Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 15. april 2023

Nyt fra Bafd 15-04-2023

 Dagens hold bestod af Claus B, Steen, Rasmus, John P og Steffen. Steen tog sig af rensning af overkørsler samt opsmøring af sporskifter på Hedehusgård og Rubjerg, mens resten tog sig af  varierende opgaver. Vi kørte på Brandhøj og fik læsset 4 kurveskinner til kurven ved km 2,0, hvor de snarligt skal udveksles med de eksisterende skinner, for at opnå et bedre forløb i kurven.

Vi fik stakket nogle overtallige perronforkanter og repareret et sporskifte, inden vi læssede skinnerne af i kurven. Herefter kørte vi til Rubjerg st, hvor der blev foretaget sporskifteeftersyn og oprensning af gennemløb. 

På vejen tilbage til Hedehusgården fik vi lagt et par sten ud for at hindre trafikken på et par uautoriserede stier henover sporet ved Sølund. Til sidst fik vi arbejdet videre med sporforlængelsen i vindfanget i vognhallen, og der blev lavet ophæng til stropper mv. på gravemaskinevognen. En hyggelig dag i forårsvejret med mange forskellige opgaver.

Steffen


Stakning af overtallige perronelementerReparation af sporskifte foran vognhallen på Brh.Kurveskinnerne læsses let af med brækstænger

Første skinne er læsset af.Kontrolmåling af sporskifter


Et mountainbike spor er blevet blokeret med en række sten


Rasmus borer laskehuller i en usædvanlig hård skinne

onsdag den 12. april 2023

Nyt fra Bafd 10-04-2023

Igennem Påsken er der blevet arbejdet med bogier til den nye fladvogn. Hjul og aksler er blevet efterset, og der er savet stål til resten af konstruktionen. Peter og Claus B fortsatte mandag med svejsearbejdet, og den ene bogie blev færdiggjort.

Steen og jeg tog os af forårsklargøringen af banen. Alle stationskilte og afmærkning ved overkørsler blev afvasket, overkørsler og sporskifter blæst rene for skidt, og sporskifterne blev efterset. Der blev også tid til at lave lidt småreparationer på disse, og en enkelt opretning af sporet.

Steffen


Claus svejser bogier til fladvognen (PH)

Skiltevask på Stenager


Overkørsler blæses rene ved Flintebjerg Trb. med den medbragte løvblæser.

Udsigt fra arbejdstoget en forårsdag, hvor hvidtjørnen blomstrer
 

Et skinnestød justeres ved km 4,6 (SLA)