Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 26. januar 2023

Hedehusgård st. gennem et år

 I januar 2022 begyndte vi at bygge Hedehusgård station om. Arbejdet omfattede et helt nyt perron og sporanlæg, som blev muligt at gennemføre, da Høje Taastrup Kommune nedrev det gamle ridehus. 

Søren Hein har fanget situation før og efter ombygningen. Billederne viser nogle af de mange ting, som vi har nået i 2022. Selve perronanlægget og spor var klar til brug i juni 2022.

Steffen

Hedehusgård station set mod nord november 2021. Vores primært benyttede perron lå ved spor 2
til venstre i billedet.

Samme sted i januar 2023. Nu afgår de fleste tog fra perronen ved spor 1 midt i billedet.


mandag den 23. januar 2023

Nyt fra maskinafdelingen #04-23 23/01:

De nye, flotte trapper er kommet på plads. Det bliver herligt, når vi kan komme den vej ud af Damp á.

Aftenens store opgave var at få lagt gulv i C4. Jeg nåede lige at få malet pufferarrangementerne, som Carsten og Kjeld havde færdigmonteret i lørdags – så kom begge gulvpladerne flyvende på plads… derefter skulle de mange skruer og bolte monteres og møtrikker spændes. Det blev præcis klar til kl. 22, så vi kunne gå lige til kaffen derefter. Jan og Per arbejdede også med fejlsøgning på M30. Det ser ud til at generatoren er stået af og derfor lader den ikke. Jan har afmonteret den og skaffer en ny til onsdag. Otto drejede hjul, men materialet var ikke godt til formålet, så jern fra en anden stang blev savet og et nyt forsøg gjort. Fritz blev til gengæld færdig med drejearbejdet på M9´s aksel 2, der nu skal fræses en notgang i. Niels og Alexander bemandede bygningsafdelingen og opsatte loftplader over vindfanget ude i museumshallen – jeg fik også lige nedtaget lidt udstilling, så baneafdelingen snart kan komme i gang med sporforlængelsen. Vi var 12 mand på Gården /Leif

Den store pløkhammer er i brug til de mange bolte

Det ser jo meget godt ud dernedad

Find en bolt med en skive og en møtrik...

Montage af bolte og udtagning af generator på M30

Skære en skive til hjul for bogieaffjedring

Grunde møtrikkerne til pufferarrangementet...

Montage af dækplader over vindfangetsøndag den 22. januar 2023

Nyt fra Bafd 22-01-2023

Med let frost og udsigten til enkelte solstrejf arbejdede vi videre med at ilægge det nye sporskifte foran vognhallen på Hedehusgården. Dagen hold bestod af Peter, Steen, Alexander, Lars og Steffen, og efter morgenkaffen kastede vi over opgaverne. Alexander og Lars startede med at udskifte et knækket gas-kabel til gravemaskinen, godt assisteret (og superviseret) af Peter, mens Steen og jeg monterede trækbuk på sporskiftet og fik boret en mængde laskehuller. Senere på dagen arbejdede vi alle med at fordele ballast i sporet og vi fik også justeret en del af dette. Dagen sluttede af med læsning af de oprindelige sporskifte på deplorider. Det skal bruges ca. 50 m længere mod syd på vognhalsbanegården, så vi endelig kan få etableret et omløbsspor uden nødvendigvis at skulle ind til perronen.

Næste lørdag fortsætter vi med færdiggørelse af sporskiftet.

Alle fotos er taget af Peter Hein.

Steffen

I en noget sammenbøjet stilling borer Steen laskehuller med
en batteriboremaskine forsynet med hulbor. Det virker fint. 

Alexander i gang med udskiftning af gaskabel

Trækbukken er under montageDet oprindelige sporskifte er læsset på deplorider og skal
transporteres ca. 50 m mod syd.

Vi fik justeret den nordlige del af sporet

Et foto i modsatte retning

Dagen er slut og gravemaskinen læsses.