Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 29. april 2023

Bygningsdagen 29. april 2023

BygningsDag og årets første særtog! Her opsættes PR-banner, mens toget fyldes med glade gæster

 

En Bygningsdag starter med æg, pølser og lækkert brød. Carsten stod for pandebetjeningen, mens vi andre tog for os af retterne. Niels og Steffen oplæste og uddelte herefter dagens opgaver. Den største opgave blev genopretning af en skæv port, som skulle have en større renovering. Niels fik desuden hugget en del af det gamle trin væk med den store hammer. Der blev også smurt hængsler, ordnet kiosk, vasket bænke, renset tagrender og opsat PR-bannere og en del andet. Den nyetablerede museumsgruppe holdt et indledende møde for at se på de ideer, muligheder og opgaver, som skal gennemføres for at etablere en flot udstilling. Bagefter var der lækkert smørrebrød til frokost Det blev en dag med mindre fremmøde en vanligt, da den åbenbart faldt sammen med Store Konfirmationsdag og årets første særtog… Men vi når det nok alligevel. Med særtogspersonalet, så var vi nok 15 mand m/k på Gården denne solbeskinnede BygningsDag. /Leif


En solid morgenmad er godt at starte dagen på!

Spand og kost - og rulle med banner mødes

Det gamle trin brydes ned og døren smøresHængslerne på porten svejses fast igen

Tagrende på billethuset bliver renset

Frokosten indtages i det grønne

Dem der er færdige med frokosten, fortsætter arbejdet

Det tomme særtog står klar til at køre ud for at hente gæsterne hjem efter deres skovtur.


mandag den 24. april 2023

Nyt fra maskinafdelingen #17-23 24/04:

Grundig rengøring af et motorhus uden tryklufttanke - så kan man få tørret godt af i alle hjørner

 Eftersom Maskinchefen var bortrejst, fik jeg vikartjansen med at gennemgå projektplanerne; det ser rigtig godt ud, for både C3 og C4 er klar til at blive prøvekørt, så de forventeligt kan indgå i motortoget til sæsonstarten. De øvrige projekter forløber planmæssigt: Bygning af to bogier til C411, trykluftprøvning af M25 og div. andet. Så derfor gik vi til værkstederne. M25 blev omringet af Klavs, Brian og mig. Vi afrensede lidt rust, vaskede og malede det tømte motorhus – og den ene sandkasse fik en grundig omgang, samt grunding. Imens tog Kjeld og John sig af klargøring og testafprøvning af de to trykluftbeholdere, så de snart kan trykprøves af Force.

Carsten fik lige rejfet rørene i de fire fjederplader til bogierne, og gik så ud og gav en hånd med den lille sporforlængelse i vognhallen. Her var Niels og Jan D. i gang med at bore huller i betongulvet til de nye beslag. Der blev dog brug for et par ekstra plader, der straks blev fremstillet. Jan savede ud i de lange tagåse, der skal sidde på C411 – når vi kommer dertil… Fritz fik arbejdet videre med akslen til M9 og Rasmus stod for en formodentlig sidste oliepåfyldning til fyret, samt tog sig godt af to venner fra Vestsjællands Veteranbane, som kiggede forbi. Jeg talte 12 mand på Gården denne aften /Leif


Rejfning af fjederbeslag til bogierne

C4 blev anvendt som gæstestol - ellers skete der ikke noget der

De to tanke bliver kørt udendørs

- og fyldt med vand for at trykprøve

En grundet sandkasse fra M25