Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 30. oktober 2021

Nyt fra Bafd. 30-10-2021

Efterårsvejret var smukt og lunt, da dagens hold i baneafdelingen mødte ind. Omklædning og planlægning skulle gå gesvindt, da maskinafdelingen rykkede ind i Damp'a til møde. Mens Claus B og Steffen rangerede arbejdstoget op, fejede Claus N blade væk fra stålprofilerne, der fastholder skinnerne på kanten af drejeskivegraven. Med alle mand på plads, fik vi sammen boret huller i betonen, fyldt hullerne med klæbemasse og forankret tilpassede gevindstænger og skiver med løst påsatte møtrikker. Arrangementet skal sikre fast og korrekt beliggenhed af sporene i forhold til skiven. Søren H, Lars og Steen stødte til arbejdsholdet og Klavs I, der ville prøve en fritid som aktiv HVB'er, kom med holdet banetoget til Brandhøj, hvor der skulle gøres plads til Ca 2 og reservedele i pallereolen. Det blev til frokost på perronkanten, inden de næste opgaver.

Claus B og Steffen arbejder ved drejeskiven, mens Ca 2 afventer transport til Brandhøj.

Steffen forankrer gevindstængerne i klæbemassen.

M 12 og M 40 rangerer foran opbevaringshallen på en baggrund af efterårsfarvede træer.
 

Efter frokost delte vi os i to hold, Claus N, Steen, Steffen og Klavs kastede sig over beskæring og flisning mellem km 1,8 0g 2,0, mens Claus B, Søren og Lars gjorde klar til Ca 2's ankomst og ydede støtte til Carsten, Kjelds og Gerts arbejde med at få Ca 2 ind i opbevaringshallen. Efter det arbejde sluttede de sig til flisningsholdet.

Flisningen er i gang på strækningen mod sletten. Klavs, Steffen og Steen i fuld sving.

Ca 2 er langsomt på vej ind i opbevaringshallen skubbet af M 30. Foto: LLZ.

Hvad er nu det? Gert finder en brun papirspose fra bageren i røgkammeret. Særleverance af wienerstang til baneafdelingen. Foto: LLZ


Rydningsarbejdet fortsatte indtil km 2,0 blev nået. Undervejs nåede vi en kaffepause og en wienerstang, der var transporteret yderst standsmæssigt, ligesom vi fik efterspændt laskebolte i dele af kurven. Med flismaskinen på plads på Brandhøj, kørte vi tilbage til Hedehusgård. Banevognen kom på plads i hallen og vi rangerede fire sæt deplorider læssede med gamle sveller frem, så de kan afhentes af en vognmand mandag. Som sidste opgave blev møtrikkerne spændt ved drejeskivekanten.

Arbejdet med flisning er nået til kurven ved km 2,0 og snart går turen nordpå til Hedehusgård.

Fire sæt deplorider med gamle sveller klar til afhentning.

Nyt fra maskinafdelingen #27-21 30/10 - Mafd-møde:

Tre alvorlige mænd, M30 og med Odin på krogen, kører mod Brandhøj. 

 

Gert, der nu er Maskinchefen, havde indkaldt til maskinafdelingsmøde og vi var 11 mand som mødte frem. Vi havde et fint møde og fik vendt verdenssituationen i afdelingen. Status på de igangværende projekter blev gennemgået og der blev lagt en plan for den kommende periode. Vigtigst er nok, at vi fik talt mere om afdelingens projektmodel, der indeholder jævnlige møder. De skal holdes med to ugers interval og hhv. mandag/ lørdag hver anden gang. Alle aktive i afdelingen er velkomne som bidragsydere, men det er primært for at koordinere mellem projektlederne og maskinchefen. Varigheden skal helst kun være 15-20 minutter. Der blev talt om B3- Sukkergris, vogn- og bogiebygning, vedligehold af lokomotiver og vogne og meget andet. Dagens møde varede knapt tre timer og efter frokostpausen var vi en del der gik i værkstederne. (jeg havde dog en opgave først med at nedtage U42-bannerne) Kjeld, Gert og Carsten koblede Odin på krogen af M30 og på egne hjul blev den trukket afsted og afleveret ude til hallen på Brandhøj. Inden da havde Kjeld dog lige fået afrenset lidt løstsiddende, så den kan stå og se pæn ud derude. Imens afrensede og malede jeg lidt mere på sandkassen til M45. Den havde Carsten måtte afmontere, da det viste sig at sandslangerne var væk – og nok havde været det siden Mortens tid (det er snart meget længe siden) Men sandkassen har ikke været i brug på M45, da den ikke har været driftslokomotiv. Det bliver den nu i Bafd, og så skal alt fungere tip-top. Bo og Kenneth gik i værkstedet og fik ryddet op i B3-dele m.m., så gulv og reoler kan blive frigjort til kommende projekter. Da holdet med M30 kom retur, gav de også et bette nøk med oprydningen og så var der kaffe… En fin dag / Leif

Den sidste afrensning før turenDe store efterløberhjul fra Odin bliver stående tilbage. De skal ikke med, for de hører ikke længere til lokomotivet. Det skal forhåbentlig bringes tilbage til sit gamle jeg - en dag...

Sandkassen manglede af få malet et lille hjørne... 

Et par lange rørdele fjernes fra en pumpe fra B3. 

fredag den 29. oktober 2021

HVB i Jernbanen 5/2021

Efter ikke at have optrådt i Dansk Jernbaneklubs medlemsblad i årevis er vi i det nye nummer 5/2021 blevet grundigt omtalt på siderne 64-65. Vores markering af 100-års fødselsdagene for No. 3 og Da 7 er nævnt, ligesom hjemkomsten af Ca 2 er omtalt.

Er du ikke medlem af Dansk Jernbaneklub, kan du se bladet på de fleste større biblioteker eller i Damp'a på Hedehusgården. Du kan også se et udsnit af bladet nedenfor.