Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 8. december 2014

Nyt fra maskinafdelingen #47-14 8/12: (opdateret)Lars og Carsten kom tidligt denne dag for at hjælpe en vognmand med at læsse kedlen fra No3.
Det var en stor hænger og kran, der skulle få den lille kedel lastet. Selve operationen tog en lille ½ time, men forud gik tiden med at vente på først vognmand, så kranmand. Operationen lykkedes uden skrammer, så nu er kedlen på vej til Tyskland. Der skal den bruges til at måle op efter. Så kan vi bare vente på den nye! Ventetiden kan vi bruge fornuftigt på renovering af undervognen :-)


M16, det sidste lokomotiv i den lange række af lokomotiver i spor 4, er nu på deplorider. Det er et Simplex, bygget i England i 1965. Det har sporvidden 610 mm og kom efter en del år i England hos ”Upper Tame Main Drainage Authority” og havnearbejde ved Bournemouth til Esbjerg i 1982, for at fragte olie og naturgasrør  ind i en coatinghal. Carsten, der besøgte fabrikken mens produktionen var i gang, beretter at den 50 meter lange bane var en løsning på et opstået logistikproblem: Når der skulle monteres en anode på hvert 4. rør, så foregik det i en anden hal. Gaffeltrucken kunne ikke komme ind i støbehallen. M16 blev derfor brugt til at trække rørene ud af hallen, så trucken kunne få fat i dem. For at forhindre udstødningsdunst, fik det monteret et 5 meter langt udstødningsrør.  (Carsten har fundet et foto fra den gang M16 stadig arbejdede i Esbjerg)

M16 i arbejde hos Bredero Christiani Coaters (1983?) Foto: Carsten Hansen

Allerede i 1984 kom det til HVB, hvor det ikke er driftsklart. M16 vejer 2 tons og har en Dorman 2 cyl. vandkølet diesel på 20 hk.
Denne aften kom det atter indenfor for en grundig afrensning. Carsten havde i lørdags afmonteret den rustne trækkæde og denne aften blev lokomotivet støvsuget og trykluftblæst. Lars fremstillede også en ny dækskrue til den ene akselkasse. Jan, Per og Bjarne sørgede for at M24 er klar til endnu en køredag; en lille utæthed ved kobberrøret til olietryksmåleren blev repareret ved at montere en ny kobberskive på tilslutningen fra motorblokken. Per fik også tilføjet julebelysning på fronten. Kenneth fik tjekket vandbehandling og Da7. En fin aften med syv flittige folk på Gården.

M24 får et slangetjek
M24 startet for at tjekke tætheden, mens M16 får en blæsetur
M16 motorrum
M16 afrenset og klar til turen ud til BrandhøjM16 med aftaget ryg/ sideplade
M16 førerrumsøndag den 7. december 2014

Juletog 7/12-14:


Da7 på vej ud af remisen
  
På trods af en kedelig vejmelding, der lovede både regn og blæst, så kom der alligevel en masse dejlige gæster for at køre med toget og hente et fint juletræ. Spejderne fik solgt en masse gløgg, æbleskiver og juletræer og vi fik kørt en masse tog med mange flere passagerer end vi kunne håbe på. Vi har verdens sejeste publikummer! ca. 250 af dem kom denne søndag. Billederne fortæller resten…
/Leif
M24 klar ved perron. Masser af gæster i kø for at købe en billet


En hel vognfuld juletræer klar til afgang om lidt.

M24, pyntet med julegran og lyskæde

Da7 klar til afgang fra Rubjerg

Togmøde på Brandhøj

køerne blandede sig også lidt i trafikafviklingen...

Bafd.-nyt 3/12-14'

Onsdag udførtes på Sletten udjævning af ballasten, således dette nu ligger i niveau med svelle-overkant.

Som eksperiment for finpudsning af metode med sigte på nedbringelse af tidsforbrug herfor,
udførtes dette arbejde denne gang med en kombination, med først slæbende afretning af ballast
liggende over svellehøjde, påsat den 500mm bredde graveskovl omvendt på gravemaskinen, og positioneret i ca. 45 grader.
Dette for effektivt afretning, uden risiko for sporets møde med skovlen.

Arbejdet startede passende fra Slettens nordlige kvægrist, hvor den medbragte rotorkost blev sat af, og gravemaskinen positioneret helt op ad vognladets nordlige ende, således der var frit udsyn over endegavlen på Storebæltsvognen hvorfra skovlen sænkedes så tæt på svellerne som muligt.

Med forsigtighed og lokomotivet i lavest gear, udførtes første del af opgaven mod sydenden og under konstant opsyn og god guidning fra sidelinjen, således skovlens højde over svellerne konstant fastholdtes tættest muligt herpå.


Efter endt grov-afretning med skovl, returneredes til kvægfoldens nordende for skift af skovl,
til den 1500mm brede rotorkost, og banestrækningen blev derefter fejet mod syd, og som led i forsøget, med omdrejningsretning på rotorkosten, vendende ind mod toget, og med gravemaskine kun i tomgang for laveste hastighed på rotorkosten, da dette arbejde både støver betragteligt og flytter - som det ses - en del ballast ret livligt.

Slutteligt blev strækningen fejet med rotorkosten kørende med maksimale omdrejninger.

Resultatet blev effektiv og pæn udjævning af ballast på ca. 650 meter spor, udført på mindre end 2,5 time.

(Desværre var fotomuligheder af slutresultat - grundet maskinbetjening under arbejdet ret begrænsede, ligesom synligheden af det passerede, fejede spor, oppe fra gravemaskine-førerhuset lå langt bagved arbejdstoget)/
LLZ

Her det flot fejede spor taget fra bagenden af Juletoget den 7/12 :-)

(men måske havde det været hurtigere med denne maskine, som Villi har fundet en film af)

mvh Leif