Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 1. februar 2014

Nyt fra Bafd 01-02-2014

Så kom sneen alligevel, men heldigvis ikke mere end at vi sagtens kunne køre til Brandhøj og fortsætte med sporlægningen i hallens nordende. For en sikkerheds skyld blev gravemaskinen dog efterladt til senere afhentning. Det havde tydeligvis sneen ind gennem de lovbefalede udluftninger i taget og efterladt den flotte, hvide streg gennem hele hallen. Arbejdet kaldte: Metalsvellerne blev skruet på skinnerne idet yderste spor, samtidig med at der blev lagt træsveller ud til det næste spor. Alt arbejde blev udført manuelt som før gravemaskinens tid. Der blev fremstillet spormål i træ til 785mm sporvidde og slæbt sveller på sækkevogn. Senere blev gravemaskinen dog læsset af og der blev fyldt ballast omkring svellerne. Vi fik slæbt donkraftene hen, men kom dog ikke i gang med at nivellere sporet. Det må blive næste gang. Vi skulle jo også fejre vores bevilling til sporfornyelse. Det skete med kaffe og kransekage, festligere bliver det ikke. På collagen ser man udpluk af dagens arbejder. Hjemvendt til Gården kunne vi se, at Carsten havde fået monteret de nydrejede centertappe på vognen fra Urne havn, så den kan komme på bogier og sættes under tag på Brandhøj.

mvh Redacteuren

Lidt fotos fra dagen. Bemærk i midten, hvor Claus nøjagtigt måler 785 mm ud mellem skinnerne... (Klik for større foto)

Den noget brugte vognkasse fra Urne havn.


Den sidste centertap monteres

tirsdag den 28. januar 2014

Pressemeddelelse med: Meget gode nyheder til IBK´s Baneafdeling! og hele klubben

Transportministeriet har i dag offentliggjort modtagerne af puljemidlerne til fremme af veterantogskørsel. Vi er blandt modtagerne med 300.000 til udskiftning af sveller. Det er da en dejlig nyhed!


Uddrag om ”Projektets indhold” fra ansøgningen, som banechefen har skrevet:
Projektet vil blive udført som en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede foregår med at udskifte udslidte træsveller, men med en mulighed for at udskifte et væsentligt større antal end under de nuværende økonomiske forudsætninger.
Arbejdet vil primært blive udført på banens strækning mellem km 1,0 til 1,7 samt 2,0 til 2,5. Svelleudskiftningen udføres primært i de perioder, hvor banen ikke trafikeres af plantog, men kan også udføres udenfor trafikdagene. Arbejdet forventes at strække sig over ca. 1 til 1½ kalenderår.
Der ansøges om et beløb til indkøb af nye sveller til en strækning på 1 km, samt bortskaffelse af eksisterende udslidte sveller til et godkendt modtageanlæg. Beløbet dækker også indkøb af supplerende ballastgrus til den renoverede strækning. Efter svelleudskiftning og ballastering, justeres sporet. Hertil rådes bl.a. over Danmarks eneste smalsporede stoppemaskine.
For en mindre del af de ansøgte midler er det hensigten at investere i værktøj som kan yderligere effektivisere processen og reducere de arbejdsmiljømæssige påvirkninger. Tidligere er dette opnået ved større investeringer i gravemaskine med tilhørende udstyr, som på afgørende vis har bevirket en væsentlig effektivisering af arbejdet samt reduktion af de arbejdsmiljømæssige påvirkninger. I nærværende projekt ønskes anskaffet udstyr til at lette adskillelsen af det gamle spor således at svellerne kan udskiftes.
-          Så er jo sådan set bare at komme i omdrejninger!

mandag den 27. januar 2014

Nyt fra maskinafdelingen #06-14 27/01:

Redacteuren var ramt af slem snue og holdt sig derfor hjemme. Det forhindrede heldigvis ikke syv andre at arbejde på M24. Motoren er blevet yderligere adskilt og det er nu synligt at se skaderne. Der er skader på en ventil, en stødstang og et stempel. Det var desværre som forventet og årsag til adskillelsen. Der blev fremstillet et motorstativ med hjul som motoren nu er monteret på. Forhåbentlig går det hurtigt fremad med reparationen.

Så uden fotos går det ikke: Steffen har sendt dette:
Meningen Med Livet - Ånglok 
Hej
 Mens vi nu fryser lidt i vinterkulden kan tiden fordrives med at se et klip fra vel nok Sveriges korteste bane med dampdrift. Et flot O&K damplok fra 1904 i en autentisk, slidt udgave.
  
Der er tilsyneladende også andre interessante klip i samme serie, så et par timer kan hurtigt forgå.

Steffen

søndag den 26. januar 2014

(supplerende) Nyt fra maskin og Baneafdelingen #05-14 25/01:

Denne lørdag afholdt Bafd og BygAfd møder på Gården og udkommet af dem kommer jo på Generalforsamlingen, der i år afholdes lørdag den 22. marts i Hedehuset kl. 10.30. Men møderne gik fint – der var ikke mange ændringer eller bemærkninger til Steffens udmærkede oplæg J
I mens arbejdede Jan og Per videre med at adskille motor og dynamo på M24, hvilket gik planmæssigt. Det ser heldigvis ikke ud til at dynamoen har taget skade af den ekstra svingtur i forbindelse med løbskkørslen. 

Efter afdelingsmøderne arbejdede Bafd på Gården – bl.a. med at få vognkassen fra Urne havn, der længe har stået i udtrækssporet, fri. Den skal også under tag på Brandhøj i dens noget ramponerede tilstand.

Se ellers disse fine link, hvor man hurtigt får svar på sit presserende spørgsmål: http://snerdet.dk/ og http://erdetvinter.dk/  Og er svaret ja, så bliv indendørs og se denne video om en selvbygger- Skinnecykel: http://www.youtube.com/watch?v=pl9EfFrguQs eller bare denne om en Kinesisk lerbane: http://youtu.be/WznzgvP9cts  Går man ud af det spor, så har jeg fra BigRas modtaget disse links:
Teglværkspark / Ziegeleipark Mildenberg.
Ja, det synes jeg da ihvertfald selv, at det ser indbydende og tiltrækkende ud.
De har en 630 mm. tipvognsbane og eget damp-bryggeri.
Nogen af jer, har måske været der. andre har hørt måske hørt om det. Og forhåbentlig er der nogen der engang vil lave en tur der forbi. 
Lidt film her.: Rundt på TeglværksParken   og her.: Teglproduktion m.m. 

God fornøjelse J


(Hæ – de to indlæg krydsede vist hinanden. Nå, hellere for meget end for lidt…)
Nyt fra Bafd 25-1-2014

Lørdag formiddag blev der afholdt møder for de aktive i Bane- og Bygningsafdelingen. På møderne blev etapeplanen justeret og arbejdsprogrammet fremlagt, så det endeligt kan godkendes på generalforsamlingen d. 22. marts 2014. Efter et par veloverståede møder blev frokosten indtaget i Damp-af, hvorefter en del af deltagerne vovede sig ud i det isnende kolde blæsevejr. Vi fik afsluttet julen ved at nedtage lyskæde og andre julerelaterede genstande på kiosken.

Nu var vi tilvænnet kulde og næste opgave foregik derefter på det åbne sporareal foran vognhallen på Hedehusgården. I et sidespor lang med hestefolden har der gennem ca. 10 år henstået en vognkasse fra roebanerne uden boggier. Vognkassen er en mandskabsvogn fra Sakskøbing og har indtil den kom til Hedehusene fungeret som en bistade i en skov tæt på Urne havn. Et billede af vognen i sin oprindelige udformning ses i "Roer på skinner" p. 244 nederst til venstre, hvor vognen står til højre på billedet.
Vognen har ikke længere tappe til montage på boggier og derfor blev den i sin tid henstillet direkte på skinnerne.Ved hjælp af gravemaskinen blev den klodset op på et par boggier og transporteret ned på værkstedet, hvor den skal forsynes med et par nye tappe inden den køres på lager på Brandhøj.

Resten af eftermiddagen gik med forskellige småopgaver, herunder påbegyndt montage af en slyngkobling på hydraulikmotoren på stoppeenheden, der kan monteres på gravemaskinen. Denne stoppeenhed skal bruges på Brandhøj i forbindelse med understopning af 785 mm sporene,da vores normale stoppemaskine ikke passer på denne sporvidde.

I værkstedet arbejdede Jan og Per videre med adskillelse af M24's motor og dynamo.
Claus har leveret dagens billeder.

Næste lørdag arbejder vi videre på Brandhøj hvis vejret tillader det.


Steffen

Nedtagning af julestads fra kiosken. De første sommerkøreplaner blev også 
hængt op.

Værkstedsvognen bliver løftet i en ende af gangen og boggierne
 skubbet ind på plads

Omrangering af tipvogne fyldt med grus til fliselægning i hallen

Vognen blev håndrangeret

Den ene side mangler stort set, men tilsyneladende er rammen i god stand.

Jan og Per hyggede sig indendørs i værkstedet
 med adskillelse af M24's motor og dynamo