Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK

Nysgerrig efter mere!! Bliv aktiv i IBK
I IBK har vi godt kammeratskab og masser af interessante opgaver for alle!

torsdag den 11. august 2016

Torsdagsbilledet #72

Græsted Veterantræf for 10 år siden: Her kørte vores lokomotiv M45 "Jenbacheren" frem og tilbage med to vogne og personale fra Blovstrødbanen i det herligste pinsevejr. Folk på vej til pladsen må pænt vente til toget har passeret overgangen
 (foto: Leif Ulrich Johannsen)

søndag den 7. august 2016

Nyt fra Bafd 06-08-2016

Sommerferien er ved at være overstået for de fleste og dermed vil der i den kommende tid formentlig også komme flere indlæg fra Baneafdelingen end hvad der har været praksis den seneste måneds tid. Arbejdet har dog ikke ligget stille, men blot fortsat med reduceret styrke. Således er slagleklipningen langs med sporet f.eks. blevet afsluttet, ligesom der er blevet slået græs på arealet ved Brandhøj.

Lørdag fik vi samlet 4 mand og kørte strækningen igennem med banetoget inkl. medbragt plænetraktor. Vi fik slået perronerne, klippet bevoksning samt ikke mindst monteret sporskifteaflåsning af den nye model på Fem Ege. Herved er alle aflåste sporskifter ombygget til den nye model.

Det blev også til lidt reparation af værktøj; plæneklipper, plænetraktor, spyd til spigerhammer samt nye tænder til den skovl på gravemaskinen, som vi benytter til at udveksle sveller.

På Hedehusgården var Bo og Peter i gang med montage af kedelbeklædning på Vildmosemaskinen, så dette projekt skrider også fremad.

Næste lørdag er der grillaften, så husk tilmelding til Leif.

Steffen

Den nye model af sporskifteaflåsning er monteret
og som sidste opgave afkortes kæden til låsen.


Plæneklipperen er gået i stykker. Flere fejl blev lokaliseret, men endelig
udbedring afventer indkøb af et nyt tændrør.