Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 22. januar 2024

Nyt fra maskinafdelingen #03-24 22/01:

Første halvdel af taget er næsten klart. Sidst på aftenen var anden halvdel også lagt

 Aftenen startede stille og roligt med at Mikkel og Andrew fortsatte arbejdet med at få lagt de sidste brædder op på tagbuerne. Der mangler nu de to yderste, men dem anvendte jeg til at lægge vognsiderne op på i snedkerværkstedet. Her blev de afrensede sider grundet, så de senere kan få et holdbart lag grøn maling. Brian afrensede gravemaskinen, så den kan få et nyt lag grunder og maling. Niels var flink lige at køre ud og få blandet en dåse i M30-farve. John og Klavs bankede noget fra hinanden – jeg fik dog ikke spurgt hvad… Jeg var jo mest i snedkeriet. Otte mand talte jeg denne aften, hvor det meste af sneen igen var væk efter al den megen regn. /Leif

Grundmaling af vognsiderne til C411


Adskillelse af dims...


søndag den 21. januar 2024

Nyt fra Bafd 20-01-2024

Et pænt antal banebørster havde sat sig til rette omkring bordet i Damp'a. Denne lørdag indledtes dagens opgaver nemlig med aktivmøde i baneafdelingen. I løbet af en times tid fik vi drøftet det forgange års arbejder og lagt hovedlinjerne for hvad vi gerne vil beskæftige os med i 2024. Vi fik også vendt jernbanesikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse vores arbejde i sporet. Efter banechefen havde erklæret mødet for afsluttet, gik vi videre til dagens mere praktiske opgaver.

Dagens vejr var ikke specielt opløftende: Et par plusgrader, overskyet, let og vedvarende støvregn samt fortsat frost i jorden.

Da frost i jorden endnu ikke tillod arbejde i sporet, gik arbejdsstyrken i stedet i gang med en række andre opgaver. Niels, Steen, Søren og Kenneth planlagde bl.a. proces for opsætning af pallereoler og støbning af gulv i de østlige spor i vognhallen. Steffen, Lars, Børge og Claus B kørte med M 12 og værktøjsvogn til Brandhøj, hvor de fik sporsat M 7 og bugseret den på plads i opbevaringshallen. På Hedehusgård fik vi desuden set nærmere på en indlånt skinneslibemaskine type MC-3, der kan forfine vores arbejde med fx slibning efter pålægssvejsning af hjertestykker og slibning af sporskiftetunger. Yderligere fik vi beskåret bevoksningen langs spor 20. Da flismaskinen var lige ved hånden blev de afskårne grene fliset, så vi ikke har løse grene liggende i det levende hegn.

Børge betragter Kenneths arbejde med at få alle delene på den gamle MC-3 fra 1991 til igen at bevæge sig.  

I spor 21 står M 17 og M 34 og venter på transport til opbevaringshallen, så de igen kan komme indendørs. Hvor de tidligere har stået i museumshallen, skal der nu støbes gulv og opsættes pallereoler.

Peter og Kenneth i færd med at flise grene fra beskæringen langs østsiden af spor 20.

Jeg var ikke på Brandhøj med holdet, der satte M 7 på plads. I stedet er her et foto af den flotte Pedershaab-konstruktion inden køretøjet blev afleveret til Vandbygningsvæsnet. PM-foto fra Daniel Foged via Jens Kranker.

På Brandhøj fik Rasmus afsluttet rydning af træer nord for opbevaringshallen, mellem spor 1 og spor 40. Tilbage står nu bare rydning af sandtorn samt bevoksning øst for spor 40. Ved hjælp af Rasmus' vildmarksudrustning manglede der ikke varm kaffe til hele holdet på Brandhøj, så de kunne køre friske tilbage til Hedehusgård. Rasmus fortsatte sit arbejde med motorsav længe efter at mørket havde indfundet sig.

På trods af ret dårlige betingelser for banearbejde fik vi udført en del opgaver, der var nogenlunde uafhængige af frostfri sporkasse. Vi håber frosten er gået af jorden til næste lørdag, hvor vi gerne vil jævne dæmningssider forud for det sidste løft af strækningen ned ad rampen.