Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

mandag den 18. april 2016

Nyt fra maskinafdelingen #14-16 18/04:
Dagholdet denne mandag havde fået støbt den nye bund i kulgården. Kenneth A, Lars og Bo fik sammen med en dygtig betonmand fyldt nettet op med god plutte. Sidst på aftene dækkede vi det over for at holde på fugten. Det var næsten ikke nødvendigt, da en fin støvregn  faldt over det endnu fugtige beton.

De nye flanger er nu svejset på kedlen af en certifikatsvejser og arbejdet med modparterne kan fortsætte. Peter og Bo fik tilpasset gevindboltene til samling af  de to hovedstophaner på kedlen.

Jan og Bo fik monteret olierørene på M25 motor og sammen med Hans begyndte jeg på museumsplanerne. Mere om det senere. 7 mand på Gården. Lars og Kenneth har taget billederne fra betonarbejdet.

ventilløftere - nu med olierørsøndag den 17. april 2016

Nyt fra Bafd 16-4-2016

Gennem et par år har vi været enige om at et betondæk i bunden af kulgården ville gøre den væsentligt mere anvendelig. Problemet har bare været, at der næsten altid har ligget en større eller mindre mængde kul og så er det lidt svært at komme til at støbe en bund i kulgården. Op til jul blev beholdningen kørt i bund og derfor var chancen der nu til at lave betondækket.

Vi startede med at fjerne de sidste kulrester samt at fjerne de hidtidige løstliggende jernplader. Herefter blev muldjord gravet væk og der blev indbygget stabiltgrus. Til sidst fik vi udlagt armeringsnet og sat kantforskalling op. Nu er der derfor klar til støbning og med lidt held sker det i den kommende uge.

Ved siden af dette arbejde fik vi også ryddet lidt op i krattet ud mod Roskildevej, og Jørgen kørte dette på genbrugspladsen på hjemvejen.

Steffen
Bunden er klargjort og der opsættes kantforskalling (LLZ)

Armeringsnettet udlægges og monteres på "kongekroner" (LLZ)