Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 19. december 2020

Nyt fra Bafd. 19-12-2020

"Det var en kold og tåget dag", kunne dagens beretning begynde. Solen skulle efter forlydender have skinnet i andre dele af lande, men i Hedeland så vi den ikke... Til gengæld var der tæt på fuldt hus i mandskabsstyrke, så vi delte os efter reparation af stoppemaskinen i to hold.

Kenneth starter venstre motor på stoppemaskinen efter en ny slyngkobling er monteret.

Mens Søren, Peter og Kenneth tog M 12 til Brandhøj, påbegyndte Steen, Lars, Steffen og Claus justering og stopning af tre spor foran museumshallen. Sporene 27, 26 og 25 har været nødtørftigt understoppede siden de fik nye sveller. Sporene var en perfekt opgave til at afprøve den reparerede stoppemaskine. Korte spor, der er lette at justere og tæt på et veludstyret værksted, hvis reparationen skulle vise sig at kræve efterjusteringer. Det blev der dog ikke behov for, maskinen fungerede fint og da dagen var omme var de tre spor justerede og spor 26 havde fået en mere optimal kurve end vi hidtil har levet med. Undervej var Brandhøj-holdet kommet hjem så vi kunne holde frokost sammen - dog således at vi af hensyn til corona-forholdene fordelte os godt udover området. 

Stoppemaskinen er klar til at køre spaderne ned i ballasten i spor 27 første gang efter montage af ny slyngkobling på den ene motor. Træovergangene er fjernet, så maskinen kan arbejde uhindret.

Det var mørkt og tåget det meste af dagen. Lars er næsten usynlig på stoppemaskinen, mens Steffen og Steen i refleksjakker er mere iøjnefaldende. Cyklisterne i baggrunden studerer mindestenen for entreprenør og grusgraver Peter Madsen.

Stoppeholdet er ved at være færdige med spor 25 og Steffen tjekker med stadie og laser, at sporet ligger som det skal.

Brandhøj-holdet, der efter frokost var forstærket med Steen, løste en række opgaver med den store Salta-gravemaskine. Første prioritet var forstærkning af vejen til området med knust beton. Vejen er efterhånden noget nedkørt og selvom vi i efteråret forstærkede den, trængte den til en mere gennemgribende forstærkning. Desuden fik holdet løftet Vildmosemaskinens gamle kedel af et sæt deplorider og erstattet den med flismaskinen, ligesom de fik læsset vores to ballastvogne med stabilgrus.

Vejen til Brandhøj-arealet udbedres med knust beton. Det er særlig lastbiltransporter til og fra arealet, der slider på vejen og vi skulle jo nødig have en fastkørt transport. Foto: Søren Hein.

Saltaen løfter den gamle kedel fra Vildmosemaskinen af deploriderne, så der bliver plads til flismaskinen. I baggrunden M 12 med et læs gamle sveller. Foto: Peter Hein.


Ikke et avanceret to-vejskøretøj, men en flismaskine læsset på et sæt deplorider. Vi har planer om en seriøs indsats med rydning langs banestrækningen i løbet af vinteren og det tidlige forår. Foto: Peter Hein.

Med begge holdene samlet på Hedehusgård kunne vi slutballastere de stoppede spor og genmontere træovergangene og med M 12 og snart 90-årige M 40 rangere tog og ballastvogne på plads. Vi drak kaffe og med et hurtigt tiltagende mørke tog vi afsked med hinanden og ønskede glædelig jul. Det bliver ikke til større arbejder før mellem jul og nytår, hvor vi regner med flere indsatser på og omkring sporene i Hedeland. 

De hjerteligste julehilsener fra HVB's baneafdeling!