Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

fredag den 18. november 2016

Nyt fra Bafd 18-11-2016

Dagens primære arbejdsopgave var færdigballastering og understopning af skiftet langs værkstedsremisen. Frosten havde i ugens løb sluppet sit iskolde greb om gruset i ballastvognene og vi fik hurtigt tømt gruset ud i sporet. Mens et hold arbejdede med at fastgøre sporstopperen for enden af sporet, gik et andet hold i gang med understopningen. Vi brugte vores sporskiftestoppemaskine ( i daglig tale 'hopperen'), idet vores normale østtyske stoppemaskine ikke egner sig til understopning af skifter. Stopningen forløb udmærket trods en mindre utæthed i en hydraulikcylinder.


Enkelte sveller måtte håndstoppes med trykluftspade, fordi skinnerne ikke levner plads til selv 'hopperens' stopspader. Herefter justerede vi ballasten og fejede sveller. Mens vi havde 'hopperen' monteret på gravemaskinen, fik vi stoppet endnu et skifte på Hedehusgård. Et skifte vi tidligere kun havde understoppet nødtørftigt.

Stor aktivitet med efterarbejde i skiftet efter stopningen.

Der bores huller i det nyskårne træstykke til stopbommen. Arbejdsstillingerne er ikke altid de bedste, når vi arbejder ude i marken.

Vi nåede også at understoppe et andet sporskifte på Hedehusgård st. som vi tidligere blot havde håndstoppet.
Det var en arbejdsdag, hvor vi havde svært ved at slippe arbejdet. For at give ranger- og lokpersonalet så gode arbejdsvilkår som muligt mellem værkstedsbygningen og sporskiftet, udjævnede vi alle niveauforskelle i terrænet. Det bør nu være muligt at færdes uden fare for at snuble under rangering, kul- og vandtagning.

Mørket falder på mens Kenneth, Carsten og Jørgen lægger sidste hånd på udjævningen.
Efter at være kørt i hus med materiellet afmonterede et motiveret arbejdshold den utætte cylinder på 'hopperen' og den er nu klar til reparation i værkstedet.

torsdag den 17. november 2016

Torsdagsfilmen - M 25 prøvekøres

Onsdag blev M 25 prøvekørt med M 24 som belastning. Frichs-motoren blev forvarmet i to timer og startede udmærket. M 25 stod derefter i en halv time i tomgang for mindre reguleringer.


Testkørslen gik fint og M 25 trak uden besvær M 24 op ad rampen. Synet af de to roebanemaskiner er et flot syn. Lars var på pletten og forevigede begivenheden på film.

Nu ligger der et arbejde med færdigsamling af M 25 og diverse malingsopgaver. Onsdagsholdet var glade for den vellykkede test og det giver dem formentlig blod på tanden til den sidste etape af arbejdet.

mandag den 14. november 2016

Nyt fra Bafd 12-11-2016

Sporskifte renoveringen ved kulgården fortsatte lørdag. Trækbukken blev skruet fast på azobesvellerne med svelleskruer, så den kan holde til belastningen, når sporskiftet omlægges. Inden renoveringen medførte en omlægning, at trækbukken ramte yderbeklædningen af værkstedet, så alle indendørs kunne høre at sporskiftet blev betjent. Nu er den blevet rykket lidt væk fra væggen og det var derfor nødvendigt at afkorte trækstangen samtidigt.

Der blev også monteret et par stag til at holde tungepartiet på plads, men det lykkedes ikke at fortsætte ballasteringen af sporskiftet, da vores ballastvogne med grus var frosset. Vi kastede os derfor over et andet projekt, nemlig at etablere en kort stump 600mm spor i vognhallen, således at vi kan få rykket rundt på de sidste enheder i hallen. Sporarbejdet blev afsluttet, så nu venter kun selve flytteopgaven.

Claus har leveret dagens billeder.

SteffenBallastvogne læsset i ugens løb, men desværre bundfrosset
i en sådan grad at ballasten ikke kan komme ud.

Trækbukken er monteret og der bores for montage af stag ved tungeroden.
 
I den sydlige ende af udtrækket fandt vi skinner frem til 600 mm sporet i hallen.

En del af det eksisterende bræddedæk tages op for at skaffe plads til 600 mm sporet.

Strøerne kortes af hvorefter skinnen kan spigres på plads.