Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

lørdag den 24. januar 2015

Nyt fra Bafd 24-1-2015

I lørdags lå der ca. 10 cm tung sne i Hedeland, så kørsel på banen var ikke en let opgave. M12 blev sendt i forvejen og ryddede banen, hvorefter Carsten og Peter kom kørende i M30 trækkende M35 opklodset på deplorider. Sneen var faktisk så tung at der endda måtte sandes ned ad bakkerne for at M12 kunne stå nogenlunde fast på sporet.

M35 (Kastrup) blev aflæsset med gravemaskinen og skubbet på plads i 600 mm sporet. En stor BurWain motor fra et skrottet elværk blev placeret på en af tipvognsunderdelene fra Hammersholt teglværk (omtalt i bloggen d. 17-1) og ligeledes skubbet på plads i hallen.

Frokosten blev for en gangs skyld indtaget på gården, da vi pga. udfordringerne med sneen ikke havde medbragt banevognen. Efter frokost forsatte arbejdet nogle timer endnu med flytning af et par trækalkvogne fra Faxe Kalkbrud. De er uden hjul, så de blev placeret på et par undervogne fra Københavns Vandforsyning og skubbet på plads. Vi har resterne af yderligere to vogne, der dog er i så dårlig stand, at de næppe kan flyttes, og derfor planlægger vi kun at gemme jerndelene fra disse vogne.

Dagen sluttede af med at flytte dræsinen fra Vandbygningsvæsnet på plads i hallen.

Steffen
M35 transporteres på deplorider ned til vognhallen på Brandhøj st.

M35 er løftet ned på 600 mm sporet og der arbejdes med at placere BurWain
motoren på en underdel fra Hammersholt Teglværk

Med skydebroen kan det materiellet på trods af vægten let flyttes mellem sporene


En trævogn fra Faxe Kalkbrud er hentet frem fra buskadset og er på vej
ind i hallen. (PLH).


torsdag den 22. januar 2015

Nyt fra Mafd. & Bafd., hverdags-udgaven

Onsdagens snefald på banen umuliggjorde den påtænkte fortsættelse af indsamling af udtjente sveller, og den med brugte sveller fyldte container på Brandhøj lykkedes med en 3-akslet lastbil ikke at få ombyttet med en tom.
M12 blev i stedet kørt på værkstedet og fik en tiltrængt udskiftning af tændingslåsen.


(Lars sendte ovenstående foto til mig, mens jeg befandt mig i Nærum og hvor er ikke var det mindste sne. - derfor fik jeg dette sendt fra Køge lidt senere på dagen. Ej heller der var sne. Hedeland er et magisk sted! /Leif)

Køgeegnen uden sne... kort efter besøget i Hedeland


Ombytning af container lykkedes først torsdag, hvor en 4-akslet lastbil klarede opgaven.

/
LLZ

mandag den 19. januar 2015

Nyt fra maskinafdelingen #03-15 19/01:


Peter havde om søndagen fået malet det han havde grundet på No.3 om lørdagen, så derfor kunne han denne aften dreje og rulletere et nyt oliedæksel til M35, til erstatning for det manglende. Bjarne supplerede med gode råd. 
Poul og Carsten tog fat på afrensning og klargøring af reservemotoren til M24. Den var ellers blevet pakket ind, da vi måske havde regnet med ankomst af endnu en motor, der skulle bruge pladsen. 

Jan fik færdiggjort montagen af fremmednet til M30 og gennemgået alle filtre, så der kan købes nye samt til brug for vedligeholdelsesdokumentet.  

Mads fik malet det resterende på hjulsættene fra No. 3, så de er klar til montage. 

Jeg fik afrenset og støvsuget M35, samt sammen med Mads og Peter, sat førerhuset helt på plads. Herefter fik de vildfarne profiljern et par skruer, så lokomotivet nu er klar til transporten ud til Brandhøj. Mere skete rundt på Gården. 10 mand kom forbi, men jeg kan jo ikke holde øje med dem alle sammen ;-) søndag den 18. januar 2015

Nyt fra Bafd 17-1-2015

Lørdag fortsatte materielflytningen på Brandhøj. Første opgave var at skubbe Da7's gamle kedel på plads i hallen og dernæst blev M32 flyttet på plads i 600 mm sporet inde i hallen. Mens jeg fortsatte med at lave lidt tilpasninger af skinneenderne, der støder op til skydebroen, tog resten af holdet ned på den lave oplagsplads for at hente vores 785 mm materiel fra Københavns Vandforsyning frem. Der var ikke blevet mindre vådt på den lave oplagsplads i ugens løb, men det lykkedes at læsse i alt 6 kraftige undervogne på deplorider og transportere dem op til hallen. Her blev de læsset af og smurt op, da de alle er forsynet med glidelejer.

Maskinafdelingens godsvogn på Brandhøj indeholder stadigvæk adskillige motorer, og vi brugte således resten af eftermiddagen på at hente nogle af disse ud af godsvognen. De blev placeret på et par af 785 mm undervognene og skubbet ind i hallen.

Som kuriosum kan nævnes, at et par af undervognene fra Københavns Vandforsyning bærer præg af, at være omsporet fra ca. 900 mm og i øvrigt er identiske med den type tipvogne, der fandtes på Hammersholt Teglværk. Disse kan ses i den oprindelige udførelse på http://evp.dk/index.php?page=hammersholt-teglvark . Da en del af de øvrige vogne tydeligvis også er opbygget på aksler, der oprindeligt har været længere, er det ikke usandsynligt Københavns Vandforsyning har købt materiel fra Hammersholt Teglværk i slutningen af 60'erne og derefter ombygget det til rørtransport vogne mv.

Steffen
Da7's gamle kedel er placeret på en tipvognsunderdel fra Kähler, Korsør

M32 skubbes på plads i 600 mm sporene. Den kan rulle, men det går lidt trægtEn 785 mm undervogn læsses på deplorider (CN)

Materiellet løftes fri af krattet (CN)

785 mm materiel trækkes fri og klargøres til løft (CN)


M12 er ankommet med 785 mm materiellet fra den lave oplagsplads

Opsmøring af aksellejer på tipvogns undervognene fra Hammersholt (CN)
Lige inden mørket falder på, læsses en stribe gamle motorer på 785 mm
materiellet (CN)