Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 5. februar 2022

Nyt fra Bafd. 05-02-2022

Vejrudsigten lød på blæst og sol. Arbejdsprogrammet sagde perronbygning. Claus B og Peter H havde som de mest morgenduelige af dagens arbejdsstyrke, rangeret arbejdstoget frem i spor på Hedehusgården. Med Steffen, Claus N, Rasmus, Kenneth og Lars i arbejdstøjet udlagde vi 'støvler' og forkanter i spor 2 og hensatte, efter aflæsning af gravemaskinen, arbejdstoget i spor 3.

Dagens første 'støvle' på vej på plads i sit hul. De næste huller er under forberedelse, og Rasmus er ved at finjustere sidste lørdags forkanter med plastkiler.  

Med erfaringerne fra sidste lørdags perronarbejde, greb vi tingene lidt anderledes an. Gravemaskinen arbejdede fra spor 1 og med delene mellemlagret i spor 2 fungerede 'flowet' i arbejdet langt bedre. Mens der kom godt gang i sætning af perron, tog Peter og Lars M 30 og et sæt tomme deplorider og kørte til Brandhøj for en ny ladning 'støvler og forkanter. Med et passende antal forkanter sat, blev det frokosttid. Efter spisepausen sluttede Steen sig til holdet, da aktivmødet i maskinafdelingen var afsluttet. Med ny energi fortsatte vi arbejdet.

Kenneth tjekker dybden af hullet, mens Claus B venter spændt på resultatet. Som dagen gik opnåedes fine resultater på +/- 2-3 cm. Ikke dårligt af en fritidsmaskinfører!

Dagens første perronforkant sættes. 'Støvlerne' i forgrunden nåede alle ned i deres respektive huller inden kaffepausen.

Vue fra nuværende hovedperron viser den nye perrons placering, hvor spor 0 før lå tæt op ad den nu nedrevne lades vestvæg. En perronforkant ses klar til isætning på tværs af spor 2. Foto: Rasmus Brandt.

Da det var tid til kaffe, var alle materialer til rådighed på Hedehusgård brugt. At vi for alvor havde knækket koden på arbejdsgangen kunne ses på produktionen, der ved kaffetid noteredes som godt 3 gange større end sidste lørdag. Kaffen blev nydt sammen med hjemmebagt chokoladekage medbragt af Rasmus. Da vi var begyndt at spekulere på, om vi virkeligt skulle  opgive arbejdet på grund af manglende logistik, dukkede Peter og Lars op med en ny forsyning. De havde desuden medbragt to tipvogne med grus til maskinafdelingens gulvprojekt og to skinner til fremstilling af yderligere trækstænger til deplorider.

Rester af et medlem, der aldrig gav en omgang øl, tilbage fra 1970'erne? Vi fandt aldrig ud af det, men udgravningerne afslørede udover tøjrester også en overbrændt mursten.

Rasmus og Steffen styrer perronforkanten på plads, mens Claus B langsomt sænker den ned mellem 'støvlernes' indstøbte skinneprofiler.

M 30 med 'just in time'-time logistik under indkørsel i spor 2.


Materialetransporten passerer dagens arbejdssted. Perronen bliver ca. 50 m lang og er dermed i stand til at håndtere vores nuværende toglængde med et overskud til fremtidig trafikudvikling. Helt til højre i baggrunden ses den sidste del af spor 0 og den gule, selvkørende Diema M 39.


Livlig aktivitet på Hedehugård st set fra en lidt anden synsvinkel. Foto Niels B.

Vi valgte at bruge resten af dagen til at få reguleret og komprimeret den opgravede jord bag perronen, samtidig med at vi justerede de sidste af perronelementerne. Sidst på dagen fik vi klargjort den selvkørende Diema tipvogn M 39 til flytning. Bremsen blev løsnet, og vi fik konstateret at den godt kan rulle. Således er vi klar til næste lørdag, hvor vi først skal have flyttet M 39 op på deplorider, og derefter optaget resten af spor 0, inden vi kan komme videre med at bygge perron.

Claus & Steffen

mandag den 31. januar 2022

Nyt fra maskinafdelingen #03-22 31/01:

Travlhed med fremstilling af dele til C3/C4 på samlebåndet i snedkerværkstedet

 Med 15 mand fremmødt var der fyldt godt op i Damp a´. Vi er jo herligt nok blevet mange nye aktive på det sidste. Endnu en aktiv meldte sig under fanerne; det er nok en John (så er de to...) Derfor startede aftenen med kaffe og en gennemgang af vores afdelingsstruktur og tretrins etapeplaner for afdelingerne. På lørdag er der det årlige møde i Mafd, hvor status for planerne gennemgås og nye lægges for det kommende år, så de kan blive godkendt på den kommende generalforsamling den 5. marts.

Så gik et hold i snedkerværkstedet og fortsatte med at fremstille dele til bænke i C3/C4. Bjarne og Jan kørte et godt samlebånd med opmærkning og boring af huller i de ben, der også blev skåret til. Hans Henrik sørgede for skarp kvalitetssikring.

I remisen fortsatte nedbryderholdet bestående af Niels, Klavs, Brian, m.fl. med opbrydningen af gulvet langs spor 3 og hen til boremaskinen.

Gert og Kjeld savede og samlede dele ud til en ny type sporhunde, der skal bruges til vognstammerne i hallen - til erstatning for gamle træpinde…

Henning afrensede og fandt numre på akselkasse-delene på B3, så de kan finde deres plads igen. Der blev vist også arbejdet lidt på D8. Jeg syslede med noget overdækning til de små lokomotiver i vognhallen, så de bliver lidt beskyttede under det kommende tagprojekt, så jeg så ikke alt der skete denne travle aften 😊 /Leif


Brian. Klavs og Niels nedbryder det gamle, slidte gulv i mindre dele...

En ny type hund til vognhallen under produktion.

Opsætning af fræser

Sidste finpudsning af arbejdet

Opmærkningsdorne monteret og

så slås benet ind og får mærkning...

så der kan bores de rette huller.


søndag den 30. januar 2022

Nyt fra Bafd 29-01-2022

Mens masser af danskere surrede alurammedrivhuse og trampoliner fast i venten på stormen Malik, kastede baneafdelingen sig ud over en del af ombygningen af Hedehusgård Station. Arbejdet med at anlægge en ny og længere perron havde trukket 9 mand af huse. Selvom vejret var fugtigt og blæsende, var humøret højt.

Første perronforkant er på plads. I baggrunden fjernes spor 0. Foto: Rasmus Brandt.

Der var samling foran billetsalget og dagens opgaver blev gennemgået og fordelt. Med et snuptag var hegnet omkring billetsalget fjernet, stolperne hevet op, og mens kabler blev søgt og markeret, fik vi sat laseren op. Den sørgede dagen igennem for at vi fik gravet ud til rette dybde, komprimeret og opsat perronfundamenterne korrekt. Det tog lidt tid at få taget på alle arbejdsprocesserne i perronbygning. Vi har trods alt ikke bygget perron siden vi i 2003 anlagde Fem Ege Station, så der havde nok lagt sig lidt støv på vores rutiner... Da vi var flere, end der meningsfuldt kunne beskæftiges med perronbygning gik Klavs, Rasmus og Benjamin i gang med at adskille spor 0. De nåede at løsne 5 rammer, der er klar til fjernelse næste lørdag.

Det meste af dagens arbejdshold samlet til briefing ved billetsalget. M 12 med Storebæltsvogn og gravemaskine i spor 1.


Med M 30 er Rasmus, Carsten og Kjeld ved at køre en tipvogn med opbrudt betongulv væk fra værkstedsremisen. Steffen ønsker god tur.

Steffen er ikke blevet bevæbnet med et våben fra War Hammer-universet, men er i færd med at kabelsøge med en CAT 4 fra SPX.

Med et stort hold var der tid til, at Steen fik bortskaffet slagger fra depotet og Rasmus gav Carsten og Kjeld en hånd med at få kørt gammelt betongulv til aflæsning på rampen. Benjamin nåede desuden at lave lidt elarbejde. Efterhånden fik vi taget på perronbygningen og dagens produktionstal nåede op på 4 fundamenter og 3 forkanter sat, hullerne opfyldt og komprimeret.

Udover at pille spor op, nåede Benjamin at reetablere noget af kabelføringen til billetsalget. Kablerne var blevet lagt på spyd under nedrivningen af laden. I løbet af kort tid vil Gram-motorvognen være under tag på Brandhøj Station.

Claus B tjekker dybden på hullet til et perronfundament. Vi havde virkelig nytte af laseren ved dagens arbejde.

 
En til lejligheden sponsoreret Wacker-jordloppe sender her sine to-taktsrøgskyer ud blandt betjeningsmandskabet, der består af Claus B, Steffen og Claus N, mens Klavs er stand by for yderligere opfyldning. Foto: LLZ fra gravemaskinen.

Frokostpausen holdt vi under halvtaget ved billetsalget og selvom der var varslet storm, var der masser af spadserende i Hedeland, som vi udvekslede hilsener med. Vi sørgede også for at drikke en kop kaffe i ny og næ. Til eftermiddagspausen nød vi endnu en gang godt af en medbragt kage fra Rasmus. Det er ved at blive en god tradition!

Claus B slutkomprimerer med jordloppen, så der ikke senere opstår sætninger. Lars jævner overfladen, så arealet er nogenlunde fremkommeligt.

Det er ikke arbejde det hele. Her holdes kaffepause ved billetsalget.

Vi mødes igen på lørdag til mere arbejde på perronen. Der skal både fjernes skinner, gamle sveller og sættes flere perronforkanter, ligesom vi skal have hentet nye materialer til projektet på Brandhøj. Vel mødt!