Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 30. december 2023

Nyt fra Bafd 30-12-2023

Årets næstsidste arbejdsdag i baneafdelingen tog fat hvor arbejdet sluttede i torsdags: fjernelse af jord så vi kan placere nogle helt nødvendige opstillingsspor omkring drejeskiven. Et imponerende stort fremmøde tillod at flere andre opgaver også kunne løses.

Vognudveksling. E 28 overtager en stamme tomme tipvogne i spor 2, mens M 30 tager en stamme læssede med sydpå fra spor 1. Mørket er ved at sænke sig.

Fra morgenstunden var Claus B, Børge og Peter først ude af starthullerne, med Steffen, Steen, Søren, Kenneth, Carsten, Niels, Lars og Claus N lige i hælene. Rasmus stødte til lidt senere og den gode bemanding betød at to næsten lige store hold tog sig af udgravning og sanering i museumshallens to østligste spor.

E 28 med fyldt tipvognstog i spor 4.

E 28 skubber tomme vogne frem til læsning. Solen er skarp og lokoføreren skærmer for øjnene.

Et mangeårigt medlem kom forbi med et par fine gaver, som havde stået i skuret længe nok. Nu kommer de til at leve videre på HVB. Tak for de flotte ting!

Som et led i omrangeringen i museumshallen blev D 8 koblet sammen med banevognen. Måske som et forvarsel om kommende ture ud i Hedeland?

Arbejdsdagen bød på varm mad til frokost. Claus N lavede ukrainsk gryderet på brændekomfuret og serverede estiske æg til forret. Sjovt nok manglede kvalitetsvodkaen, men vi var jo på arbejde! Med maverne fyldte fortsatte arbejdet. I museumshallen fik vi forenden af FJ V op på en deploride, men mangler endnu en under bagenden, inden lokomotivet kan flyttes til Brandhøj. Klar til transport blev dog Pedershaab-motorvognen fra Vandbygningsvæsenet, ligesom der blev ryddet godt op i de oplagrede sager.

Omkring drejeskiven fortsatte arbejdet med at gøre plads til de nye spor. Selvom vi nåede langt, er der endnu en dags arbejde tilbage, inden vi kan gøre klar til sporlægning. Selve sporarbejdet er absolut overkommeligt og bliver formentligt udført som udfyldningsarbejde i den kommende tid.

Østligste spor i museumshallen er ryddet, og det er lettere at komme til de maskiner vi skal have flyttet til Brandhøj.


Steen og Niels folder pressening sammen som led i oprydningen.

To Pedershaab'er fra Vandbygningsvæsenet. Den ene snart smukt færdigrestaureret, den anden kræver nok mere tålmodighed.

Vi sluttede først arbejdet, da mørket gjorde det vanskeligt at lave mere. For de fleste var det sidste arbejdsdag på HVB i 2023, men traditionen tro tager et lille hold endnu en tjans i morgen.

Til dem og alle bloggens læsere: Godt nytår!

torsdag den 28. december 2023

Nyt fra Bafd 28-12-2023

Det er blevet en tradition at baneafdelingen arbejder mellem jul og nytår. Peter, Rasmus og Niels havde bygget tre hjertestykker i går, og de to første var også med på holdet i dag. På en lidt grå og regnfuld morgen mødte også Kenneth, Claus B og N frem til arbejdet, mens Rasmus, Søren og Lars dukkede op senere. På programmet stod bortgravning af lidt jord, der lå i vejen for optimal udnyttelse af drejeskiven. 

Vi kørte bortgravet jord væk med to stammer tipvogne. Her er M 12 på vej med et fyldt tog, mens M 30 er på vej til spor 3 med tomme vogne.

Claus B og Peter fik rigget gravemaskinen til med det rette udstyr og taget de første skovlfulde, mens Kenneth og Claus N kørte til Brandhøj for afhentning af tipvognsstammen. Der skulle rangeres en del for at komme til vognene, men med hjælp fra Rasmus kom vi afsted efter en lille times rangering. Tilbage på Hedehusgård kom der gang i udgravningen og inden frokost havde vi fået rutinen i fyldning og tømning af tipvogne. Tempoet kom betydeligt op, efter vi tømte de fire vogne med brænde og begyndte at køre med to stammer. Claus N, Peter og Kenneth stablede brændet i brændeskuret mens Claus B koncentrerede sig om gravning.

M 12 er på vej ud fra sporviften på Brandhøj med 8 tipvogne - de fire fyldt med optændingsbrænde.

Forberedelser til gravning. Bunke af ituskårne fliser fjernet. Peter river gammel hegnspæl op.

Så er der kommet graveskovl på maskinen, og tipvognene fyldes.

I en kort pause kunne vi beundre tre hjertestykker - begyndelsen til de tre sporskifter til den kommende station Vinterrasserne. Foto: Peter H.

Efter frokost fik vi forstærkning af Søren og Lars og arbejdet fortsatte. M 12 og M 30 kørte pendulfart mellem Hedehusgård og aflæsningsstedet. Selvom mørket sænkede sig, arbejdede vi videre og i alt nåede vi at fylde og tømme 28 tipvogne. De sidste fire stillede vi i spor 20 da det tiltagende mørke umuliggjorde sikker tømning. 

Det er snart plads til et par stikspor vest for drejeskiven.


Læsning af de sidste fire vogne påbegyndes. Godt vi har en tålelig pladsbelysning.

Vi rangerede på plads og kunne nå en kop kaffe inden vi tog hvert til sit. Der er flere arbejdsdage i vente inden det nye år begynder. Vi håber at nå videre med både sporskifter og sporarealet ved drejeskiven.