Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 1. juli 2017

Nyt fra Bafd 01-07-2017

På de store baner er sommeren sæson for de store sporfornyelser. På HVB er der ikke tid til meget sporarbejde: trafikken tillader ikke sporarbejder og en del af mandskabet holder ferie, mens andre bruger deres fritid på togtjeneste. Dagens hold i baneafdelingen bestod af 4 mand, der bevægede sig ud i fugtigt, men lunt sommervejr.
Udsigt fra M 12: 6 læssede tipvogne klar til aflæsning på arealet ved siden af kulgården på Hedehusgård station. Med tiden er det planen at etablere flisebelagt stållager og midlertidig afsætningsplads på området, men først skal det fyldes op og planeres.

En stamme fyldte tipvogne blev tømt på området lige nord for kulgården. Tipvognene havde henstået fyldte siden jubilæet i maj og fyldet skulle nu gøre nytte - og tipvognene tilbage i opbevaringshallen på Brandhøj.
Lars fordeler fyld efter metoden 'dynamisk krøjningskast' og kan på den måde fordele fyld på hele arealet uden at flytte maskinen. Banneret til højre byder vejfarende på Hovedgaden fra Roskilde velkommen til Hedehusene og HVB.

Efter tømning rengjorde Benjamin vognene grundigt.

Med den seneste tids nedbør havde tipvognene samlet en del vand. Oldebjerg-vognene havde øjensynligt ikke de huller i bunden, der kan holde vognene nogenlunde tørre. Efter rengøring blev vognene derfor henstillet i spor 1 og baljerne gennemhullet.
Jørgen laver huller i en tipvogn. Tre huller i bunden af hver balje vil fremover være med til at holde vognene rimeligt tørre, når de henstår udendørs.

Tipvognstog på vej til Brandhøj.
Efter gennemhulning kørte vi tipvognskolonnen til Brandhøj. Her var der brug for en del rangering for at få tipvognsstammen på plads i hallens spor 110. Af hensyn til sommerens buskadsrydning er det vigtigt, at vi let kan komme til vores 'grønne' udstyr uden at rangere for meget. Det står nu lettilgængeligt lige indenfor portene i spor 110 og 107.

fredag den 30. juni 2017

torsdag den 29. juni 2017

Torsdagsbilledet #117

Fra Hjarne V. Andersens IBK-Mappe 1
 En af Industribaneklubbens første, store opgaver blev optagelsen af det nedlagte tipvognspor ved Vanløse teglværk. Det blev en omfattende opgave, men skabte samtidig grundlaget for den bane, der siden er skabt. Og herfra kom også T1, der jo kørte indvielses - og jubilæumstoget.
Se beskrivelsen af teglværksbanen på Stenlille lokalhistorisk forening her > hvor IBK også blive nævnt. På siden er også et fint kort over banens forløb.


mandag den 26. juni 2017

Nyt fra maskinafdelingen #25-17  26/6:


Skabelonerne til Storebæltsvognen har sort set været klar siden 2011. Nu skal de bruges!

Det sker ved sjældne lejligheder at Redacteuren bare arbejder og det var, hvad der skete denne aften. Jeg har længe gerne ville påmale stafferinger på Storebæltsvognen og havde allerede designet og udskåret skabelonerne i 2011. De har siden hængt på døren til mit værksted derhjemme og mindet mig om opgaven. Nu blev både kalender og vogn ledig og i lørdags fik den en omgang hvid maling. Denne aften fik jeg derfor klæbet skabelonerne på den ene side. Det er et pillearbejde, fordi hver lille, hvidt felt i MT-logoet er skåret ud og skal klæbes på, mens de sorte linjer skal fjernes.

Så fik det hele en gang grunder – og øv om det ikke boblede op, præcis der hvor det var mest detaljeret. Hvorfor ved jeg ikke, for ellers gik det fint… Den næste bekymring er jo, om tapen hiver malingen af. Det skete ikke, men en del af tapen blev siddende, mens resten gik af. Måske er den blevet for gammel… Endnu en omgang pillearbejde. Helt færdig blev jeg ikke.. Mon det havde været lettere at få nogen til at fremstille et par store klistermærker… Sent op til kaffen blev jeg opdateret med, at M4 har været prøvestartet så den er klar til besøg fra Dieselhouse og Lars O. har arbejdet videre med håndgassen dertil. Jeg fik ikke noteret, hvad de andre syslede med, mens jeg var ude i vognhallen. Men 7-8 mand på Gården fik jeg da talt…
alt det sorte skal fjernes
- og alt det hvide bliveGrunder påsprøjtet - og så bobler det op! Lige der hvor det ikke må...

Skabelonen fjernes og bogstaverne dukker frem

Nu kan man se, hvor vognen før har gjort tjeneste!
- og fra hvilket firma