Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 12. marts 2020

Torsdagsbilledet #219

Mange af vores passagerer har svært ved at tro, at vi i mange tilfælde egenhændigt har hentet både sveller, skinner og meget andet, inden vi selv har anlagt Hedelands Veteranbane. Her er baneafdelingen på afhentningsmission ved Borupgårds Teglværks lergrav i Skævinge. Lerbanen havde en del relativt fine 17 kg/m skinner i lidt varierende længder, som vi gerne ville have hjem til HVB. Det var teglværket heldigvis også interesseret i - og vi fik også 2 motorlokomotiver med hjem.
En skinne skal bæres hen, hvor lastbilkranen kan nå den. Der bliver taget godt fat! I forgrunden ses Kenneth Petersen, der leder slagets gang i noget, der ligner den sorte frakke, som tit ses båret af grumme SS-mænd i lettere kliche-agtige krigsfilm. Resten af holdet består af Hans-Henrik Nielsen ved første skinnetang sammen med Bo Petersen (næsten skjult af Kenneth) dernæst Claus Nielsen og Peter Hein og bagerst løfter Finn Sørensen sammen med en kammerat, der gemmer ansigtet bag Peter. Foto: Nils Bloch, september 1985.

mandag den 9. marts 2020

Nyt fra maskinafdelingen #11-20 9/3:


Så kom forreste puffer også på! Den sidste finish foretages, mens resultatet beundres...

Carsten startede aftenen med at fræse ud til vangerne i akselophæng til værkstedtroljerne, hvorefter Mogens gik videre med at bore montagehullerne. Der er blevet arbejdet flittigt både onsdag og lørdag, så bagerste buffer var monteret flot og forreste klar til at blive sat på. Det gjorde et flittigt team, mens jeg som vanligt malede endnu flere dele, så de kunne blive sat på. Gangtøjet i den ene side kom på, mens jeg fik malet det næste sæt, som Jan havde afrenset grundigt inden da. Kjeld afrensede den reparerede stang til bremsetrækket, så den kunne få Olsen-sort. På snedkerværkstedet blev der arbejdet videre med klokketårn og ryddet grundigt op. Der blev også tid til at vise et interesseret måske-medlem en tur rundt på værkstederne. Endnu en gang stod jeg med penslerne og fik ikke foretaget en rundtur til alle aktiviteter, men Hans og Steen fortsatte ude i Banevognen og Peter gik videre med Da7. Vi havde en travl aften med 16 mand på Gården. Måske fordi det altid er hyggeligt at evaluere efter en vel overstået generalforsamling? /Leif

Peddersen-fræseren spiser en bid af akselophænget

Mogens tjekker målene på arbejdstegningen

Der gøres klar til montage af puffer

Jan løfter forsigtigt liften, mens Hans Henrik og Carsten forsøger at få bolten igennem

Tilfredse! Så skal boltene blot strammes!


Bagefter kom gangtøjet på plads i den venstre side

Og bagerste puffer sidder også som den  skal!

søndag den 8. marts 2020

Nyt fra Bafd 6-7/3-20

Både fredag og lørdag var der aktivitet i Baneafdelingen. Fredag havde et morgenfriskt hold bestående af Hans, Steen og Lars arrangeret afhentning af kasserede sveller. En stor lastbil med hænger fik tømt alle vores lagre af udtjente sveller beliggende på Brandhøj st., og samtidig blev der leveret to træk ballastgrus til pladsen.
Der læsses sveller ved overkørslen syd for Brandhøj st. (HN)

M12 bringer endnu et læs ned til læssestedet (HN)
Læsning med polybgrab er meget effektiv (LLZ)


Så er der ryddet for gamle sveller, og ca. 70 tons grus er aflæsset (LLZ)

Lørdag efter Generalforsamling var vi atter et hold, der tog til Brandhøj. Lars, Kenneth og Steen fik sorteret en del underlagsplader samt opsat en ildslukker i vognhallen,  mens jeg fik lavet de sidste korrektioner i vores registrering af, hvilket materiel der er placeret i hallen og hvilke materialer, der befinder sig i lagerreolen.

Den kommende lørdag regner vi med at fortsætte med sporjustering ved Rubjerg st.

Steffen