Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 12. februar 2015

Torsdagbilledet #3

Carsten er ved at scanne sine gamle dias digitalt, så hvorfor ikke vise et par udvalgte af dem her:
Formanden på besøg i en nedlagt lergrav på Fyn i 1980

Nyt fra Mafd. & Bafd. / uge 7

Mandag arbejdedes videre med Deutz-motoren og yderligere adskillelse af denne, og i værkstedsremisen blev motorhuset til M15 udrettedet således dette nu er klar til sandblæsning.
På lokomotivet blev også arbejdet med fastgørelse af batterikasse for startbatteri.


 Tirsdag tog hverdags-baneholdet til Brh, og fik denne gang indsamlet de to lange svelle-stabler, i områdets sydende.
En lidt tidskrævende affære, idet der var ca 25 meter fra disse, og hen til containeren, hvorfor transporten dertil måtte foregå, med en grab-fuld ad gangen.
 Flere enddog meget lange stykker sammensat sporskiftetømmer krævede noget domino-brik-stabling for at få plads til.


Trods omhyggelig stabling og grab-komprimering af svelle-resterne, lykkedes det ikke at få plads til dem alle, men med 95% af disse nu fjernet, ses resultatet let ved ankomst til området.
/
LLZ

søndag den 8. februar 2015

Nyt fra Bafd d. 7-2-2015

Maskinafdelingen havde i mandags færdiggjort oprensningen af Nymølle lokomotivet M8, og lørdag tog vi det derfor med på slæb, da vi kørte ned til Brandhøj. M8 blev senere på eftermiddagen løftet ned på egne hjul igen og placeret i hallen.

M2 har igennem et par måneder været opmagasineret på Brandhøj pga. pladsmangel, men nu var der igen plads på Hedehusgården, så Carsten fik startet lokomotivet op og kørt det retur til gården.

Dagens hovedopgave var eftersyn af Baneafdelingens materiel. Udstyret med kontrolskemaer, målebånd, skydelære og fedtsprøjte fik vi arbejdet os gennem 7 tipvogne, 2 ballastvogne, 6 sæt deplorider og energivognen. Sidstnævnte blev let løftet af gravemaskinen, så vi også havde mulighed for at smøre centertappene og glidepladerne på bogierne.

Næste lørdag afholdes afdelingsmøder i Baneafdelingen kl.10 og Bygningsafdelingen kl.11. Begge møder afholdes på Hedehusgården.

Steffen
M2 på vej til Hedehusgården med en fantastisk lyd fra en Ford benzinmotor

M8 er aflæsset med gravemaskinen og placeret på 785 mm sporet, der via skydebroen
fører ind til opstillingssporene i nordenden af hallen.  

Maskinafdelingen 7/2

Bo og jeg fik sat Vildmosen ned på hjulene og fastgjort det sidste på akselkasserne samt sat splitter i så møtrikenerne ikke kan falde af. Bo fik afmoteret det sidste bremsetøj og vi fik i fældeskab grundet og malet første gang sort.

Carsten fik hentet M 2 som havde stået et stykke tid på Brandhøj og vi fik alle tre ryddet lidt op i værkstedet.

Det blev ikke til nogen billeder denne lørdag.