Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 28. januar 2016

Ny kedel til No. 3

Igennem lang tid har No. 3 set noget amputeret ud. I december 2014 berettede bloggen at den gamle kedel var kørt til Tyskland for at hjælpe Lonkwitz Edelstahltechnik til at bygge en ny kedel til lokomotivet. Efter en del tegne- og konstruktionsarbejde blev det teoretiske arbejde godkendt af de tyske myndigheder i eftersommeren 2015. Nu er kedlen færdig. Fra fabrikken har vi modtaget en billedserie, der viser kedlen på forskellige stadier af færdiggørelse.

Efter planerne skulle vi have både den gamle - og ikke mindst den nye - kedel tilbage i Hedehusene på onsdag. Derefter vil det vise sig, hvor stort et arbejde der venter i værkstedet med at forene den nye kedel og resten af lokomotivet til en fungerende enhed.
Fyrboks under samling.
Rundkedel hæftet på ydre fyrkasse.

To fotos af kedlen efter trykprøve. Alle fotos: Lonkwitz Edelstahltechnik.

Torsdagsbilledet #45

En af de større ændringer i vores banes linjeføring skete i 1996, da den meget lavtliggende og ofte stærkt vandlidende strækning nedenfor rampen blev hævet og rettet ud.

Det foregik med hjælp fra vores æresmedlem Bent Klingenberg. Han har hjulpet os (og mange andre veteranklubber) på en facon, der kun kan kaldes ekstremt værdifuld og generøs. Ved samme lejlighed forbedredes dræningsforholdene i området med flere rørføringer under banen.
Det tunge materiel i aktion. Igennem en weekend blev der bygget en helt ny banedæming, der stedvist hævede banen næsten 2 m. i forhold til hvor den gik før.

mandag den 25. januar 2016

Nyt fra maskinafdelingen #04-16 25/01:
Denne aften var M25-holdet arbejde at hone alle 8 cylindre med et dertil indkøbt værktøj. Det så ud til at blive et godt og jævnt resultat. Stemplerne blev også sat i drejebænket for at udstikke de øverste ringspor et par 1/10- dele til bredere stempelringe. Lars og Peter foretog vogneftersyn af Storebæltsvognen – ude i vognhallen og jeg fik malet gult på deploriderne, samt ryddet lidt op i værkstedet. Så en fin og rolig aften med 8 fremmødte.


Fintilpasning af rillerne i stemplet

Fintilpasning af rillerne i stemplet

Mere gult på deploriderne

Tilretning af honeværktøj

cylinder 6 under honing

søndag den 24. januar 2016

Nyt fra Bafd 23-1-2016

Flytningen af materiel fra vognhallen på Hedehusgården til vognhallen på Brandhøj blev fortsat lørdag. Denne gang var turen kommet til damplokomotivet Assens 3, der i tom udgave vejer ca. 13 tons. Lokomotivet blev placeret på deplorider med vridskammel for et par uger siden og alt var derfor klar til transporten. Sneen lå stadigvæk i Hedeland, så Lars og Peter startede med at køre banen igennem for at køre skinnerne rene. Snevejret fortsatte dog et godt stykke op ad dagen, så helt rent blev sporet dog aldrig.

Efter et par forsøg på passende sammenkobling af toget valgte vi at sætte M12 ind i toget som mellemled mellem Assens 3 og M24, der havde den fornødne bremse- og trækkraft. Omkring middagstid kørte vi fra Hedehusgården i langsomt tempo og efter ca. ½ time ankom vi velbeholdne til Brandhøj. Herefter fulgte der en masse rangering inden nr. 3 kunne sættes ind i bunden af hallen. Næste lørdag skal vi have sænket den ned fra deploriderne, så de kan bruges til den næste materielflytning.

Lørdagens indsats gjorde det endeligt muligt at placere baneafdelingens vogn indendørs i vognhallen, så dagen sluttede med yderligere lidt rangering på Hedehusgaarden for at realisere den mangeårige drøm. Dagens billeder er leveret af Claus og Peter.

Steffen
Nr.3 er hentet ud af remisen og klargøres til transporten

Passagen af den første kurve ved toppen af rampen foregik i et meget lavt
tempo og under stor overvågning (på modsatte side af toget)


Vel nede af rampen blevet tempoet sat lidt op


Stenager passeres med den meget specielle transport. M12 er indkoblet da trækstangen ikke kunne kobles direkte til M24.

B5 er hentet ud i dagslyset

Omrangering foran vognhallen. 4 motorlokomotiver og en gravemaskine var startet op under denne sceance.