Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

søndag den 28. februar 2021

Nyt fra Bafd. 27-02-2021

Frosten er nu gået af jorden og vi kunne se vintergækker på Hedehusgården. Vi kunne endelig skifte sveller på de tre spor foran værkstedsremisen. Lars, Benjamin og Peter H startede op tidligt fredag. I løbet af en lang arbejdsdag, der først sluttede efter mørkets frembrud, nåede de at løsne skinnerne i alle tre spor, fjerne de gamle sveller og udlægge samtlige nye sveller. De fik også samlet alle de gamle sveller ind og placeret dem på et sæt, nu meget læssede, deplorider. Inden fik holdet endda tid til at gøre første spor klar med spormål og kurveudvidelse. En imponerende 3-mands præstation!

Skinner på kryds og tværs, nye og gamle sveller. Det kan godt se lidt kaotisk ud. Foto: PH.

Så kom der styr på det! Fredagen er ved at være slut og der er lagt op til lørdagens arbejder. Foto: PH.
 

Lørdag var banen dermed kridtet op til boring af sveller og spigring af sporene foran værkstedsremisen. Holdet fra fredag var mødt op igen og var forstærket med Søren H, Steen og Claus, ligesom Carsten sluttede sig til mandskabet. Motivationen var høj efter i en måned at have været uden kontakt med sporarbejde. Vi gik på med krum hals, og inden frokost var et spor samlet, inden kaffen var spor 2 lavet og vi blev naturligvis helt færdige med opgaven inden vi tog hjem.

Vi fik undervejs løst sporenes rette tilslutning til drejeskiven ved en kombination af nøje tilpasning af svellerne omkring drejeskivens fundament, brug af hydraulisk skinnebukker og muskelkraft. Vi må se hvordan sporet holder positionen efter justering og understopning og i forskellige temperaturer. Et par af laskerne havde lidt noget under tidens tand og de blev udskiftet og forsynet med nye bolte, møtrikker og skiver. Det vestligste spor har fra tidligere været forsynet med en 3. skinnestreng til 785 mm. Den blev ikke monteret, idet vi fremover kun planlægger med 785 mm materiel ind i værkstedet - det kommer ud derfra igen med 700 mm sporvidde!

Søren, Lars og Steen slår et genstridigt spirg i skiftet foran værkstedsremisen. Når nu vi var i gang med at forny sporet, måtte de sidste gamle sveller i området væk!

Fuld gang i arbejdet foran værkstedet. Vi har lige afsluttet frokosten og snart begynder Søren at slå spigr i. forrest justeres sporet ved drejeskiven.

Mens Steen og Lars har travlt med mukkert og håndskovl drøfter brødrene Hein en teknisk detalje. I baggrunden ses en del af de mange besøgende, der under pandemien har opdaget Hedelands mange kvaliteter.

Vi afsluttede arbejdsdagen med at rydde op, jævne arbejdsområdet midlertidigt og rangere vores to arbejdstog på plads i museumshallen. Med højt humør drog alle på dagens arbejdshold hjemad.

På lørdag er der generalforsamling - ændret til virtuel begivenhed på grund af coronaen og de nuværende restriktioner. Se mere på https://www.ibk.dk/generalforsamling-2021/

Efter kaffepausen er det sidste spor ved at være klar til endelig samling. Steen knokler på med mukkert og spigr, mens Benjamin, Carsten og Lars kæmper med et besværligt skinnestød.

Vi mangler endnu at rangere på plads, men sådan så arbejdsområdet ud, da vi forlod det omkring 17.30. Resultatet af to dages koncentreret arbejde.