Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 19. november 2022

Nyt fra Bafd. 19-11-2022

Det var en kold lørdag. Arbejdsprogrammet sagde mange opgaver rundt om på Hedehusgård Station, men også masser af fremmødte og varm mad fra brændekomfuret.

En af dagens opgaver er løst: Nye lamper på værkstedsremisen. Fint lys med mindre end 10 % af den gamle, enlige lampes forbrug. 

Dagens arbejdshold bestod af 10 mand: John, Steen, Alexander, Steffen, Søren og Peter Hein, Kenneth; Lars samt Claus B og N. Der blev arbejdet i flere hold, og kun ved frokosten var vi alle samlet. Mens et hold tog Manitou'en og beskar træerne omkring billetsalget, begyndte andre at forberede flytningen af stationsskiltet på perronen ved spor 3. Andre fjernede overskydende materialer omkring vognhallen, kørte dem til Brandhøj og tog flismaskinen med tilbage til Hhg. De nedskårne grene blev kørt igennem maskinen og så blev der kaldt til frokost ved brændekomfuret.

Steen og Kenneth højt til vejrs.

Masser af grene ligger klar til flismaskinen, der er ankommet i spor 3.

En del af dagens arbejdshold nyder en gryderet inspireret af solid, ukrainsk soldaterkost.

Efter det varme måltid fortsatte beskæringsholdet med det store træ ved værkstedsremisen, hvor særligt de store grene over tagfladen blev beskåret. Det formindsker risikoen for evt. nedfaldne grene ved de efterhånden flere og kraftigere storme. Fra Manitou'ens kurv blev nye lamper hængt op i mast og på den lille remise. Imens blev tre lamper monteret på værkstedsremisen til erstatning for den enlige lampe, der har belyst området i mange år. I museumshallen blev de nedblæste presseninger lagt tilbage på lokomotiverne. Om kort tid kan vi fjerne dem, når taget på hallen er færdiggjort. Alle grenene fra træerne blev fliset og da mørket var ved at falde på, pakkede vi sammen. Nogle kørte til Brandhøj med flismaskinen og andre lagde værktøj på plads.

Presseningerne er igen bragt i orden, men de kan snart helt undværes. Status på tagdækningen skimtes i baggrunden.

Beskæring af det store træ ved værkstedsremisen. Hans river løv i forgrunden og Gert havde bl.a. travlt ved vandbehandlingsanlægget.

Søren monterer nye lamper over portene på værkstedsremisen. E28 er kørt udenfor.

Grenene reduceres til flis ved remisens gavl.

Næste lørdag arbejder vi videre omkring museumshallen og skal nok også forberede de sidste detaljer inden julekørslen.

torsdag den 17. november 2022

Mafd - Kedelsyn af Da7 - 17. november

Da7 under nedrigning efter sommerens sidste plantog

 Så kom dagen!

Den 16.11., dagen før dagen, var Bo og Bruno mødt ind for at forberede de sidste ting før det forestående 10 års kedelsyn på Da7.

Et lovpligtigt syn, der skal sikre at kedlen er i forsvarlig stand, og en forudsætning for at vi må køre.

17.11 mødte Bo og Bruno igen tidligt ind, så vi var klar til at modtage inspektøren, Vibeke fra FORCE Technology, som med sit falkeblik og sine ultralydsinstrumenter skulle foretage synet.

Da7´s kedel er 20 år gammel og det var spændende at se om tæringer siden sidste syn for 10 år siden, havde ”ædt” vitale dele af fyrkasse m.v., der kan betragtes som selve lokomotivets hjerte.

Det var derfor med stor spænding synet blev påbegyndt.

Allerede fra starten så det godt ud, da tallene fra sidste syn matchede det der kunne observeres og måles ved dagens syn.

Der blev, som altid, gået grundigt til værks, og igen måtte Bo kravle ind i fyrkassen medbringende og påsætte div. ultralydsudstyr, mens Vibeke kontrollerede tallene fra ydersiden gennem lågen til fyrkassen.

Efter utallige målinger var sagen klar, Da7´s kedel kunne godkendes for den næste 10 års periode.

Alle tal talte deres tydelige sprog, og tæringen var minimal, takket være Bo´s store og vedvarende indsats med ned rigge og udtørre kedlen efter selv korte kørselsperioder. Fortsætter dette gode arbejde må det forventes at Da7´s kedel vil bestå næste 10 års syn også, hvilket er godt gået når der normalt opstår de første problemer efter 20 år.

Fremadrettet vil det dog kræve at der kommer yngre kræfter til. Om 10 år vil Bo være 70 år og Bruno 80 år, og evnen til bl.a. at komme ind i fyrkassen er nok stærkt reduceret.

Dampinteresserede bedes derfor melde sig, så vi kan sikre kontinuitet og bevarelse af vores unikke dampmiljø.

Efter veloverstået syn forlod Vibeke os, og efter et par hurtige madder, fortsatte vi arbejdet med at rigge Da7 op til den forestående julekørsel. Da der i forbindelse med synet var skilt ekstra meget ad, vil op rigningen fortsætte måneden ud, med forventet testkørsel afholdt sidst i november.

Som det ser ud nu, er Hedelands Veteranbane med sine 6 køredage i december, det eneste sted på Sjælland hvor der køres med damp i ordinær plantogsdrift, hvorfor alle opfordres til at komme med ud og se, opleve og køre med. 

Vibeke fra FORCE Technology rækker ultralydsudstyret ind til Bo,
 der igen har indtaget sin plads i den trange fyrkasse. Foto Bruno Jensen.


Vibeke og Bo holder i ultralydsudstyret fra begge sider af fyrkassen. Foto Bruno Jensen.


Vibeke fra FORCE Technology og Bo gennemgår dagens resultater, og der udfærdiges relevant dokumentation og udarbejdes attester i Damp á. Dagen gået godt. Synet bestået og vi kan se frem til 10 år mere. Foto Bruno Jensen.

Reportage: Bruno Jensen


Juletog i Hedelands Naturpark

Juletoget kører igen lørdage og søndage i hele december: 3-4/12 -10-11/12 og 17-18/12-2022

Vi kører ud til de Gule spejdernes juletræer og julehygge ved Rubjerg Station.

 Se mere på vores hjemmeside www.ibk.dk

onsdag den 16. november 2022

Nyt fra Mafd - Onsdagsholdet 16. november 2022

 I dag onsdag den 16.11.2022 var på flere måder en speciel dag på Hedelands Veteranbane.

Der var megen aktivitet flere steder, men særligt 2 ting skilte sig ud denne dag, og begge var i damplokomotivernes tegn.

Først skulle Da7 klargøres til 10 års syn, der finder sted den 17.11.

 


Billedtekst: Da7 måtte ud i blæsevejret for at der kunne omrokeres. Foto Bruno Jensen

 

Billedtekst: Som en del af klargøringen måtte Bo ind i fyrkassen. Godt at han er slank og smidig. Foto Bruno Jensen.

og det indebar en del omrokering da vi samtidigt modtog de færdig drejede hjul til ”Sukkergris” fra 

vores leverandør.

 


Billedtekst: Hjulene til ”Sukkergris” ankommer fra leverandør. Foto Bruno Jensen.

Hjulene køres på plads.

 

Billedtekst: Bo haler i de tunge hjul mens Carsten ser på. Foto Bruno Jensen.

 

Billedtekst: Bo havde selv afdrejet det ene sæt hjul, der blev nedtaget fra drejebænken og placeret ved de andre. Foto Bruno Jensen.

 

Billedtekst: Bo og Carsten inspicerer de færdige hjul. Foto Bruno Jensen.

 

Reportage: Bruno Jensen

mandag den 14. november 2022

Nyt fra maskinafdelingen #40-22 14/11:

Efter en grundig afrensning, står Da7 klar i aftenmørket til at komme ind over graven. 

 Aftenen startede med kort projektstatus og den er god; det kunne man se i værkstedsremisen, hvor C3 nu står klar med tag, bænke og kun mangler en sidste gang maling på udvalgte steder som fx håndlisterne. Så udestår lige et par bogier, men dem blev der også arbejdet flittigt på. Carsten og Kjeld fik sat en bogie i arbejdshøjde, så de beslag John L. borede kan blive svejst i. Niels malede første gang sort på en bogie, så også der nærmer et par færdige sæt sig. På C4 gik Jan, Per og Bjarne videre med at få boret huller til gulv og sideplader. Så kan rammen snart få malet sort på. Jan D. monterede afstandsklodser og malede trinbrædder. De skal monteres som det sidste, så de ikke er i vejen indtil da. Og så kom Da7 ind over smøregraven for forberedelser til et kedeleftersyn med godkendelse, samt naturligvis klargøring til julekørslen. Bo, Kenneth og Rasmus fik renset kedelrør og fremstod i let sodet tilstand efterfølgende… Vi var 15 mand på værkstederne, så jeg fik vist ikke noteret det hele – men hyggeligt som altid! /Leif


Lidt materialer til næste fase tages ned fra reolen

Kontrolmåling på næsten færdige C3 på gulvmål, mens der bores huller i rammen til C4 gulvplader

Der bores drænhuller i bogiebeslagene

Gangtøj på Da7 efterses

Trinbrædder til både C3 og C4 under produktion

Alle røgkammerør får en grundig rensning og støvsugning

Sidst på aftenen ydes der fuld opbakning til de sidste penselstrøg 


søndag den 13. november 2022

Nyt fra Bafd. 12-11-2022

Sidste weekend fik vi klargjort museumshallens tag til vores entreprenørs arbejde med at udskifte det gamle tag. Kun det nordlige lysindfald på hallens østre side stod endnu tilbage. Det udgjorde hovedopgaven denne lørdag. Fremmødet var dog langt større end hvad vi kunne sætte ind på tagopgaven, så vi delte os fra morgenstunden i to hold. På Hedehusgården blev Peter og Søren Hein, Claus B og N samt John. Ud på strækningen kørte Steffen, Lars, Alexander og Steen. Senere på dagen stødte BigRas til.
Hele 'kaninøret' løftes af bygningen efter det er løsnet fra tagkonstruktionen.

Tagholdet startede dagen med at gennemgå strategien for nedtagningen af 'kaninøret'. Belært af erfaringerne fra nedtagningen af det første 'kaninøre' ville vi denne gang løsne hele konstruktionen og løfte den ned i et stykke. Det betød en del arbejde både inde og ude fra bygningen for at løsne 'kaninøret'. 

Vores indlejede Manitou løftede derefter let konstruktionen fri af tagbuerne og satte den ned på parkeringspladsen, hvor adskillelsen blev påbegyndt.

Vores entreprenør har lagt nyt stålpladetag på hele den vestlige tagflade. 'Hakket' i tagryggen er udsparingen til den tagrytter, der skal give lys og luft i bygningen.

Søren frigør skotrenden, så løftet kan gennemføres uden problemer. Naturligvis iført faldsele.

På en af buerne højest oppe under taget blev der fundet historiske inskriptioner. En ny blev naturligvis efterladt. Foto: Kenneth Andersen. 


Fra parkeringspladsen fjernstyrer Claus B Manitou'en, mens Søren på stilladset tjekker at alt går sikkert til.

Med overbygningen løftet af, kunne de påsvejsede beslag skæres bort. Forrest FJ V og i baggrunden et lager af sidefjæl til roebanevogne. Hvad der ikke gemmer sig i den bygning!
 
Arbejdet på museumshallen blev afsluttet med montage af fire nye (genbrug, naturligvis) tagåse, der muliggør montage af nye tagplader, hvor 'kaninøret' før sad. Adskillelsen af 'kaninøret' nåede så langt, at alt inddækningsbly blev fjernet samt hovedparten af de gamle tagplader. Tilbage er adskillelse af trækonstruktionen og skotrenden samt bortfjernelse af materialerne. 

Dele af tagholdet tog herefter hjem, mens de tilbageblevne fortsatte arbejdet med det hjemvendte hold 2. BigRas var også ankommet og kastede sig over arbejdet med rensning og vedligehold af tagrender. De store træer på Hedehusgård leverer mange nedfaldne blade, der skal fjernes. 

M12 i efterårsfarverne ved km 0,5. Foto: SL.

Dagens andet hold startede med at læsse nogle 10 kg/m skinner fra Hedehusgårds spor 4 og transportere dem til Brandhøj, hvorfra de vil blive fragtet videre til Hanstholmfæstningen i løbet af den kommende uge. Hanstholmfæstningen har en 600 mm bane, der forløber mellem kanon- og ammunitionsbunkere, og denne bane trænger til udskiftning af de mest slidte skinner. Specielt salttågen fra Nordsøen er hård ved skinnerne. Steen fik blæst overkørsler rene for blade og skidt, og der blev smurt sporskifter på Brandhøj samt Rubjerg, så vi er klar til juletrafikken.

Tilbage på Hedehusgården brugte vi resten af dagen til at montere et skråt perronelement i hver ende af perronen langs med spor 1. Med teleskoplæsseren fik vi også kørt lidt grus på begge perronender, så de også er klar til juletrafikken. 

Lars og Steffen drøfter den sidste finjustering. Afslutningselement i den nordlige ende af perronen ved spor 1 på Hedehusgård.

Afslutningselement tilskæres.

Sydlige afslutningselement er monteret. Nu afventes sidste læs grus til finjustering af området.