Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 17. november 2018

Nyt fra Bafd. 17-11-2018

Klar til afgang - mon Lars dukker op?


Sidste weekend fik et ihærdigt banehold skiftet 94 sveller, trods mange løbere der passerede forbi arbejdsstedet. Denne lørdag, hvor vejret igen viste sig fra den pæne side med let vind og lidt sol, skulle stykket understoppes. Vi startede med tre mand – Banechefen, formanden og Sekretæren med at læsse banevognen med et læst pallerammer, som vi afleverede på Brh. Derefte blev stoppemaskinen koblet på toget og efter en besigtigelse af det nytilkomne materiel fra Panum, gik turen til kurven ved 3 km stenen. Lidt senere sluttede Lars sig til holdet efter arbejde på natholdet – kørt dertil af selveste vores æresmedlem, Bent Klingenberg – Fint skal det være 😊 Første del af arbejdet blev at fjerne de mange græstuer, der har været på dette stykke af banen. Et dejligt, manuelt stykke arbejde – dog hjulpet på vej af en hurtig gennemkørsel med stoppemaskinen for at løsne tørvene. Efter en dejlig frokostpause i solen, så gik den endelige stoppetur i gang – samtidig med at vi fortsatte med at fjerne tørv. Da jeg havde hjulpet til med at rette sporet ind, så måtte jeg forlade selskabet – der var planer om at få indsamlet de gamle sveller ind på de deplorider, som stod på Rubjerg. Atter en hyggelig dag på banen!

Tilføjelse: Hyggen fortsatte efter Leif var kørt. De 94 udskiftede sveller blev manuelt læsset, værktøjet læsset og arbejdsområdet soigneret. En kaffepause nåede vi også, inden vi kørte til Brandhøj og satte stoppemaskinen på plads i vognallen og deploriderne i sidesporet på den lave oplagsplads. Det var relativt mørkt, da vi nåede tilbage på Hedehusgården, men vi fortsatte arbejdet med at skifte et par pærer i lamper på Hhg. Vi nåede også en snak med Peter Post og Claus W, der havde klargjort kiosken til julekørslen.
Claus N


Kort stop ved ridestien, hvor der ofte er fyldt op i rillen ved tvangsskinnen.

Vel ankommet til dagens opgave måtte vi lige sideflytte de gamle sveller lidt.

Så dukkede Lars op - kørt dertil af Bent, som besigtigede banen ved samme lejlighed .

Understopningen godt i gang ved km 3.0

Tid til frokostpause i solskin og smukke efteårsfarver

Nivellering af sporet, mens stoppemaskinen er på vej

Men vanlig rutine betjenes de mange håndtag effektivt

Dagens operation er udført - tilbage er kun oprydning og en tur med skinnekosten.
Vores stærke formand bøjer brækstænger på det stenhårde maveskin!
Klar til hjemkørsel i det tiltagende tusmørke.

torsdag den 15. november 2018

Torsdagsbilledet #181

Da7 og B4 i forspand med et rigtigt roetog på krogen. I baggrunden et bjerg under opbygning...
Forleden ryddede jeg lidt op i de gamle mapper og fandt mine papibilleder fra feldbahnertreffen i 2002, da det blev afholdt hos os på Hedelands Veteranbane. Vi havde dengang lånt B4 samt et par roevogne fra DJK Blovstrødbanen og var lige blevet færdige - nærmest på dagen - med udskiftning af kedlen på Da7. Vi havde derfor to lokomotiver til rådighed, hvilket blev udnyttet til at køre et rigtig roetog i forspand. Det var et herligt arrangement. Et af mine første og bestemt også medvirkende til at jeg stadig er aktiv i klubben!

Rigeligt med brænde til at fyre de to lokomotiver op


Da7 og B4 i forspand med et rigtigt roetog på krogen. Afgang fra Rubjerg med fuld damp

retur på Hhg.

mandag den 12. november 2018

Nyt fra maskinafdelingen #44-18 12/11:


Stemplerne udtages af B&W-motoren fra D10, samtidig med at spillerummene måles op.


M30 skranter noget med en slidt motor og selvom det er et af vores nyeste lokomotiver, så er det alligevel fra starten af 90érne og har nok ikke gennemgået den store revision tidligere. Kjeld kender heldigvis en dygtig mand med mange erfaringer med Perkins-motorer, så derfor kom Christian forbi denne aften og besigtigede motoren for at komme med et bud på, hvad der skal gøres – og hvad det kan komme til at koste! 
Værre står det til med M24, der igen har en defekt brændstofpumpe. Så endnu en gang har vi fået en udfordring at løse! Christian lovede at spørge rundt i netværket efter en reservepumpe... 
Ved samme lejlighed fik han en rundvisning til de øvrige lokaliteter på Gården, hvilket han synes var meget spændende.

Motorholdet arbejdede imens videre med en anden, knap så slidt motor fra D10…

Først blev spillerummene for plejlstængerne udmålt og derefter blev stemplerne udtaget. Heldigvis var der ikke nogen af dem, der sad fast og da aftenen – der sluttede noget sent – var de alle udtaget af blokken. 

Efter Christian var gået, så fortsatte Carsten med at svejse en ny pufferkobling til E28 og Lars O. fik færdigsvejst låget til batterikassen. Kjeld gik i gang med at grunde de nye tagstolper til C523, mens Erik og Martin i snedkerværkstedet afkortede og færdiggjorde de nye håndlister på mål. De havde under oprydning i værkstedet fundet den bortkomne polak, så derfor besluttede jeg at få malet vogntal på den gamle roegavl, som vi har skåret op, samlet og tjæremalet til formålet. De oprindelige tal stod stadig markeret synligt i træet, så derfor blev det 1684 – som jo er nummeret på en af de nuværende roevogne. Den færdige gavl skal sammen med polakken ud at hænge i udstillingshallen – inden juletrafikken. Jeg fik desuden fastgjort udstillingsbannerne med et par ekstra skruer, så de sidder pænere på væggen. 10 mand arbejdede på Gården denne regnvåde aften…

Motoren på M30 gennemses og en del fejl kan konstateres

M24 og den defekte brændstofpumpe. Reparationen holdt ikke evigt...

Låget til E28 batterikassen får de sidste svejsninger

Lidt aftenrangering af M24 - med M30, der dog kan køre...

Opmåling af spillerum ved at sætte loddetin i klemme.

- herefter kan stemplet bankes nænsomt ud af cylinderen

Puffer til E28, så den får samme højde som standarden

Stolperne til C523 får en omgang med grunderen

En nummerbemalet endegavl til udstilling af polakken

Sidst på aftenen besigtiges resultatet af indsatsen på D10 motor

søndag den 11. november 2018

Nyt fra Bafd 10-11-2018

Lørdag igangsatte vi svelleudskiftning ved km 3.0. Bafd var mødt talstærkt frem og som noget nyt fik vi hjælp fra Jesper Kern, der deltog energisk i arbejdet hele dagen. Da vi ankom til arbejdsstedet blev vi hurtigt kontaktet af den lokale løbeklub. Det viste sig at vores arbejdssted lå klods op ad den sti, hvor i alt ca. 800 løbere skulle passere fordelt på i alt 2 starter. Vi aftalte at vi rømmede stien under de to starter, og således forløb løbsafviklingen i hvert fald i vores område uden problemer.

Vi fik skiftet sveller i hele kurven ved km 3.0 svarende til i alt 94 stk. På vejen hjem gjorde vi holdt på Brandhøj og hjalp Kenneth P med at læsse nogle hjulsæt. Vi fik også fundet det rigtige sæt puffer frem til Superfos lokomotivet nu da det er konstateret, at det er nr. 2 (202), som Leif m.fl. er ved at klargøre til udstilling.

Næste lørdag fortsætter vi med understopning af sporet, der hvor vi har skiftet sveller.

Steffen
Peter og Lars arbejder på at forbedre det store gule brækjern.
Det er utroligt tungt, og bruges kun, hvor de øvrige brækjern ikke
kan hive spigrene ud af de gamle sveller.


Arbejdsstedet lå kun 3 min. løb fra starten, så løberne passerede i en stor bølge.
Gravemaskinen er kørt til siden i baggrunden.

Imens kan man jo indtage frokosten, udendørs naturligvis.

Arbejdet fortsætter med Kenneth bag styrepinden i gravemaskinen.

Superfos pufferne er aflæsset i vognhallen