Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 21. marts 2022

Nyt fra maskinafdelingen #10-22 21/03:

Det første gevind slås på akslen til M9 - nervepirrende præcision...

 

En lille, men hårdtarbejdende banehold på to var i gang med at fjerne skinnerne på spor 2, da jeg ankom. Det var Peter og Rasmus, der gav den en skalle med forberedelserne til weekendens store indsats. Læs mere i Bafd indlægget

I Mafd dukkede der løbende flere folk og bemandede alle værkstederne: Fritz fik skåret gevind og sat den første møtrik af til det gevind, som Otto fik slået på akslen til M9. Det passede fuldstændig perfekt sammen – dygtige drenge! Så resterer kun tre ender… Otto fik også målt den indvendige diameter på selve hjulene, så det kan passe sammen, når det krympes. John L. fik savet og boret beslag til de små deplorider, så det også skrider fremad. Lars O. formbukkede de udskårne stykker til pufferne på C3/C4 i pressen, så de passer til profilen. I snedkerværkstedet fremstillede Jan og Hans Henrik et par lus til portene på GM62, så der ikke længere er ”ventilation”. Henning hjalp med at få fixet den store støvsuger, så Klavs og jeg fik rengjort og rullet pap ud på gulvet i GM62, så der kan blive malet. Bagefter fik den lige et par prøvestrøg, så de indkøbte farver kunne blive testet.

John fik rengjort dynamorummet på M24, mens tryklufttankene er ude. Jeg fik malet dem første omgang, efter jeg fik dem afrenset og grundet i lørdags. Endnu en aften var vi 15 mand, så mon ikke jeg fik overset noget. Det er en herlig travlhed, der er på Gården sådan en mandag aften! /Leif

Samtidig sættes den første møtrik af ved den anden drejebænk


Og forenes smukt og selvfølgelig helt uden slør. Flot arbejde!Tiltrængt med rengøring i motorrum på M24

Pufferdelene "presses" til at passe sammen...


Resultatet. Snart klar til at blive svejst sammen

En udskåret lus bankes på plads under større bevågenhed... Den passede!

"Gulvtæpper" rulles ud i GM62


Nyt fra Bafd 21-03-2022

Man skulle tro lørdagens arbejde med sporbygning og optagning af sporskifte krævede nogle dages restitution. Men allerede mandag kl. 14.00 var Rasmus og Peter Hein omklædt og på vej med banetoget. Opgaven lød på at løsne alle spigr i spor 2 forud for den kommende arbejdsweekend. 

Vejret var fint og selvom holdet kun var på to mand, skred arbejdet godt fremad. Ikke alene fik Rasmus og Peter løsnet skinnerne i spor 2 fra alle sveller og placeret skinnerne mellem spor 1 og 2. De to erfarne banebørster fik også læsset 115 sveller på Aalholm-fladvognen inden det blev mørkt. Det betyder, at et stort forarbejde allerede er gjort inden baneafdelingen møder ind igen på lørdag.

Rasmus tumler med det store, gule brækjern. Spigr efter spigr bliver trukket op.

Et kig mod nord med skinnerne frigjort og lagt op mod spor 1.

Spor 2 set fra modsatte ende. Perronområdet bliver ikke til at kende igen, når vi er færdige!

Arbejdsdagen blev afsluttet med læsning af sveller til fornyelsen af spor 2 og overkørslen. Alle fotos af Peter Hein.


søndag den 20. marts 2022

Nyt fra Bafd 19-03-2022

Blå himmel, sol, næsten ingen vind og en anelse forårskulde i luften udgjorde det vejrmæssige fundament for baneafdelingens arbejdshold på Hedehusgård Station denne lørdag. Arbejdsopgaverne udgjordes af både konstruktive og mere destruktive opgaver. Begge dele blev der gået op i med liv og sjæl!

Steffen og Klavs retter sveller ind. En af dagens konstruktive opgaver.

Med et stort fremmøde kunne vi tage fat på flere opgaver. Resten af spor 1 skulle samles, vores stoppemaskine skulle forsynes med ny ramme til ballastklodser og vi skulle gøre klar til flytning af sporskifte 106. Mens Lars og Claus B kastede sig over udgravning og stenflytning ved skifte 106, gik Steffen, Steen, Rasmus, Klavs, Claus N og Peter i gang med at samle spor 1. Inden frokost var spor 1 færdigt og foreløbigt bakset på plads. Resterne af det gamle stationsstakit blev læsset og kørt på genbrugspladsen. Imens blev stoppemaskinen hentet frem og herefter var det tid til frokost i solen.

I stationens sydende skal skifte 106 rykkes længere mod syd og skifte 107. Det kræver flytning af nogle sten og udgravning af ændret sporkasse. Her er Lars og Claus B i gang med at flytte sten.

Steen borer huller til spigr.

Claus N og Peter propper spirg i hullerne.

Efter sporet er færdigspigret, justeres det til korrekt beliggenhed i forhold til perronforkant. Kenneth kom lige forbi og blev straks inddraget i arbejdet for en kort bemærkning. Her holder han vores perronafstandsmålevinkel, mens Steffen flytter sporet.

Med maverne fyldt og tørsten slukket, blev spor 2 blev blæst rent, så det på lørdag er let at komme til at trække spigr ud. 'Trykluftgravningen' fortsatte ud i skifte 106, hvor befæstelser og laskesamlinger blev blæst rene. Herefter begyndte dagens mere destruktive opgaver med at skille sporskiftet ad og skabe plads til at placere det helt op til bagenden af skifte 107. Sporet blev skåret 2,5 m nord for skifte 107, en sporramme løftet ud og alle ståldelene i skifte 106 fjernet og løftet ud. Vi blev beæret med besøg af vores æresmedlem Bent Klingenberg, der inspicerede arbejdets fremskriden. 

Mens solen begyndte at stå lavere, afsluttedes dagens arbejder på både spor og stoppemaskine. Hvor det var nødvendigt blev ujævnheder jævnet ud for at lette færdslen på stien i ugens løb. For en sikkerheds skyld satte vi en enkel afspærring op. 

Sugegravning er en kendt metode, også indenfor jernbanearbejder, men trykluftgravning som Peter her praktiserer, er ikke så udbredt. Peter meldte sig frivilligt til opgaven: "Jeg får jo ikke støv i håret som jer andre".

Rasmus og Steffen trækker spigr op i skifte 106. I baggrunden arbejder Lars og Claus B på stoppemaskinen.

Sporet saves over med vores benzindrevne skinnesav. Skifte 106 ses i baggrunden og hvor Claus og Lars står, kommer skiftets tungeparti til at ligge i fremtiden.

Igennem 2 år har vi lånt afspærringsmateriel til corona-foranstaltninger og nu kunne det bruges én gang til, inden vi leverer det tilbage. 

Næste weekend (26.-27. marts) arbejder vi i baneafdelingen både lørdag og søndag. Vi regner med at nå at etablere skifte 106 på nye sveller og på ny placering samt at tage overkørslen op, lave ny sporkasse og genetablere spor og overkørsel. Søndag serveres varm mad til frokost. Der er masser af opgaver, også for utrænede udi sporbygning, så kig forbi og prøv en dag som banearbejder.

Vi slutter dagens beretning med et kig på spor 1 under anlæg i 1990. Meget så anderledes ud dengang. Det meste af vores materiel stod ude og vores publikumsfaciliteter var ikke imponerende.