Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 9. september 2017

Nyt fra Bafd. 09-09-2017

Inden vi tager fat på efterårets svelleudskiftningskampagne, havde vi lige en mindre opgave i det nordlige skifte på Sølund station. Fire sveller skulle skiftes, heraf de to lange sveller, der bærer skiftetrækket. Vi startede dagen som sædvanligt: Vi hentede M 12 og banevognen i vognhallen. Derefter kørte vi til Brandhøj, hentede vognen med kompressor i opbevaringshallen og vendte tilbage til Sølund. Vi var fra starten af dagen begunstiget af dejligt vejr - tørt og en smule sol.
Gamle sveller fjernes og skiftetrækket afmonteres i Sølunds nordlige skifte.

Der bankes spirg i de nye sveller. Udsigten over fiskesøen viser at det endnu er tørvejr.

Som så ofte før, når vi arbejder langs stierne, kommer folk på gåtur i Hedeland og hilser på os og får en lille snak. I dag var ikke en undtagelse.
Tre friske vandrere og nogle mindst lige så friske banearbejdere får en hyggelig sludder.

Vi fik lagt de to nye korte sveller i og trukket det gamle langtømmer ud af skiftet inden vi holdt frokostpause. Regnen var så småt begyndt og vi håbede, at den ville holde op mens vi spiste. Så heldige var vi dog ikke. Langtømmeret kom på plads og vi gik i gang med at bore huller til spiger og svelleskruer til montering af skifteosten. Det er ikke let i sveller lavet af azobe. Vi måtte have den store boremaskine og stålborene frem. Mens svellerne gjordes fast, nåede vi også at beskære bevoksningen omkring skiftet.
Efter frokost silede regnen ned. Her er vi ved at bore huller i azobesvellerne.
Så er vi ved at være klar til at banke spirg i.

Vi justerede skiftet og understoppede det, så banen igen blev farbar. Vi har jo sidste køredag i sommerkøreplanen i morgen og en række særtog i de næste uger. Efter en våd oprydning kørte vi til Brandhøj for hensættelse af kompressorvognen, hvorefter turen gik hjem til Hedehusgård. Her fik vi tørt tøj på, frisk kaffe og lejlighed til læse de senest ankomne blade fra søsterforeninger i hele Europa. 

torsdag den 7. september 2017

Torsdagsbilledet #127

Dette Torsdagsbillede er helt ikonisk: John Dyrkilde og Jørgen Panum har lagt den første del af et spor, som nu er blevet til en bane på over 5 kilometer. De første år var det nærmest håndbygget svelle for svelle, men nu bruges der masser af maskinkraft. Billedet er taget få dage før banens officielle indvielse for 40 år siden.

Fra Hjarnes mappe 1: Sporlægning på Hedehusgården for 40 år siden

mandag den 4. september 2017

Nyt fra maskinafdelingen #33-17  4/9:


En ny Remissekat er under oplæring. Foreløbig sidder den mellem skinnerne, mens den gamle altid vandrede ovenpå...

Jørgen og Carsten havde afhentet et læs materialer, der generøst var blevet os tilbudt i forbindelse med oprydning af et værksted. Fine stumper, som man altid kan få brug for. Efter aflæsningen, var der brug for en kop kaffe og bagefter kørte vi hen og besigtigede den 100 tons presse vi kan få lov at bruge til at presse hjul fra aksler på E28. Frihøjden skulle lige måles og den var fin. Næste mandag skal der trykkes J.
Per medbragte et læs nyfældet træ til brug for opfyring i damperen til næste sæson. Jeg fik det flækket og lagt på tørreplads. Imens fik Hans  E28 yderligere adskilt, så hver enkelt del kan blive renoveret. Carsten og Jan fandt frem til hvilke lejer der skal anskaffes. Og Per fik monteret det sidste på M4, så den kan meldes færdig og klar til driften igen. Bagefter fremstillede han et fint ophæng til et lærred, så vi kan få vist film på ”storskærm” i Damp á.

6 mand på Gården denne aften.


Et læs fine materialer til lageret


En noget større presse end vores egen...

Alsidigt arbejde i en togklub - brændehugning

Carsten varmer bremsearmen, så bolten kan slås ud

Man må på gulvet for at se de små tal på siden af kuglelejerne på E28´s aksel

Ophæng til filmlærred i Damp á