Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 4. maj 2024

Nyt fra Bafd 04-05-2024

Med lidt over en uge til sæsonstart er tidsplanen for færdiggørelsen af sporfornyelsen i kurven ved 4,0 ved at stramme til. Med fint forårsvejr og en god bemanding var det dog med positive forventninger, at vi i to tog fremført af M 12 og M 30 kørte mod syd. På vejen gjorde vi holdt på Brandhøj for at hente ekstra lasker. Nattergalen sang smukt i buskadset, så der er god chance for at den også synger, når vi forhåbentlig kører nattergaletog 22. og 28. maj.

Lars og Alexander monterer spormål i forgrunden. Bag ved dem er Steffen og Børge i færd med at laske skinner sammen og i baggrunden monterer Claus B og Kenneth underlagsplader og spigr.

Med 7 erfarne mand på holdet gik arbejdet hurtigt i gang efter ankomst til arbejdsområdet. Løsning af befæstelsen i halvanden sporramme var hurtigt klaret og optagning af gamle sveller gik i gang med det samme. Snart lå nye sveller og valsede skinner klar til samling. Sådan gik det slag i slag gennem dagen. Med den begrænsede tid til kørselsstart lukkede vi ikke mere spor op, end vi kunne håndtere manuelt, hvis vi skulle få nedbrud på fx gravemaskine eller trykluftkompressor. Vi driver jo en seriøs jernbane, så vi skal naturligvis køre tog efter planen søndag 12. maj.

Knap er vi ankommet til arbejdsstedet før alle mand rutineret er i gang. Vi har taget plastspande i brug for at holde styr på spigr og laskebolte. På den måde er de lette at flytte og finde igen, når vi skal samle sporet. 

Børge og Steffen lasker skinner sammen.

Oversigt over arbejdsområdet set mod nord. Steffen spigrer i baggrunden, mens sporet samles i forgrunden.

Efter frokosten blev det mere og mere tydeligt, at kræfter og tempo mageligt kunne holde til at vi fornyede spor på hele den strækning vi havde forborede sveller til. Vi fandt et godt sted i sporet at afslutte fornyelsen og skar skinner til, så vi i den kommende uge kan laske den fornyede strækning sammen med det gamle spor.

Efter kaffepausen gik vi i gang med at samle den sidste ramme og herefter stod den på oprydning. På vej tilbage mod Storebæltsvognen og påsidning med gravemaskinen, trak Claus B de gamle skinner godt væk fra sporet, så vi er klar til trafik på banen.

Efterhånden som vi fik færdiggjort sporet fra nord, rykkede optagning af det gamle spor fremad mod syd. Her lægger Børge og Alexander alle kræfter bag brækjernene.

'Elementary, my dear Watson'. Nej, mesterdetektiven Holmes aflagde ikke HVB besøg i dag. Tempoet blev bare for højt til, at Claus N kunne bære kasket og Lars ryge pibe.

Claus B skærer skinner, så vi får tilsluttet det nye spor i kurven til det bestående.

Mens Lars og Børge gør de sidste spigr klar til tryklufthammeren, rydder Claus B i gravemaskinen området langs sporet for skinner.

Sporet er endnu ikke farbart. Vi regner med at udføre det sidste arbejde på selve sporet på torsdag og justere og understoppe det senere på dagen. Fredag og lørdag arbejder vi på andre sporrelaterede opgaver på strækningen, inden sommertrafikken starter søndag 12. maj med første afgang fra Hedehusgård kl. 10.30.

mandag den 29. april 2024

Nyt fra maskinafdelingen #16-24 29/04:

Sommerbanneret er kommet op og første køredag nærmer sig - den 12. maj! Derfor skal vi blive færdige med de mange forskellige opgaver inden kørslen går i gang.

Efter en effektiv Klargøringsdag, kunne vi atter tage fat på alle de andre opgaver; flest arbejdede ved fundamentet med af fjerne de mange støbeplader. Det var ikke helt ukompliceret og undervejs blev gravemaskinen taget i brug, da det hele sad godt sammen… Tim og Jan S. fortsatte intenst på opgaven med at bygge monitorkasser til museet i håbet om, at de kan være klar til åbningsdagen, den 12. maj. Jeg fik dog ikke set så meget andet end GM62, sammen med en hvid pensel og malerulle. Den skal også nå at blive klar til at blive indsat i dampstammen. Det samme med C411. Den er også ved at være klar med nymalede gangbrædder og fik den sidste finish denne aften. Så alle 12 fremmødte knoklede på og nød samtidig den milde forårsaften. Sommeren er på vej! /Leif

C411 med nymalede gangbrædder - stort set færdig til driftenDer er kommer udskårne materialer til B3

Opgaven tages i øjesyn

Der bankes og brækkes på den vældig godt byggede forskalling

GM62 er ved at få andet lag hvid. Jeg nåede dog ikke hele vejen rundt...

Den flotte, nye belægning i aftenstemning