Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 11. marts 2023

Generalforsamling GF23 11. marts - billedsiden:

 GF23:

Formandens beretning var i år kort og præcis og blev vedtaget med applaus

Som vedtægterne foreskriver, så skal der afholdes generalforsamling i Industribaneklubben hvert år i starten af marts og således samlede 35 aktive medlemmer sig til en spændende GF23 den 11. marts. Den startede kl. 10.30 og sluttede ca. 16.30. Det er nok ny rekord, men sådan går det, når der er Formandens beretning, regnskab og budget, gennemgang af årsplanerne for 22, planerne for 23, fem forslag, kampvalg til bestyrelsen og et langt ”evt.” Jeg synes trods den lange varighed, at det var en god og dynamisk dag og udtryk for foreningens høje aktivitetsniveau.

Referatet kommer at stå i Tipvognen 2.23, så tålmodighed indtil da!

Tak til ordstyreren og de deltagende for en god og disciplineret generalforsamling /Leif

 Ø  Billedsiden kan ses her i en let redigeret udgave…


Her gennemgås den kommende arbejdsplan for Mafd i 2023
35 aktive medlemmer stillede mange gode spørgsmål...
Endelig er Generalforsamlingen nået til "Evt." kl. er ved at være 16...¨


mandag den 6. marts 2023

Nyt fra maskinafdelingen #10-23 06/03:

D13 på værksted til eftersyn og rep. af venstre baghjul. Bagved C3 og til venstre C4 endnu umalet

 M30 er nu klar og kørt ud fra værkstedet igen. I stedet er D13 er kommet ind over graven. Sidste efterår ”punkterede” venstre baghjul – det dæksel, der sidder på akslen, havde løsnet sig og var faldet af. Heldigvis blev det fundet igen og gevindet skal blot have en reparation. Det ser dog også ud til at der er sket noget med lejet og andet. Carsten og John – og flere andre tog derfor både det raske og syge baghjulsarrangement i syne for at afklare bedste udbedringsmetode. Fortsættelse følger…

Lars O. svejsede de nye fjederplader i bogie 5 og Carsten fik boret et hul deri.

Jeg fik grundet og malet sider og endegavle på C4, så bænkholdet snart kan komme videre med montagen. Jan D. kastede sig i stedet over maling af trinbrædder samt delene dertil, mens Jan og Bjarne deltog i analysen af D13. Fritz gik videre med dele til M9, mm. Vi var 11 mand på Gården denne aften, hvor der blev lovet en masse sne nu og i de kommende dage. Der kom ikke noget mens vi var der… /Leif

Bagakslen går ind i et kardangear, så der er en del mekanik

Endegavle og sider på C4 er grundet og få en ny omgang grøn

Gangbrædderne får endnu et lag sort

Fjederpladerne påsvejses bogie 5


og efterfølgende skal hul til vandafledning bores op
søndag den 5. marts 2023

Nyt fra Bafd 04-03-2023

Der var rimfrost på græsset, da holdet fra baneafdelingen tog hjemmefra og det var stadig til den kolde side, mens vi gjorde klar til dagens arbejde. Banetoget blev oprangeret, der blev tanket vand, jordloppen blev læsset og vi hentede fliser. Målet var Stenager Trinbræt, hvor perronen skal fornys og forlænges. Den gamle perron var fjernet af et hverdagshold for flere uger siden.

Et kort ophold i spor 1 på Hedehusgård til ære for fotografen, der afprøver trappeafsatsen som fotosted. 

Der var pænt fremmeøde og derfor nåede vi også andre opgaver end perronen. Dagens hold bestod af Søren og Peter Hein, Steffen, Lars, Rasmus, Steen, Benjamin, Kenneth samt Claus B og N. Nogle kom sent og andre kørte tidligt, men et godt hold af erfarne banebørster hele dagen igennem.

Selvom det kun er lidt over et år siden vi begyndte sætningen af perronen langs spor 1 på Hedehusgården, skulle vi lige ind i rytmen. De første fundamenter og forkanter er altid de vanskeligste. Vi fik dog efterhånden styr på udgravning, afretning, placering af bundfliser, sætning af fundamenter og forkanter samt justering. Undergrunden på stedet har Hedeland lavet af stenopfyld, så gravningen var ikke let (for nu at udtrykke det mildt). Før frokost nåede vi tre fundamenter og to forkanter, så det var med håb om en vis produktionsstigning vi satte os til frokosten, der bestod af grillede pølser med brød og garniture.

Første perronfundament er på vej i hullet. Benjamin og Kenneth følger det på vej, mens Claus B styrer maskinen. Steffen venter i det klargjorte hul til fundament nr. 2 og Peter H står stand-by.

Steffen og Benjamin måler 3. fundament ind, Målene passer!

Så må der spises! Forrest ses Rasmus, Steffen og Steen. Resten af holdet tager for sig af retterne i baggrunden. Foto: Søren Hein.

Med fulde maver og lettere stive muskler fik vi gang i arbejdet efter frokosten. Nu blev det tydeligt, at vi ikke havde glemt kunsten at sætte perron. Det gik som lyn og torden. Rasmus kunne afses til oprydning ved opbevaringshallen og Steen og Steffen gik til den lave oplagsplads for at lave en plan for en sanering i de oplagrede dele. Ved siden af sætning af perronfundamenter og -forkanter kunne Claus B i maskinen nå at lave delvis tilfyldning af huller og en grov justering af jordbunkerne på selve perronen.

Claus B henter perronforkant. Benjamin og Kenneth har rejst fundamentet og anhugget. Peter H og Steffen afventer ankomst af forkanten.

Endnu en forkant er på vej på plads. Søren, Lars og Kenneth guider det ca. 100 kg tunge element på plads.

Søren og Lars måler endnu et fundament ind. Stenagers perron ligger i en kurve med stigning og indmåles efter sporets beliggenhed.

Dagens produktion: 11 fundamenter og 10 forkanter. Halvdelen af den nye, forlængede perron på Stenager Trinbræt er dermed sat.

Selvom dagen er tiltaget i længde, skulle vi hjemad og efter at have fyldt de værste huller og opsat afspærring, samlede vi værktøjet sammen og kørte hjem til Hedehusgården. Efter rangering og omklædning kunne vi omkring kl. 18 tage hjem i bad. På lørdag er der generalforsamling i Industribaneklubben og vi har derfor ikke planlagte aktiviteter på Hedehusgården. Resten af foråret bliver der dog nok at gøre langs banen.