Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 9. juni 2012

Nyt fra Bafd 9-6-2012

Med en nyindkøbt buskrydder startede dagen med rydning omkring sporskiftetrækbukke på stærkningen Søl-Brh, da de efterhånden var usynlige pga. græs. Claus, Lars og Kenneth hentede i mellemtiden stoppemaskinen og fik understoppet nogle sveller ved Stenager trb., som var blevet udskiftet for et par uger siden.

I vognhallen på Brandhøj måtte vi konstatere, at der i den forløbne uge var læsset en del paller af lige inden for porten (det ser vi ikke gerne igen!!), så vi måtte bruge nogen tid på at sætte pallerne på deres rette plads i pallereolen. En af pallerne indeholder et førerhus fra Vandbygningsvæsenets D9. Efter afmontage af et par lygtebeslag kunne det lige klemmes ind i pallereolen.

Over middag arbejdede vi videre med sporskiftet foran vognhallen. Vi fik skåret og opboret de fleste af glidepladerne til tungerne, samt til fastgørelse af tvangsskinner. Dette arbejde gik relativt nemt med borestander og skruestikken monteret på endegavlen af banevognen. Der blev også skåret ud i den anden sideskinne, og der mangler nu kun selve fastspigringen af et par af skinnerne i sporskiftet samt montage af trækbuk. Kenneth arbejdede i mellemtiden med gravemaskinen og fik samlet grusdyngerne, så der er plads til bygning af sporet bag om hallen. Næste lørdag arbejder vi videre med dette samt sporskiftet.

Dagen sluttede som den begyndte med buskrydderen, denne gang dog i aktion på Hedehusgården.
Claus har leveret dagens billeder.

Steffen

Understopning af sveller ved Stenager Trb.

Efter afmontage af lygtebeslag kan det være i reolen.

"Udeværksted" med søjleboremaskine og skruestik

Tildannelse af sideskinne, så der er plads til tungen

Klar til sporlægning bag om hallen


tirsdag den 5. juni 2012

Nyt fra Bafd 5-6-2012

Et lille hold fra baneafdelingen fejrede Grundlovsdag med at rette grøfter og terræn af langs med vognghallen på Brandhøj. Der blev med et flot resultat rettet grøfter af langs begge sider af hallen. På et senere tidspunkt vil der blive suppleret med lidt fliser ved dørene. Ole og Kenneth har taget dagens billeder.

Steffen


Balancekunst på kanten af grøftenDet færdige resultat på vestsiden.

mandag den 4. juni 2012

Nyt fra maskinafdelingen #22-12 04/06:

M15 er kommet ind på værkstedet
Instrumentpanelet i M15
 
Resten af M15 er nu kommet ind i værkstedet (motoren står der jo allerede), så Per og Jan gik i gang med at adskille lokomotivet. Ledningsnettet blev opmærket, skilte, byggeplader, motorhuset og døren afmonteret. Der er mange dele, der trænger til renovering efter de mange års henstand. Jeg tog fat på renovering af de 16 store gevindstænger og møtrikkerne fra skydebroens hjulsæt. Carsten forsøgte atter at få trimmet motoren på M24, men endnu en gang blæste et gløderør toppen ud. Der er tilsyneladende ingen af eksperterne, der endnu har knækket gåden hvorfor det sker… Et par medlemmer kom forbi og hørte nyt, så vi var 6 på værkstedet denne aften.


Jan afmonterer døren og Per fjerne byggeplader


Carsten opererer på M24


Posted by Picasa