Nyt fra Bafd 11-9-2021

Lørdagen brugt vi primært på bygningsopgaver på Hedehusgården. I forbindelse med nedgravning af en trykluftledning til den lille remise havde vi demonteret nogle facadebrædder på værkstedsremisen. Efter 40 år på en sydvendt facade uden imprægnering var de ikke egnet til genmontage, og derfor startede Claus B, Steen og jeg med at montere nye brædder. Omkring frokost var de sat op og malet, og herefter stødte Lars til.

Et stamme tipvogne blev afhentet af Steen og Lars på Brandhøj, da der dagen efter skulle rangeres med tipvogne til ære for vores gæster. Claus og jeg kastede os over forbedring af portene på museumshallen. Flere af disse er i tidens løb blevet grebet af vinden og dermed slået skæve. Den østligste af portene blev oprettet ved hjælp af lastbilstropper, og kom til at virke ganske fint. Alle portene blev smurt i samme omgang.

Dagen sluttede af med efterspænding af et sporskifte ved museumshallen.

Steffen

Montage og maling af brædder ved portene på 
værkstedsremisen.

Vi supplerede et par et portene med forhøjet port-styr
i bunden. Her er Claus i gang påsvejsningen af disse. 

De ekstra port-styr er monteret (LLZ)

mandag den 6. september 2021

Nyt fra Bafd 4-9-2021 samt lidt fra forrige lørdag

I sidste uge fik vi ikke skrevet nyt fra Bafd, men det bliver der så rodet bod på nu. 

Efter to weekender med grill aften og 2x100 års jubilæum var der ikke det store rykind forrige lørdag, og da det tilmed regnede en stor del af dagen, tilbragte vi det meste af tiden i vognhallen på Hedehusgaarden. De sidste borde skulle sættes på plads, M24 skulle have repareret brændstofslanger, og en masse andre småting var på programmet. En stamme med tipvogne blev kørt på Brandhøj, sammen med nogle løsdele til damplokomotivet NS CA2 og den skinnebukker, som vi har lånt i den kommende tid.


Peter gør klar til at køre en stamme tipvogne på Brandhøj. Det 
regnede en del denne dag.

Sidste lørdag var det derimod dejligt sommervejr. De sidste stole blev båret op på loftet fra vognhallen, og efter lidt rangering kørte vi ned på Brandhøj. Her blev formiddagen brugt på at rangere rundt på materiellet i vognhallen, inden vi kastede os over afprøvning af skinnebukkeren. Den er elektrisk drevet og er af en type, der typisk bruges i mineindustrien i forbindelse med bygning af spor i minegange. Her bruges til tider gangske kraftigt spor med små kurveradier, så det var med store forventninger, at vi gik i gang med at betjene skinnebukkeren. Et hurtigt eftersyn blev foretaget og herefter forsøgte vi os med en 27 kg/m skinne, dvs. en anelse kraftigere en vores nuværende hovedspor. Det gik ufatteligt let, så det tegner godt for at kunne lægge forbukkede skinner ind i vores skarpeste kurver.

Dagens tog blev trukket af M3 og ses her ved Hedehusgaarden

Første test af skinnebukkeren, der uden problemer kunne lave
selv en meget skarp kurve.

Ved at vende skinnen om kan man rette den ud igen, hvilket
også blev testet, da vi nu alligevel var i gang. Den fik faktisk
en anelse for meget i den modsatte retning.

Mens vi afprøvede skinnebukkeren fik Steen slået græsset på Brandhøj. Herefter blev frokosten indtaget på perronkanten, hvorpå vi tog flishuggeren på krogen og brugte resten af dagen til at rydde op i fældet krat mellem Hedehusgaard og Brandhøj.

På Hedehusgaarden havde Hans som sædvanligt være flittig med at trimme området, mens Carsten og Kjeld skar Ålholm efterløberen af NS CA2. Inden lokomotivet i sin tid kom til Ålholm fra Nakskov Sukkerfabrik undergik det en større ombygning, og blev konverteret om til et damplokomotiv anno 1850. Denne ombygning har vi bestemt ikke tænkt os at bevare, og da den i øvrigt var en noget tvivlsom karakter, bliver det oprindelige lokomotiv befriet for en del af ombygning. Der er heldigvis mange dele tilbage af det oprindelige lokomotiv, og således er f.eks. den bageste pufferplanke også den originale.

Steffen

Hjulsættet til efterløberen er afmonteret. Det er oprindeligt et 
normalsporet hjulsæt fra et damplokomotiv af samme type,
som der sidder under DJK LJ20.

Efterløberen var en hængslet konstruktion, og bestod delvist
af de gamle vanger samt puffeplanke. Alle originale dele
er naturligvis gemt til genopbygningen. 


Steffen