Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 23. oktober 2023

Nyt fra maskinafdelingen #39-23 23/10:

De to kølevandsrør fra M25 gennemgås og der findes på en ny løsning for reparationen

 Aftenen startede med projektgennemgang og der er fremdrift på de fleste opgaver. Det går fremad med D13 og på C411 er alle tagstolper nu påsvejst og der kan arbejdes videre med renovering af siderne, så de kan komme på igen. Rammen skal nu spules, afrenses og males. Der blev også fortsat på samling af bogierne, men så manglede vi en håndfuld skiver i rette dimension… Til gengæld blev der samlet nye fjederkurve til den næste serie bogier. Der blev også arbejdet videre med kølerørene til M25. De anvendte rørstykker var ikke egnede til svejsning, så en anden løsning er i gang. Jan fremstillede en flot transportkasse til koblinger og kæder, der skal ligge på E28, så batteridækslet ikke bliver ridset. Niels - med flere fortsatte arbejdet på publikumspladsen, som bliver flottere og flottere. Der blev også arbejdet med gravemaskiner og andet udstyr, men atter en gang fik jeg ikke noteret det hele, for Jan Futtesak og jeg nedtog alle bannere og plakater efter en vellykket efterårskørsel. Jeg talte 12 mand på Gården denne aften. /Leif

Fjedrene er nu monteret på bogien

Kasse til E28 under produktion


Det går fremad med reparationen af D13

Fjedre og fjederkurve under produktion


søndag den 22. oktober 2023

Nyt fra Bafd 21-10-2023

Med fredagsvejr, der lød på storm fra øst og omfattende stormflod ved sydøstvendte kyster, mødte et hold fra baneafdelingen tidligt lørdag for at gennemkøre strækningen inden første efterårstogs afgang. Heldigvis var ingen træer væltet og banen blev konstateret farbar til Fem Ege Station. 

M 12 løber om på Fem Ege efter at vi har konstateret, at banen er fuldt farbar. Hedeland slap godt igennem stormen.

Banetoget returnerede hurtigt til Hedehusgård og var i hus inden første persontogs afgang. Dagens opgaver udførte vi derefter på Hedehusgård, hvor vi kunne arbejde uforstyrret af toggangen. Øverst på listen stod udskiftning af gasstøddæmperne til førerhustippet på gravemaskinen og etablering af sporstopper i det forlængede spor i museumshallen.

Dagens første (og meget let belagte) persontog kører ud i Hedeland. Det blev heldigvis bedre i løbet af dagen.

Claus N og Lars begyndte adskillelse af gravemaskinen for at udskifte de gasstøddæmperne, der hjælper med at tippe maskinens førerhus. Et par tegninger fra maskinmanualen gav en ide om hvilke komponenter, som skulle fjernes for at komme til armene. Alexander sluttede sig til, og efterhånden var al indmad i førerhuset pillet ud - desværre unødigt fordi dæmperne kunne udtages nedefra. Den slags sker, når en manual er uklar. Lars og Claus B fik maskinen samlet sidst på aftenen og vi skifter gasstøddæmperne i højre side senere - nedefra!

Mens der blev bøvlet med gravemaskinen, skar Steffen og Claus B dele til sporstopperen i det forlængede spor, hvor vindfanget tidligere stod. Sporstopperen har været savnet ved indkørsel i museumshallen, men er nu på svejset sammen, sat på plads og grundet. Også sporstopperen i det andet persontogsspor blev afrenset og grundet. En lille maleropgave til en flittig aktiv på mandagsholdet?

Lars og Alexander fjerner dele fra førerhuset. En meget tiltrængt støvsugning fjernede et par kilo grus og småsten fra gulv og krinkelkroge.

Claus B gør plads i vægbeklædningen til den nye sporstopper. Til højre afrenser Steffen den anden sporstopper. I midten Bagnall-lokomotivet fra Valby Gasværk.

Lars og Claus B bygger ny inddækning omkring sporstopperen. Også her fik vi støvsuget, så der ikke gemmer sig savsmuld i vægkonstruktionen. Til højre ses Deutz-lokomotivet fra Valby Gasværks 600 mm bane.

Sporstopperen svejses fast til sporet. En smal sag for Claus B med hans svejseevner.

Dagen sluttede med rundvisning af et par fremmødte til åbent hus for potentielle aktive. Måske kommende aktive på banen? 

Så kom halvdelen af gasstøddæmperne, der hjælper med tip af gravemaskinens førerhus på plads. Mon ikke vi når at få de to sidste på plads på lørdag? Nu ved vi, hvordan man gør! Foto: Lars Lützow.