Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 14. maj 2022

Nyt fra Bafd. 14-05-2022

 Lørdag arbejdede vi videre med at klargøre spor og perronanlægget på Hedehusgård st. Dagens hold bestod af Claus N, Klavs, Steen, Peter, Benjamin, Rasmus, Lars og Steffen. Først skulle der afholdes prøver i SR for nogle af deltagerne, så Steffen og Klavs kørte ud på strækningen for at gennemføre oprensning af overkørsler og foretage sporskifteeftersyn. Et par spande spigre blev hentet på Brandhøj og lidt over middag var hele holdet samlet igen på Hedehusgården.

Rasmus havde forberedt en fantastisk kartoffelsalat og grillet pølser til hele holdet. Således mætte kastede vi os over arbejdet. Sporskiftet ved vognhallen blev fejet, spor 2 blev spigret færdig og spor 1 blev ballasteret og understoppet, således at det kunne bruges til omløb om søndagen. Ligeledes blev der sat afspærring op, så vores passagerer sikkert kunne benytte den eksisterende perron ved spor 3.

Næste lørdag arbejder vi videre med opfyldning af perronen og understopning af spor 2.

Steffen

Et par overtallige skinner fjernes fra perronen ved spor 3

De sidste par sveller spigres i spor 2, og der er herefter forbindelse gennem dette.

Sporrillen i grusbelægningen blæses med trykluft

Den nye overdækning i bagkanten af perronen tager form. Stolper af azobé skal bære det kommende
tag. Bygningen bliver 12x24 m og bliver meget attraktiv som ventesal på dage med nedbør. Til venstre ses stolper og remme i det nye stakit i bagkanten af perronen. Der er ca. 1 m forskel i niveau mellem perronen og gulvet i den nye bygning.


torsdag den 12. maj 2022

Nyt fra Bafd 09 + 10-05-2022

Tirsdag tog et hold bestående af Peter Post, Bent, Hans-Henrik og Steen på klargøringstur på banen. Som ved den slags 'forårsrengøring' fik de vasket skilte og samt smurt driftssporskifter på Brandhøj, Rubjerg og Fem Ege. Der blev smurt både med olie og fedtsprøjte. Hvor det var nødvendigt, blev der også blæst rent med løvsugeren inden smøring. Senere på ugen blev dele af gennemgået af banechefen, så der alene udestår den foreskrevne opmåling af sporskifter. 

Hans-Henrik og Peter ved smøring af det nordlige skifte på Rubjerg Station. Foto: Steen Larsen.

Onsdag fortsatte et hold med arbejdet på stationsstakittet på Hedehusgård. Da holdet tog hjem, var både øvre og nedre lægte monteret og malet. En stor præstation! I næste uge laves de lodrette lister til stakittet - måske nogle af dem også når at komme på plads på stakittet? 

Bent og Hans i fuldt vigør ved stationsstakittet på Hedehusgård. Foto: Steen Larsen.

Så langt, så godt! Foto: Steen Larsen.

Lørdag regner vi med at gennemføre justeringsarbejde i spor 1, endelig færdiggørelse af spor 2 og afprøvning af de nye spor, der skal anvendes i driften. Fra sædvanligvis velunderrettet kilde forlyder det, at der serveres kold kartoffelsalat og pølser eller frikadeller fra bål.

mandag den 9. maj 2022

Nyt fra maskinafdelingen #16-22 09/05:

Klar til afgang med sommertogene på søndag den 15. maj. Banneret er ihvertfald kommet op at hænge!

 Der er stadig fuldt aktivitet på Gården af både Bafd og Mafd nærmest alle ugens dage, så vi kan være klar til afgang på søndag! Denne mandag malede Hans de stakitlægter, som Steen har fået sat op og Niels nivellerede brønddæksler. PR-afdelingen fik også opsat de sidste bannere, køreplanen og fyldt pamfletholderne. I maskinværkstedet var alle drejebænke optaget; Bo drejede en målfast stang, der så påføres slibepasta til tilpasning af en ventil, senere dukkede Otto, Fritz og Jens op og fortsatte med afdrejning og gevindslåning på pufferstokke og stagene til pufferarrangementerne. I værkstedsremisen var der også fyldt godt op; Henning foretog en grundig afrensning og støvsugning af sporrillerne; på C3 gik Niels i gang med at male tagstolperne første omgang med hvid og Lars O. afgratede de færdigsvejste pufferhoveder. Carsten fik prøvesamlet et pufferarrangement og det ser godt ud. Kjeld opsatte flere grene på den nye reol. Undervejs holdt vi projektstatusmøde med Gert og der er fremdrift på de fleste opgaver – hvor vognbygning er den største lige nu, men Kenneth fortsætter med tætning af røgkammerlågen på Da7 og fik den også malet med sort, varmefast maling. John L, Brian og jeg gjorde de to togførervogne klar til søndag – hvor alt inventar i gm62 skulle genmonteres efter den er blevet malet indvendigt. Dog må gulv og udvendig nu vente lidt… Lars klargjorde og smurte gravemaskinen, så den er klar til stor indsats på lørdag. Vi var 16 mand i Mafd denne fine sommeraften. /Leif

Drejning af målfast specialværktøj

Prøvemontage af pufferarrangement på C3

Så er der skåret huller til pufferstokken i fjederkurvene


Aktivitet i værkstedet


Første stolpe på C3 får første lag maling

Afgratning af pufferhoveder


Gevindslåning på stagene til pufferarrangementernesøndag den 8. maj 2022

Spejdersærtog 8. maj 2022

 

Billederne viser et af de længste togsæt vi har kørt med længe. Der er plads til over 100 passagerer, og egner sig fortrinligt til firmaarrangementer, store fødselsdag og lignende.

Mellem 70 og 100 unge spejdere havde sat vort ekstra lange særtog stævne ved Rubjerg station for at de kunne få en tur til Fem Ege, Hedehusgård og tilbage til Rubjerg.

 De skal alle med til Spejdernes Landslejr i juli 2022, og nu ville de benytte lejligheden til at besigtige det store område.

 Vi havde pyntet parken op med de smukkeste grønne forårsfarver og fået solen til at skinne lidt ekstra på vore gæster. Alle havde en super dag!

 Vi nærmer os første køredag i sæsonen - der er på næste søndag, den 15. maj, og takket være en super indsats fra Steffen og hans håndgangne svende lørdag, havde de gjort det muligt for os at løbe om på Hedehusgård, der er under ombygning. Det lettede vort arbejde enormt. Se mere om ombygningen andet steds på bloggen.

 Bruno Jensen

Dagens lokofører

Vi løber om på Fem Ege.

Nyt fra Bafd. 07-05-2022

Efter en travl uge med masser af indsatser på Hedehusgård fortsatte arbejdet lørdag med at færdiggøre spor 2. Lidt blæsende forårsvejr med en del sol ledsagede arbejdsholdet gennem dagen. Lars, Steffen, Klavs, samt Claus B og N udgjorde styrken, der skulle duellere mod genstridige 17,5 kg/m skinner i sejt tysk stål og varierende fordeling af laskehuller. Lad os kalde resultatet uafgjort!

Igen i dag var der også særtog. Toget befordrede et fødselsdagsselskab med flere kørestolsbrugere. Oprangeringen var M 25 - 9 - C 1 - C 2 - 1758 - 3907.

Skinnerne til spor 2 var lagt til rettet i løbet af ugen og arbejdet med at laske dem sammen begyndte fra morgenstunden. Skinnelængderne udviste en imponerende variation af afstande mellem laskehullerne og det ville være synd at sige, at de passede til de lasker vi have fundet frem. De første skinner blev justeret en smule i længderetningen og enkelte nye laskehuller blev frembragt. Derefter monterede vi spormål og gjorde klar til samling. De næste skinnelængder krævede mere arbejde og Steffen måtte med M 12 en tur til Brandhøj for at finde passende lasker.

Vi måtte holde frokost uden at have påbegyndt samling af sporet og efter pausen fortsatte kampen for at få lasket spor 2 sammen.

Mens særtoget afventer passagerernes ankomst i spor 3 arbejdes der i spor 2. Claus N borer laskehuller i forgrunden, Klavs henter spigr på kompressorvognen og Steffen gør klar til arbejdet i næste laskesamling. Foto: LLZ.

M 12 i spor 1 mens OY-FHA (den ene af Hjemmeværnets to Britten-Norman BN-2B-21 Islander-maskiner) passerer på vej mod hjemmet i Roskilde Lufthavn.


Særtoget er vendt hjem og nu har Claus B og Lars overtaget boremaskinen i den næste laskesamling.

Dagen bød også på udskiftning af den pensel, vi benytter til at stryge anlægsfladerne på lasker med en blanding af grafitpulver og olie. Ingen kan sige, at vi ikke kører grejet helt i bund!

Efter en del mas lykkedes det endeligt at få lasket skinnerne i spor 2 sammen og samlingen kunne begynde. Vi måtte til stor irritation og en ikke lille professionel ydmygelse notere os, at vi manglede spigr til de sidste 4 sveller. En logistisk bet, der betød at dagens forventede program ikke kunne fuldt afsluttes.

Vi afsluttede arbejdsdagen med at fjerne de sidste jordbunker foran billetsalg og ved overkørslen. Fyldet blev brugt til perronudjævning omkring støttemuren ved billetsalget. Desuden fyldtes ballast i størstedelen af det færdiggjorte spor 2.

Samlingen af spor 2 er begyndt. I forgrunden gør Steffen tryklufthammeren klar, mens Klavs blæser rent omkring spigr og underlagsplader. I baggrunden spænder Claus B og Lars de sidste laskebolte.

Claus B retter de sidste ujævnheder ud ved overkørslens østside.

Med en lav sol på vognhallens vestside forsynes spor 2 med ballast fra de opgravede bunker.

Som i sidste uge sker der også noget på stationsarealerne i denne uge og lørdag er det planen at justere spor 1 og 2 og gennemføre de sidste perronarbejder.