Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 9. marts 2024

IBK Generalforsamling GF24 9. marts 2024 - billedsiden:

Formandens beretning                     (foto:RBJ)

 Som beskrevet i vedtægterne skal Industribaneklubben afholde generalforsamling først i marts måned. Dagen blev derfor sat til 9. marts. Fantastisk nok er det samtidig præcis datoen for foreningens stiftende generalforsamling i 1974. Uden større regnekundskaber giver det 50 år – hvilket er en glimrende anledning til at fejre jubilæum! Som altid blev der indkaldt til start kl. 10.30 med fremmøde 30 min. før. De fleste af de 38 fremmødte nåede det til tiden… Dagsordenen følger den faste skabelon og herunder hører selvfølgelig formandens beretning - der dog desværre måtte afsluttes med 1 minuts stilhed for de fire kammerater vi har mistet siden sidste generalforsamling. Bagefter fulgte regnskab, budget, gennemgang af det forløbne år, forslag til kommende års planer, indkommende forslag, valg til bestyrelsen og eventuelt. Alt dette blev afviklet i god ro og orden – med stor lyst til kommentarer, debat og meningsudvekslinger i god tone. Undervejs gav foreningen smørrebrød i anledning af jubilæet og efter bestyrelsens kandidater blev genvalgt, samt en runde ”Evt.”, så holdt formanden en meget fint illustreret gennemgang af foreningens historie fra stiftelse til i dag. Så havde klokken også passeret 16.45 og efter oprydningen kunne vi takke hinanden for en vellykket 50 års generalforsamling. Et fyldigere referat må forventes at kunne læses i næste udgave af foreningens fantastiske blad ”Tipvognen” /Leif

Den illustrative billedside, der som vanligt supplerer de tørre facts, kan ses her (link) >> 

(måske skal du logge ind via din Google-konto for at se fotos - ser på om det kan ændres...)

en helt fyldt sal lytter til indlæggene (foto:CKW)

- og der er god spørgelyst... (foto: RBJ)


Inden forslagene fremsættes, så er der lækkert smørrebrød til forsamlingen

og herefter kan forslagene præsenteres for medlemmerne.

Efter veloverstået GF24, så holder formanden en meget fin gennemgang af klubbens udvikling fra starten og til i dag. En god fortælling om 50 travle år!


mandag den 4. marts 2024

Nyt fra maskinafdelingen #09-24 04/03:

Det kræver præcision og et godt øjemål at ramme alle 8 sider til C411...

Aftenen startede med projektgennemgangen og der er fremdrift på alle de opgaver, som aktuelt er i værkstedet: Delene til D13 er nu alle klar og kan monteres – C411: Her er taget nu færdigt og dele til montagen under godt i gang. Der udestår et parti lister til bænkene, men nok til at starte på. Da7 har snart fire nye bremseklodser monteret. Så snart kan der forventes udskiftning af enheder på værkstedet – men for det kommer til at ske, er det ikke nok at drikke kaffe og spise hjemmebagt kage 😊 Så vi gik mod værkstederne. Først skulle en del byggematerialer dog slæbes indendørs, så de ikke frister svage sjæle. Alle mand bar ved! I snedkeriet gik Jan O. og Johnny i gang med at fremstille støbekasser til værkstedsremisens fundament og blev færdige med første sæt. Alle vognsider til C411 fik jeg slæbt over og lagt på række, så Jan Futtesak og jeg kunne få rullet indersiderne en sidste gang. Ydersiden får først efter montagen. Mikkel borede huller til skruerne, der skal holde stolperne, som Jan fremstillede sidst. På D13 arbejdede John, Carsten og Kjeld intenst med at få monteret lejerne og der skulle gode slag med en kobberhammer til at få det hele på plads. Derefter afdrejede John en låseskive, så det hele bliver siddende fremover. Snart er D13 på egne hjul igen! John P. kom igen forbi for at foliere det sidste sæt avisartikler i denne omgang. Dem skal vi bruge i museumsprojektet til at fortælle klubbens fantastiske historie gennem de sidste 50 år! Carsten og Mikkel arbejdede desuden med revision af byggetegningerne til de næste bogier, hvor der er ved at blive bestil dele. 13 flittige mand på Gården /Leif

Lidt byggematerialer bringes i tørvejr

Byggetegningerne til forskalningen gennemgås

- og delene saves ud
Den første færdige kasse beundres

En vurdering af opgaven...

Lejet er nu monteret og inspiceres

- og låseringen drejes på rette mål

de grundede huller får lidt dæksort
 

Den sidste artikel skæres til og folieres.

søndag den 3. marts 2024

Nyt fra Bafd. 02-03-2024

Det var en tåget lørdag med regn i luften. Baneafdelingen var alligevel mødt talstærkt frem til en liste med blandede arbejdsopgaver både ude og inde. Det småregnede med jævne mellemrum, men vejret stillede sig ikke hindrende i vejen for arbejdet. Tågen blev dog tættere sidst på dagen. Andre steder på Hedehusgård Station blev der også arbejdet. 

Mens der arbejdes i spor 21 inde i hallen, står materiellet ude, men alligevel kunne vi jævne lidt ballast ud mellem sporene.

Mens et arbejdshold begyndte at gøre klar at sætte fundablokke i hullet ved den nordlige ende af spor 21, drog et andet arbejdshold til rampen, hvor de beregnede og udmålte den sidste justering af stigningen. Selve løftet og understopning udfører vi efter generalforsamlingen og leverance af stabilgrus.

Stålpæle med markering af, hvor højt sporet skal løftes, blev placeret langs strækningen.

I hallen kom arbejdet med beton og fundablokke hurtigt i gang. 

Armering blev bukket over brændestykker med korrekt diameter.

Holdene mødtes til frokost i hallen. Holdet i hullet fortsatte, mens udendørsholdet tog sig af planering af arealet øst for spor 22 og mindre ballastarbejder foran museumshallen. Dagens resultat blev en færdigt afsat stigning ned ad rampen, planlægning af grusleverance, jævnt areal ved spor 22 og bundskiftet sat i graven ved spor 21, hvorefter vi rangerede på plads og tog hjem i tågen. 

På perronen ved spor 1 havde et tredje hold aktive taget sig af lægning og komprimering af et toplag af slotsgrus. Det holder forhåbentlig perronen lige så pæn som gårdspladsen har være de sidste par år.

Man kunne knap se fra den ene ende af stationen til den anden. Men perronen bliver rigtigt flot!