Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 14. februar 2021

Nyt fra Bafd. 13-02-2021

Med minusgrader ned omkring de 10 grader, havde vejrguderne igen bestemt, at vi skulle udføre beskæring - denne gang omkring Brandhøj. Fremmødet var på 7 mand, så vi måtte fordele os noget for at undgå sammenstimlen.

Banetoget holder klar til afgang fra spor 2 på Hedehusgård Station. Sol og blå himmel.

Vi skaber udsigt over Vinkelsø.

Arbejdet set fra søsiden.

Efter afhentning af flismaskine delte vi os i to hold: Peter H og Steen kastede sig over beskæring omkring nogle af vores opmagasinerede sporskiftedele på selve Brandhøj Station, mens resten af holdet tog fat på at øge udsigten fra sporet mod Vinkelsø. Steffen, Søren H, Benjamin, Lars og Claus arbejdede fordelt på en strækning af små 100 m og fik skabt et godt felt med frit udsyn, kun afbrudt af få større træer. BigRas kom forbi og gav en hånd med, inden han skulle videre. Også Otto lagde vejen forbi på vandretur med en kammerat. I øvrigt er det længe siden, at vi har set Hedeland så velbefolket. Der var et utal af familier og vennegrupper på vandretur - men vejret var også virkeligt dejligt.

Frokost ved km 1,4 indtages med god afstand mellem de aktive medlemmer.

Arbejdet fortsatte efter frokost rundt i kurven mod Stenager trb.

På vej til Brandhøj var der lige lidt smågrene vi havde overset. Benjamin, Søren og Peter fodrer flismaskinen. I forgrunden ses nogle af de større grene vi har lagt til senere opsamling og opskæring til optændingsbrænde til damplokomotiverne.

Beskæringen frilagde detaljer langs strækningen vi ikke har set i mere end 20 år. Her er rørforbindelsen under banen nær km 1,5.

På selve Brandhøj Station havde Peter og Steen produceret en god mængde afskårne grene og mindre træer. De skulle flises inden vi kunne tage hjemad. Mens et hold flisede, tog et andet hold sig af yderligere beskæring omkring både banelinje og oplagrede skinner på pladsen. Med solen på vej ned rangerede vi på plads og nød togturen hjemad gennem det snedækkede Hedeland.

Flisning og beskæring på Brandhøj. Panoramafoto af Peter Hein.

 

Steffen buskrydder omkring nogle af vores mange sporskiftedele. I baggrunden ses flisning og opbevaringshallen.

På vej hjemad. Foto: Benjamin Sayoc.