Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 11. januar 2020

Nyt fra Bafd. 11-01-2020

På en lørdag med overskyet vejr og fornuftige temperaturer for årstiden, startede vi arbejdet på Hedehusgården. Vi har igennem nogen tid være utilfredse med borde og bænke ved billetsalget. I dag blev de gamle fjernet, terrænet jævnet med stigrus og tre nye borde/bænke-konstruktioner sat på plads. Bænkene er mage til de to sæt, der i sommer blev placeret foran museumshallen. Bænkene betyder et løft for publikum og plads i snedkerværkstedet til fremstilling af nye bænke til C 411. Efter en kort afprøvning af bænkene, kørte vi til Rubjerg og begyndte svelleudskiftningen.
Banetoget kommer med to bænkesæt. Hans og Benjamin har allerede demonteret en del af de gamle borde. Carsten ankommer for at hjælpe med saneringen.

Bænkene er sat på plads og vi er klar til at afgå mod syd.

Lidt inden frokost kom vil til Rubjerg. Gravemaskinen blev kørt af Storebæltsvognen, og da hovedparten af spirgerne var løsnet sidste lørdag, kom vi hurtigt i gang med svelleudvekslingen. Vores metodiske arbejde blev kun afbrudt af en frokost og en kaffepause. Vi nåede at udveksle 50 sveller og fik ryddet en del bevoksning på østsiden af sporet. En god dag med 6 mand og en pige på holdet.
Vi er kommet i gang med svelleudskiftningen. Forrest ses Hans og Lars lægge en ny svelle i sporet. I baggrunden er Benjamin, Søren og Rebekka i gang med at klargøre sporet til samling.

På vej gennem kurven syd for Rubjerg Station.
Igen en arbejdsdag, der sluttede mens mørket faldt på.

mandag den 6. januar 2020

Nyt fra maskinafdelingen #01-20 06/01:


Lidt egenproduceret Nytårsfyrværkeri på Årets første arbejdsdag :-)
Et par noget besværlige bolte får med både vinkelsliber og skærebrænderen!Godt Nytår! Så kom vi godt i gang med det nye år 2020. Det bliver jo spændende hvad vi kommer til at opleve på værkstederne i løbet af året. En gennemgang af ”Året-der-gik” i Mafd for 2019 kommer i næste udgave af Tipvognen. Vi har endnu et år fået gennemført en masse store opgaver og mon ikke dette friske, nye år byder på en masse muligheder og en masse arbejde…  

Sidst i 2019 kom Superfos-lokomotivet tilbage i værkstedsremisen, så undervogn, hjul og gangtøjet kan blive shinet op. Carsten og Kjeld har nu fået afmonteret de fleste dele i begge sider og bagerste hjulsæt stod klar, så jeg kunne få det afrenset og malet. Det gik jeg straks i gang med og sidst på aftenen havde det både fået Olsen-sort på hjulflader og aksel, mens hjulsiderne nu er grundet. I mens fik de afmonteret ”hylderne” over forreste hjulsæt, så man kan komme til med løftestropper, når de skal afmonteres. Jan kæmpede med at få løsnet håndtaget til styringen, men rusten havde bidt sig godt fast, så der blev både brugt vinkelsliber og gasøkse for at få beslaget afmonteret. Af kom det! Kjeld fik også støvsuget fyrkammeret, nu lokomotivet er i arbejdshøjde over graven.

I snedkeriet blev der lagt sidste hånd på de nye borde/bænkesæt, så nu kan de komme ud. I stedet skal produktionen af de nye bænke til C411 snart i gang. Steen blev Dagens tæppemand, idet han fik lagt alle de mange – nu tørre – juletogstæpper sammen ude i vognhallen. Lars og Hans Henrik installerede en (næsten) ny vaskemaskine til Lützows Lynvask, så vi igen kan få skiftet olie på vores arbejdstøj. 11 mand på Gården denne første mandag i det nye år. Vi er godt i gang!

Jan er kravlet i førerhuset
Det er denne rustne fætter til styringshåndtaget, 
der skal afmonteres, så den atter kan gøres bevægelig
Ud kom den med noget besvær!

De to hylder over hjulene skal afmonteres, 
så der kan anbringes stropper, mens hjulene afmonteres
Kjeld i boksen! Der støvsuges historisk slagge og sod i askekassen


Redacteuren maler Olsen-sort og grunder på bagerste hjulsæt

Exit gammel vaskemaskine! Nyt år - ny maskine